Megjelent a Lelkipásztor 2018/11. száma

Megjelent a Lelkipásztor 2018/11. száma

Share this content.

Forrás: Lelkipásztor, Luther Kiadó
Budapest – Orosz Gábor Viktor szerkesztésében megjelent a Lelkipásztor című evangélikus lelkészi szakfolyóirat 2018/11. száma. Ajánló!

Támogatja-e a Biblia a vagyon újraelosztásának elvét? Craig V. Mitchell válasza röviden: nem. Írásban azokat a főbb igeszakaszokat vizsgálja meg a szerző, amelyeket a vagyon újraelosztását védők leginkább használnak álláspontjuk alátámasztására, valamint azokat az ideológiai alapvetéseket, amelyek gazdasági értelemben arról győzik meg az embereket, hogy ez az elv valóban etikus.

László Virgil Jézus „egyszülöttségének” értelmezhetőségéről értekezik tanulmányában. János evangéliuma, illetve János első levele a ’fiú’ szót csakis Jézusra alkalmazza. A benne hívők kizárólag mint tekna, azaz „gyermekek” jelennek meg. Tanulmánya végén a szerző Michael Peppardra hivatkozva megállapítja: János számára Jézus páratlansága vagy egyedülisége nem a fiúság megszerzése módjának (születés) az eredménye volt. János monogenész-használata ezért analóg Pál prótotokosz-használatával. János ábrázolásában Jézus Krisztus egyedülálló módon közel volt Istenhez, az Atyához, egyedülálló módon nyilatkoztatja ki Isten dicsőségét, és egyedülálló módon képes másokat erővel felruházni ahhoz, hogy Isten fiaivá és lányaivá legyenek.

TARTALOM

MÉCSES A TE IGÉD

Kondor Péter: Reménység nélkül nem lehet élni ………………401

TANULMÁNYOK

Craig V. Mitchell: Jogosság, igazságosság és újraelosztás………………402
László Virgil: Jézus „egyszülöttségének” értelmezhetősége a jánosi teológiában………………407

FÓRUM

Szentpétery Péter: Komplementaritás – de mikor és miben? Hozzászólás Szakács Tamás Az idő teremtése és a komplementaritás – Reuss András 80. születésnapjára című írásához………………412
Szakács Tamás: A komplementaritás lehetőségei és korlátai. Válasz Szentpétery Péternek………………413

FIGYELŐ

Könyvrecenzió

Téglásy Imre: Az ige hűséges sáfárai………………16
Hafenscher Károly: Luther mint gyakorlati teológus………………421
Gazdag Zsuzsanna: Kimondani a kimondhatatlant ………………422

AZ IGEHIRDETŐ MŰHELYE

Pethő Attila: Szentháromság ünnepe után utolsó (örök élet) vasárnap (Ez 12,21–28)………………425
Bogdányi Mária: Advent 1. vasárnapja (Jel 2,1–7)………………428
Kovács László: Advent 2. vasárnapja (Júd 14b–25)………………430
Vető István: Advent 3. vasárnapja (Jel 3,7–13)………………432
Krámer György: Advent 4. vasárnapja (Fil 2,16b–18)………………435

Igehirdetés

Horváth Olivér: Búcsúprédikáció és búcsúima………………438

Előfizetés a folyóiratra a Luther Kiadó webáruházában.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!