Andorka Eszter Program – pályázati és ajánlási felhívás (2019)

Andorka Eszter Program – pályázati és ajánlási felhívás (2019)

Share this content.

Szöveg: Az Andorka Eszter Program kuratóriuma
A Magyarországi Evangélikus Egyház emléket kíván állítani Andorka Eszter evangélikus lelkésznőnek, aki életét Krisztus követőjeként az elesettek megsegítésének szolgálatába állította. A támogatás célja az olyan kezdeményezésekhez való hozzájárulás, amelyek célja az Andorka Eszter által mutatott példa folytatásaként az elesettek megsegítése, az előítéletek leküzdése és az egyház aktív társadalmi jelenlétének elősegítése.

A támogatandó célcsoportok és témák sorában kiemelten szerepelnek:
a) állami gondozottak (utógondozás is),
b) fogyatékosok,
c) romák,
d) hajléktalanok,
e) betegek,
f) menekültek,
g) környezetvédelmi, illetve ökotémák.

A támogatás formái:
A támogatandó kezdeményezések kiválasztása kétféle úton történik párhuzamosan:

  1. Egyszerű pályázat: a szemléletformálás jegyében a 33 év alatti korosztály projektterveinek támogatásával.
    Benyújtandó: pályázati adatlap.

  1. Nyílt ajánlási rendszer: folyamatban lévő tevékenységek támogatásával.
    Benyújtandó: ajánlási adatlap, mely tartalmazza az ajánlás elfogadására vonatkozó nyilatkozattételt is.

A két támogatási forma keretében a 2019-es évben kiosztható összeg 5 138 250 Ft. A támogatás előfinanszírozott, önrész nem szükséges. Az elszámolás hivatalos pénzügyi bizonylatokkal történik, amelynek részleteiről a nyertes pályázókat tájékoztatjuk.

A pályázat és ajánlás benyújtási helye és határideje:
A pályázatokat a meghirdetett határidőn belül, a kuratórium által közzétett adatlap hiánytalan kitöltésével, a támogatás felhasználási tervének pontos leírásával elektronikus vagy postai úton nyújtható be. A hiányos pályázatok nem vesznek részt az elbírálásban.
Postára adás, illetve az elektronikus levél feladásának határideje: 2019. március 10.
A projektidőszak, a megvalósítás lehetséges időtartama: 2019. április 10. – 2020. március 1.
Elszámolás és szakmai beszámoló beküldésének határideje: 2020. április 1.
Postai cím: Magyarországi Evangélikus Egyház, 1085 Budapest, Üllői út 24. (a borítékon kérjük feltüntetni: Andorka Eszter Program)
E-mail-cím: andorkaprogram@lutheran.hu

Az eredményt a Andorka Eszter Program honlapján (http://andorkaprogram.lutheran.hu) tesszük közzé, a nyerteseket személyesen értesítjük 2019. április 10-ig.

A pályázatok és ajánlások értékelésének legfőbb szempontjai:
a) Megvalósítja-e a program céljait?
b) A pályázók felső korhatára 33 év, de előnyt élveznek a fiatal (18 év alatti) korcsoportok. Az ajánlás esetében nincs korhatári megkötés.
c) A pályázati programok teremtsenek találkozási pontokat a megjelölt célcsoportokkal. Céljuk legyen az érzékenyítés, tevékenykedjenek az elesettek megsegítéséért, az előítéletek leküzdéséért. A program legyen olyan tevékenység, amely a résztvevők életét szellemileg, lelkileg vagy kulturálisan gazdagítja.
d) A részletesen, reális költségvetéssel kidolgozott programok előnyt élveznek.

Egyéb információért lásd a 2/2016. (XII. 15.) országos szabályrendeletet az Andorka Eszter Programról ezen a linken.

A támogatásban részesülő pályázók kötelezettségei:
A támogatásban részesülő a támogatás felhasználásáról és a támogatott tevékenységről a felhasználási határidőt követő 30 napon belül köteles a kuratórium részére írásban tartalmi és pénzügyi beszámolót benyújtani, csatolva a felhasználásról szóló bizonylatokat és egyéb, a megvalósulást igazoló dokumentumokat, fotódokumentációt. A nyertes pályázó vállalja, hogy az Andorka Eszter Program részeként megszervezett rendezvényen beszámol a támogatás felhasználásáról.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!