28. országos evangélikus hittanverseny

28. országos evangélikus hittanverseny

Share this content.

Forrás: MEE OI Gyülekezeti és Missziói Osztály
Bibliaismereti verseny Jézus életéről Lukács evangéliuma alapján. Az alábbiakban a Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Irodája Gyülekezeti és Missziói Osztálya által meghirdetett jövő évi hittanverseny kiírását olvashatják.

Mottó: „…én vagyok!” (Lk 24,39b)

Továbbra is négy korosztályban várjuk a csapatokat: 1–2. osztály, 3–4. osztály, 5–6. osztály és 7–8. osztály indulhatnak együtt.
A gyülekezetek és az egyházi iskolák csapatai az előző évek menetétől eltérően közösen versenyeznek, beleértve a döntőt is. A megyei forduló lebonyolításában a katechetikai felelősök közreműködésére számítunk!
Egy gyülekezet, illetve egy iskola egy korosztályból egy négyfős csapatot küldhet a megyei fordulóra.
Az egyházi iskolába járó diákok és a gyülekezeti csapatok együtt versenyezhetnek, akár vegyes csoportokat is alkothatnak.
Kérjük, a csapatok összeállításánál törekedjenek arra, hogy mindkét megjelölt évfolyamból kerüljenek bele gyerekek. Négy elsős gyermek például könnyen hátrányba kerülhet a verseny során. De nem elfogadható az sem, ha a felsőbb osztályból van négy tanuló, mert ők ezáltal szabálytalan előnyre tesznek szert.

FORDULÓK
Megyei forduló

Jelentkezési felület elérhetősége: https://goo.gl/forms/mAeaFDCDEyTZ6IBI2
Az egyházmegyei forduló jelentkezéseit 2019. február 23-ig várjuk.
Az összesített jelentkezéseket megküldjük a katechetikai felelősöknek.
A forduló időpontja: 2019. március 9., szombat.
Helyszínek: a területileg illetékes gyülekezetek egyházmegyénként.
Kérjük a helyi rendezőket, hogy szervezzenek a hittanverseny köré egy egyházmegyei gyereknapot/alkotónapot, melyhez szükség esetén szívesen segítünk háttértámogatásban oly módon, hogy programtervekkel támogatjuk a rendezést.
Az országos fordulóba a korosztályonkénti I. helyezett kerül be.

Országos forduló
A forduló időpontja: 2019. március 30., szombat.
Helyszín: Budapest, Evangélikus Hittudományi Egyetem.
A döntőbe továbbjutók nevezéseit 2019. március 14., csütörtökig fogadjuk el a jelentkezési felületen: https://goo.gl/forms/6Keltl4HjeYVhbMZ2
A tavalyi gyakorlatnak megfelelően egy napon versenyeznek délelőtt az alsósok, délután a felsősök. Az éppen nem versenyző csapatoknak kísérőprogramokkal kedveskedünk, ahová szeretettel várjuk a döntőbe nem jutott csapatokat és felkészítőiket is!

Szeretettel kívánnak áldott felkészülést a szervezők!

A textusok a Magyar Bibliatársulat revideált újfordítású Bibliájából (RUF 2014) kerültek kiválasztásra, mely elérhető innen: http://szentiras.hu/ruf. Az igeszakaszok megtalálhatók a versenykiírás mellé csatolva vagy a gyulmisz@lutheran.hu e-mail-címen kérhetők.
A korosztályok sajátosságaiból adódóan az alábbi szövegeket nem ajánljuk a gyerekeknek önálló feldolgozásra! Sokkal inkább azt javasoljuk, hogy a gyerekek a felkészítő tanárokkal és lelkészekkel való megbeszélés és közös tanulás során mélyedjenek el a szövegekben.
A kiírás és a textusok pdf-formátumban INNEN tölthetők le.

1–2. osztály
(A szövegek pdf-formátumban INNEN tölthetők le.)
1. Lk 1,26–38: Jézus születésének ígérete
2. Lk 2,1–20: Jézus születése
3. Lk 2,41–52: A tizenkét éves Jézus a templomban
4. Lk 22,7–23: Az utolsó vacsora
5. Lk 22,47–53: Jézus elfogása
6. Lk 23,32–43: Jézus a keresztfán
7. Lk 23,44–49: Jézus halála
8. Lk 24,1–12: Jézus feltámadása
9. Lk 24,36–49: Jézus megjelenik a tanítványoknak
10. Lk 24,50–52: Jézus mennybemenetele

3–4. osztály
(A szövegek pdf-formátumban INNEN tölthetők le.)
1. Lk 1,26–38: Jézus születésének ígérete
2. Lk 2,1–20: Jézus születése
3. Lk 2,41–52: A tizenkét éves Jézus a templomban
4. Lk 3,2–3 és 21–22: Jézus megkeresztelkedése
5. Lk 4,40–44: Jézus gyógyít
6. Lk 6,12–16: A tizenkét tanítvány elhívása
7. Lk 19,28–38: Jézus bevonul Jeruzsálembe
8. Lk 22,7–23: Az utolsó vacsora
9. Lk 22,47–53: Jézus elfogása
10. Lk 22,66–71: Jézus a nagytanács előtt
11. Lk 23,1–5: Jézus Pilátus előtt
12. Lk 23,32–43: Jézus a keresztfán
13. Lk 23,44–49: Jézus halála
14. Lk 24,1–12: Jézus feltámadása
15. Lk 24,36–49: Jézus megjelenik a tanítványoknak
16. Lk 24,50–52: Jézus mennybemenetele

5–6. osztály
(A szövegek pdf-formátumban INNEN tölthetők le.)
1. Lk 1,26–38: Jézus születésének ígérete
2. Lk 2,1–20: Jézus születése
3. Lk 2,41–52: A tizenkét éves Jézus a templomban
4. Lk 3,2–3 és 21–22: Jézus megkeresztelkedése
5. Lk 4,14–24: Jézus Názáretben
6. Lk 4,40–44: Jézus gyógyít
7. Lk 6,12–16: A tizenkét tanítvány elhívása
8. Lk 9,12–17: Az ötezer ember megvendégelése
9. Lk 9,28–36: Jézus megdicsőülése
10. Lk 19,28–44: Jézus bevonul Jeruzsálembe
11. Lk 22,7–23: Az utolsó vacsora
12. Lk 22,47–53: Jézus elfogása
13. Lk 22,66–71: Jézus a nagytanács előtt
14. Lk 23,1–5: Jézus Pilátus előtt
15. Lk 23,32–43: Jézus a keresztfán
16. Lk 23,44–49: Jézus halála
17. Lk 23,50–56: Jézus temetése
18. Lk 24,1–12: Jézus feltámadása
19. Lk 24,36–49: Jézus megjelenik a tanítványoknak
20. Lk 24,50–52: Jézus mennybemenetele

7–8. osztály
(A szövegek PDF-ben INNEN tölthetők le.)
1. Lk 1,26–38: Jézus születésének ígérete
2. Lk 1,39–45: Mária Erzsébetnél
3. Lk 2,1–20: Jézus születése
4. Lk 2,25–40 Simeon és Anna
5. Lk 2,41–52: A tizenkét éves Jézus a templomban
6. Lk 3,2–3 és 21–22: Jézus megkeresztelkedése
7. Lk 4,14–24: Jézus Názáretben
8. Lk 4,40–44: Jézus gyógyít
9. Lk 6,12–16: A tizenkét tanítvány elhívása
10. Lk 9,12–17: Az ötezer ember megvendégelése
11. Lk 9,28–36: Jézus megdicsőülése
12. Lk 10,38–42: Mária és Márta
13. Lk 19,28–44: Jézus bevonul Jeruzsálembe
14. Lk 22,1–6: Júdás árulása
15. Lk 22,7–23: Az utolsó vacsora
16. Lk 22,47–53: Jézus elfogása
17. Lk 22,54–65: Jézus a főpap házában
18. Lk 22,66–71: Jézus a nagytanács előtt
19. Lk 23,1–5: Jézus Pilátus előtt
20. Lk 23,13–25: Jézus és Barabbás
21. Lk 23,32–43: Jézus a keresztfán
22. Lk 23,44–49: Jézus halála
23. Lk 23,50–56: Jézus temetése
24. Lk 24,1–12: Jézus feltámadása
25. Lk 24,13–35: Az emmausi tanítványok
26. Lk 24,36–49: Jézus megjelenik a tanítványoknak
27. Lk 24,50–52: Jézus mennybemenetele

A kiírás és a textusok pdf-formátumban INNEN tölthetők le.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!