„Uram, szereteted az égig ér, hűséged a fellegekig” – 90 év áldásaiért adtak hálát Komáromban

„Uram, szereteted az égig ér, hűséged a fellegekig” – 90 év áldásaiért adtak hálát Komáromban

Share this content.

Szöveg: Angyal-Cseke Csaba, fotó: Szabó Ibolya
Komárom – 2018. november 24-én ünnepi istentiszteletet keretében adott hálát Istennek gondoskodó szeretetéért a 90 esztendős fennállását ünneplő Komáromi Evangélikus Egyházközség.

Szarka István esperes prédikációjában (textus: Zsolt 36,6–10) hangsúlyozta, hogy az Isten megtartó szeretetét élvező komáromi gyülekezet az örök élet szószólója. Kiemelte: hálaadásra ad az is okot, hogy Isten szenvedélyes igehirdetőket, tudós lelkipásztorokat küldött a komáromi gyülekezetbe, kiknek kimagasló szolgálata Isten szeretetéről tanúskodik, aki a növekedést adja. A gyülekezet hálával tartozik Istennek a hitvalló ősökért is, akik Isten igéjét hallgatva voltak a közösség építői. A komáromi gyülekezet több mint történelem, s kilencven esztendő után is hivatott arra a küldetésre, hogy az egyetlen igazságról, Isten igazságáról, Jézus Krisztus áldozatáról tegyen tanúbizonyságot a világban, mert ez ma is élő valóság.

A prédikációt követően a gyülekezet énekkara szolgált. Az istentiszteletet közgyűlés követte Osgyán László felügyelő elnökletével, melynek keretében jegyzőkönyvbe iktatták a jubileumi istentisztelet megtörténtét. Menyes Gyula helyi lelkész röviden ismertette a gyülekezet történetét. Elmondta, hogy a gyülekezetet a történelem sokszor megpróbálta, de Isten segedelmével mindig fel tudott állni. Ezt követően került sor a köszöntésekre.

Levélben köszöntötte a gyülekezetet Szemerei János, a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület püspöke, Mészáros Tamás egyházkerületi felügyelő, valamint Molnár István, a Fejér-Komáromi Egyházmegye világi elöljárója. Dr. Schulek Tibor volt komáromi lelkész családja nevében legkisebb gyermeke, Vilma írt kedves levelet. Ezután a gyülekezet egykori lelkésze, D. Szebik Imre, az Északi Egyházkerület nyugalmazott püspöke szólt a gyülekezethez, felidézve háromesztendős komáromi szolgálatának emlékeit.

Az ünneplőket Ittzés János, a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület nyugalmazott püspöke is megtisztelte jelenlétével. A komáromi reformátusok nevében Máté László esperes köszöntötte a kilencvenéves gyülekezetet. A közgyűlésen Komárom város nevében Turi Bálint alpolgármester, Bábolna város nevében Horváth Klára polgármester szólt.

Az alkalom a lelkészlakásban folytatódott szeretetvendégséggel. Itt fogadhatta a gyülekezet egykori lelkészeinek, Ihász Beatrixnak és Veres Józsefnek, valamint az észak-komáromi és a győrsági gyülekezet képviselőinek, valamint az Ittzés család megjelent tagjainak köszöntő szavait.

A jubileumi alkalom is bizonyítéka lehet annak, hogy a komáromi evangélikusok kis közössége élni akar, s hittel hisszük, hogy az egyház Urának kegyelméből és áldásával élni is fog a jövendőben.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!