Megjelent a Lelkipásztor 2019/4. száma

Megjelent a Lelkipásztor 2019/4. száma

Share this content.

Forrás: lutherkiado.hu
Budapest – Orosz Gábor Viktor szerkesztésében és a Luther Kiadó kiadásában megjelent a Lelkipásztor 2019/4. száma. A tartalomból idézünk.
Mit nem jelenthet a „digitalizáció” az egyház számára? című rendkívül aktuális írásában Andreas Mertin azt az alapvető kérdést teszi fel, hogy miért akarják Németországban folyamatosan háttérbe szorítani azt a tényt, hogy a reformáció sikerének kulcsa éppen nem a hit képi megjelenítésében, hanem az ige hirdetésében rejlett. Olyan további kérdésekre keresi a választ, hogy létezhet-e egyáltalán „digitális hívő”, vagy az egyházi személy és a science fiction kapcsolata. Megállapítja: a teológia – amióta csak létezik – demitologizálás. Ezért kell hozzájárulnunk a digitális mítoszok demitologizálásához. Ha a Krisztussal való személyes találkozás nem jön létre, akkor nincs miről beszélni.
Szabó Lajos tanulmánya éppen az említett hétköznapi tapasztalatok megélésének fontosságát és lehetőségét hangsúlyozza: az emberi élet legnehezebb napjai éppúgy, mint a legkönnyedebb időszakok igénylik a hitbéli értékeket. Lelkileg jobban megélhető és átélhető lesz minden esemény akkor, ha az ünnepnapi lelki erőgyűjtés és a hétköznapi felhasználás valódi lehetőség számunkra.
Id. Zászkaliczky Pál lényegre törő dolgozatában az áhítatot mint egyházi kisműfajt értelmezi, és olyan gyakorlati haszonnal járó homiletikai és retorikai szempontokat mutat fel, amelyek a lelkészi hétköznapok szolgálatai során mégis „nagy” műfajjá emelhetik az igehirdetésnek ezt a módját is.

További tartalom:

MÉCSES A TE IGÉD

Németh Zoltán: Mikor? Hogyan?

TANULMÁNYOK

Andreas Mertin: Mit nem jelenthet a „digitalizáció” az egyház számára? Futólagos megjegyzések
Szabó Lajos: Hitünk megerősítése hétköznapjainkban. „Erősítsd meg, Istenünk, amit cselekedtél értünk…”
Zászkaliczky Pál (id.): Az áhítat mint egyházi kisműfaj

FIGYELŐ

Krisztusban mindnyájan életre kelnek

Gáncs Péter: Emlékezés dr. Foltin Brúnó evangélikus lelkész szolgálatára (1951–2019)
Fabiny Tamás: Igehirdetés dr. Foltin Brúnó temetésén (Gal 4,19)

AZ IGEHIRDETŐ MŰHELYE

Varga Gyöngyi: Nagycsütörtök (Ez 34,23–25a)
Balicza Iván: Nagypéntek (Hós 6,1–3)
Asztalos Richárd: Nagyszombat (Hós 13,14)
Simon Réka: Húsvét ünnepe (1Kor 15,47–53)
Czöndör István: Húsvét 2. napja (Róm 4,16–25)
Hajduch-Szmola Patrik: Húsvét ünnepe után 1. vasárnap (Quasimodo geniti) (ApCsel 3,11–21)
Győri Péter Benjamin: Húsvét ünnepe után 2. vasárnap (Misericordia Domini) (Jn 10,1–6)

További információk.

 

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!