Hálaadás – más perspektívából

Hálaadás – más perspektívából

Share this content.

Szöveg és fotó: László Jenő Csaba
Pusztaföldvár – Őszi falevelek formázták a keresztet a pusztaföldvári evangélikus templomban 2018. október 5-én. Az esti hálaadó istentisztelet apropóját ezúttal nemcsak az oltárra helyezett zöldség- és gyümölcsrengeteg adta, hanem a templomtető felújítása is.

Mivel az ország legjobb minőségű termőföldjei (értékük nem ritkán 40 aranykorona hektáronként) Békés megye ezen részén találhatók, az október elején megtartott falunap egy évtizede a 40 aranykoronás ünnep nevet viseli. Ilyenkor állítják ki a gazdák termésük és a gazdasszonyok finomságaik legjavát. Az ünnep minden évben az evangélikusok aratási hálaadó istentiszteletével kezdődik.

A kettős ünnepre érkező esperes, Lázár Zsolt két igehely (Zsolt 136,1–6 és Mt 6,31–33) alapján hirdette az evangéliumot. Emlékeztetett arra, hogy a mezőgazdaságból élő emberek gyakran panaszkodnak. „Halljuk, hogy nincs eső. Amikor pedig végre esik, jön a reakció: későn jött a csapadék” – mondta, és ténylegesen is rámutatott a templombelső beázásaira, a hulló vakolatra. „Ha csak innen nézzük a templomot, semmi okunk örömre. De ha más perspektívából, felülről nézzük az épületet, már látjuk, hogy több mint ötven millió forintból teljesen új tetőt kapott Isten háza” – tette hozzá, majd így folytatta: „Meg kell tanulnunk más perspektívából, fentről nézni az eseményeket, hogy rájöjjünk: van okunk az örömre.”

Az istentiszteleten, amelyen az orosházi Credo zenekar vezetésével könnyűzenével dicsőítette Istent a gyülekezet, az esperes a templomot, Lászlóné Házi Magdolna gyülekezeti lelkész pedig az oltárra helyezett terményeket áldotta meg.

A záróének előtt a helyi lelkipásztor elmondta, hogy a felújítás mintegy 51 milliós költségéhez uniós pályázaton 43,6 millió forintot nyert a gyülekezet, a szükséges önerőhöz jelentős segítséget nyújtott a Magyarországi Evangélikus Egyház, de kiemelendő az igen szerény anyagi helyzetben lévő község áldozatkészsége is: az adományok mellett például egy 2015-ös jótékonysági bál teljes bevétele is hozzájárult a beruházáshoz. Szinte teljes egészében kicserélték a tető faszerkezetét, a teljes palafedést, újonnan készült a tető teljes bádogosmunkája, szigetelést kapott a padlás, és még a csillárok izzóit is sikerült korszerű LED-es fényforrásokra cserélni.

A helyiek remélik, hogy ez az ünnep csak egy állomás. Bár egy másik pályázat elutasításra került, a közeljövőben ki szeretnék cserélni a falban lévő elektromos vezetékeket, majd ki szeretnék javítani a falakat és az ólomüveg ablak hibáit.

Asztal mellett egyeztettek
Az istentisztelet után a gyülekezet lelkésze, valamint közelmúltban választott felügyelője, Szeleiné Gregus Edit munkavacsorán látta vendégül Lázár Zsolt esperest, Nagy Róbert egyházmegyei felügyelőt, Madarász Gézát, a gyülekezet egyházmegyei közgyűlési küldöttjét, továbbá Chován Pált, a nagybánhegyesi gyülekezet világi vezetőjét. A megbeszélésen szóba került a két gyülekezet templomának állapota, valamint a helyi lelkipásztor közelgő nyugdíjazása kapcsán a lelkészutódlás kérdése is. Lászlóné Házi Magdolna kiemelt fontosságúnak nevezte, hogy a jövőben is helyben lakó lelkész gondozza a gyülekezeteket, mert csak így biztosítható a pozitívnak nevezhető folyamatoknak (különösen az evangélikus hitoktatás népszerűségének, a hittanosok gyülekezeti életbe való bekapcsolásának, missziói programok szervezésének) a fenntartása.

Hivatkozások: További képek. -
Címkék: Pusztaföldvár -

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!