Missziói pályázat – 2019

Missziói pályázat – 2019

Share this content.

Forrás: MEE Evangelizációs és Missziói Bizottság
Budapest – A Magyarországi Evangélikus Egyház (MEE) Evangelizációs és Missziói Bizottsága pályázatot ír ki az evangélikus gyülekezetek és egyházmegyék missziói munkájának támogatására.

Csak önálló jogi személyiséggel rendelkező egyházközség adhat be pályázatot. Pályázni lehet missziói programok vagy missziói kiadványok megjelentetésének támogatására.
Azokat a pályázatokat tudjuk támogatni, melyek hangsúlyosan evangelizációs és missziói tartalmat hordoznak. Az ifjúsági és gyermekmunkát az MEE Ifjúsági és Gyermekbizottsága által kiírt pályázat segíti.
A benyújtott pályázatokat a fent említett bizottság delegált tagjai bírálják el. A támogatottak listája az Evangélikus Élet folyóiratban, az Evangélikus Missziói Központ honlapján és a Fraterneten is megjelenik. Az eredményről külön értesítést nem küldünk.

Pályázati keret: 4,5 millió Ft
Megpályázható összeg: 50–150 ezer Ft
A pályázatok beérkezési határideje: 2019. április 30.

Az elbírálás várható időpontja: 2019. május 31.
A kifizetés határideje: az elbírálást követő 15 napon belül.

Pályázni csak hiánytalanul kitöltött hivatalos űrlapon lehet. Az űrlap az Evangélikus Missziói Központ honlapjáról tölthető le: http://misszio.lutheran.hu, illetve annak e-mail-címén igényelhető: evmis@lutheran.hu. Szabálytalanul kitöltött és határidőn túl érkezett pályázatokat nem fogadunk el. Az aláírt és lebélyegzett pályázatot e-mailben kérjük beküldeni a következő címre: evmis@lutheran.hu.
Azok a gyülekezetek nem pályázhatnak, amelyek az előző év(ek)ben nem számoltak el a pályázaton nyert támogatással. Amennyiben a pályázó a kapott összegről nem számol el, a következő években nem pályázhat, és a támogatást vissza kell fizetnie. A pályázattal elszámolni 2019. december 15-ig kell. Az elszámolás tartalma: beszámoló a megvalósult programról/kiadványról, a pályázati cél megvalósítását igazoló számviteli bizonylatok záradékolt, hitelesített másolatai, a pénzügyi teljesítést (kifizetést) igazoló bizonylatok.
Az elszámoláshoz űrlapot nem küldünk. Az elszámolást az Evangélikus Missziói Központba kell elküldeni: 1164 Budapest, Batthyány Ilona u. 38.

Fogalommagyarázat
Záradékolás: az eredeti számviteli bizonylaton szöveges formában fel kell tüntetni az adott pályázat megnevezését, valamint az elszámolni kívánt összeget, például: „.... Ft a Missziói pályázat terhére elszámolva”.
Hitelesítés: a záradékolt, eredeti számviteli bizonylatot ezt követően le kell fénymásolni, majd a másolatra pecséttel vagy kék tollal rá kell vezetni a következő – vagy ezzel megegyező tartalmú – hitelesítési szöveget: „A másolat az eredetivel mindenben megegyezik.” Ezután a fénymásolatot a képviselőnek vagy meghatalmazottnak kék tollal az aláírásával, bélyegzővel és dátummal kell ellátnia.
A pénzügyi teljesítést (kifizetést) igazoló bizonylat: minden, a gazdasági események kiadásait igazoló számviteli bizonylathoz annak értékének pénzügyi teljesítését (kifizetését) igazoló bizonylatot is csatolni kell hitelesítve.
Készpénzben történő megfizetése esetén:
– a kedvezményezett által kiállított kiadási pénztárbizonylat;
– vagy ha a szervezet nem vezet kiadási pénztárbizonylatot, időszaki pénztárjelentés;
– vagy egyszeres könyvvitel esetében naplófőkönyv, melyen szerepelnie kell a nyitó- és záró egyenlegnek.
Átutalással teljesített kiegyenlítés:
– bank által kibocsátott bankszámlakivonat; többoldalas bankszámlakivonat azon részét kell csatolni, amely tartalmazza az intézmény számlaazonosító adatait, a kivonat sorszámát és dátumát, és minden esetben csatolni kell a bankszámlakivonatnak az adott tételre vonatkozó terhelési értesítő részét is;
– vagy a kedvezményezett által előállított internetes, úgynevezett számlatörténet, amennyiben az tartalmazza a nyitó- és záró egyenleget is.

A pénzügyi teljesítést (kifizetést) igazoló bizonylatokat is hitelesíteni kell a fent leírt módon.
A felsorolt mellékleteket a hitelesítés miatt csak postai úton tudjuk elfogadni.

Csatolt állományok: Misszioi-palyazat-2019.doc -

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!