Jegyzetlapok

Jegyzetlapok

Share this content.

Forrás: Evangélikus Élet, szöveg és fotó: Szeverényi János
Szeverényi János jegyzetei az Evangélikus Élet magazinban.

A legolvasottabb könyv. A Wycliffe Bibliafordítók Egyesületének magyarországi munkája hivatalosan 1999-ben kezdődött. 2019. február 16-án több földrészről és felekezetből érkeztek ünneplők a hazai szolgálat huszadik születésnapjára. Megtudtuk, hogy már kétezer-ötszáz nyelven olvasható a Szentírás vagy annak egy részlete, leginkább az Újszövetség. Ebből ötszáz nyelvre az elmúlt húsz évben készült fordítás.

Az egyesület névadója John Wycliffe (1328–1384) angol skolasztikus filozófus, teológus, laikus prédikátor, fordító, reformer, a protestantizmus hajnalcsillaga és előfutára. Gazdag, munkás élete jórészt bibliafordítással telt. A latin Vulgatát tette át korabeli angol köznyelvre.

A Biblia alapján megfogalmazott elvei miatt szükségképpen összeütközésbe került az egyházzal. Követői a Lollardprédikátorok voltak. A konstanzi zsinat 1415-ben eretneknek nyilvánította, könyveit nyilvánosan elégették, testét 1428- ban exhumálták, és máglyára vetették.

Bibliafordító munkássága olyan erőteljes volt, hogy nevéről hatszáz év múltával, 1942-ben protestáns bibliafordító társulatot neveztek el, amely jelenleg is a világ egyik legnagyobb és leghatékonyabb fordítóközössége és egyben missziós társulata, célja, hogy 2025-ig minden népnek és nyelvnek legyen Bibliája. (Forrás: FAZ.de; Medienmagazin.de; Wycliffe.bible)

A világon sok bibliafordító csoport működik. A Wycliffe társulat hatezer fordítója és számtalan munkatársa dolgozik különböző országokban. A Biblia ma is a világ legtöbb nyelvére lefordított, a legtöbb kiadást megért és a legnagyobb példányszámban nyomtatott könyv. Isten írott igéje Szentlélek által olvasva ma is hitet ébreszt, életeket változtat meg.

Dicsőítés cimbalommal. Egy hét alatt tizenkilencezren nézték meg azt a másfél perces videót, amelyet a negyedik protestáns cigánymissziós konferencián készítettem február 9-én Alsózsolcán. Az öt felekezetből érkezett négyszázötven roma teljes szívből dicsőítette mindan - nyiunk Atyját cimbalommal, gitárral, dobbal, hegedűvel és énekkel.

A helyi metodista gyülekezet 1952- ben alakult. A lelkész is cigány ember. Az igét a szintén cigány származású Balogh Róbert református lelkipásztor hirdette. Evangélikus gyülekezeteink is képviseltették magukat. Bakay Péter cigánymissziós referens a nap témájáról, a hálaadásról beszélt. Énekkel szolgált Balogh Tibor testvérünk. Becslések szerint az elmúlt húsz esztendőben hazánkban húszezer cigány tért meg, és csatlakozott valamelyik gyülekezethez.

Drón, robot és 3D-s nyomtató. A híradó arról tudósított, hogy egy budapesti általános iskola három különleges ajándékot kapott. Hamarosan más oktatási intézmények is hozzájuthatnak drónhoz, 3D-s nyomtatóhoz és robotemberkéhez. Az átadási ünnepségen a robot is szólt a gyermekekhez, és megtanította őket néhány táncmozdulatra.

Naponta szembesülünk a technika soha nem tapasztalt mértékű fejlődésével. Kínában bemutatták az első dróntaxikat. A 3D-s nyomtatók a laikus számára szinte felfoghatatlanul gyorsan készítenek tárgyakat, testrészeket, sőt egy nap alatt egy házat is felépítenek. Mint minden nagyszerű dolgot, ezeket az eszközöket is lehet pusztításra használni. Drón zavarta meg a világ egyik legnagyobb repülőterét Londonban a karácsonyi ünnepek előtt. Egyes drónok nemcsak fotóznak, filmeznek, hanem harci feladatokat is végrehajtanak. Pörög, forog, változik körülöttünk minden, csak a lelkünket el ne veszítsük! Aktuális szép énekünk sora: „Változik, pusztul minden körülem. / Te, ki nem változol, maradj velem!” (EÉ 121,2)

Mindenkinek hallania kell. Autóban töltöm életem egy részét. Órákat, időnként akár egy teljes napot is vezetek. Jó alkalom ez a készülésre, imádságra, éneklésre. Egyik éjjel hazafelé tartva a Bartók rádiót hallgattam, Mozart fuvola-hárfa versenyét. A zeneirodalom egyik legszebb műve. Arra gondoltam közben, hogy ezt és más hasonló zenét minden gyermeknek, fiatalnak hallania kell, lehetőleg olyan kommentárral, amilyeneket hallottunk Leonard Bernsteintől, Fasang Árpádtól, Kamp Salamontól, Bence Gábortól.

A cikk az Evangélikus Élet magazin 84. évfolyam, 9–10. számában jelent meg 2019. március 10-én.

Az Evangélikus Élet magazin kapható az evangélikus templomok iratterjesztésében, megrendelhető a Luther Kiadónál a kiado@lutheran.hu címen, vagy digitális formában megvásárolható és letölthető a kiadó oldalán.

Címkék: Szeverényi János -

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!