Hármas vezetői iktatás volt Szlovákiában

Hármas vezetői iktatás volt Szlovákiában

Share this content.

Szöveg és fotó: Szpisák Attila , fotó: Fabiny Katalin, Szpisák Attila, myzvolen.sme.sk, 24hod.sk
Zólyom (Zvolen) – 2019. március 2-án Zólyomban telt házas ünnepen iktatták be szolgálatukba a Szlovákiai Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház (ECAV) törvényesen megválasztott vezetőit.

A szlovákiai evangélikusoknál a rendszerváltás utáni zsinatok a püspöki és laikus vezetői (felügyelő) szolgálat idejét maximum kétszer hat évben határozták meg. Ezért az északi szomszédainknál sűrűbben hallhatunk püspökváltásról, felsővezető-váltásról. 

A mostani iktatástól számítva az előző tizenkét évet Miloš Klátik elnök-püspök és dr. Imrich Lukáč országos felügyelő időszakának sorolják be a szlovákiai evangélikus egyháztörténetben. Az ő periódusuk lejárta után, még 2018 őszén új elnök-püspököt és új országos felügyelőt, a nyugati kerület élére szintén új püspököt és felügyelőt, a keleti kerületben új felügyelőt választottak. A keleti kerületi püspöknek csak ez év őszén jár le a mandátuma, mert a korábbi választási eljárások miatt ő később került a püspöki székbe. A keleti és nyugati felügyelőket, Ľubomír Pankuchot és Renáta Vinczeovát pedig már korábban beiktatták tisztségükbe.

A tavalyi referendum után a feladatátadások és -átvételek már az ősszel megtörténtek, és idén március 2-án a közép-szlovákiai Zólyomban ünnepélyes keretek között, külföldi vendégek jelenlétében szolgálatukba iktatták a megválasztott új vezetőket. 

Az új elnök-püspöki széket Ivan Eľko volt nyitrai lelkész, az országos felügyelői pozíciót Ján Brozman volt keleti kerületi felügyelő, a nyugati püspöki széket Ján Hroboň volt pozsonyi lelkész töltötte be. 

Az ünnepi alkalmon a Magyarországi Evangélikus Egyházat Fabiny Tamás elnök-püspök és felesége, Fabiny Katalin, valamint Prőhle Gergely országos felügyelő képviselte. 

„Ezért fogadjátok be egymást, ahogyan Krisztus is befogadott titeket Isten dicsőségére.” (Róm 15,7) – Fabiny Tamás püspök az iktatás liturgiájában ezzel az igével áldotta meg a szolgálatba álló elnök-püspököt, míg Krisztus szabadságra szabadított meg minket, álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek magatokat újra a szolgaság igájába fogni.” (Gal 5,1) igéjével a nyugati püspököt.

Ajándékul az országos elnökség a Luther Márton végrendeletéről készült könyv egy példányát adta át, és magyarországi látogatásra hívta az új vezetőséget.

Az ünnepen a hazai szlovákságot a Tótkomlósi Evangélikus Egyházközség (Evanjelický cirkevný zbor a. v. v Slovenskom Komlóši) delegációja képviselte.

Reménység szerint az új szolgálók és az új vezetés új erőt is hozhat az egyházaink közötti kapcsolatokban.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!