Lapszemle

Európa Tanács: javítani kell a roma kisebbség oktatáshoz, lakhatáshoz és egészségügyhez való hozzáférését Magyarországon

Brüsszel/Strasbourg, 2020. október 12., hétfő (MTI) - A Magyarországon élő roma kisebbség nehézségekkel küzd a közélet minden területén, javítani kell hozzáférésüket az oktatáshoz, a foglalkoztatáshoz, a lakhatáshoz, valamint az egészségügyi ellátáshoz, parlamenti képviseletük, és kulturális tevékenységeik finanszírozása megfelelő - állapította meg az Európa Tanács illetékes bizottsága hétfőn közzétett jelentésében.

A strasbourgi székhelyű Európa Tanács nemzeti kisebbségek védelméről szóló keretegyezményének tanácsadó bizottsága 2019 decemberében tett magyarországi látogatása alapján készített véleményt, amely szerint sürgős intézkedések meghozatalára van szükség a korai iskolaelhagyás elleni küzdelem sikeréhez, valamint a romák befogadó és minőségi oktatásának előmozdításához a szegregált területeken is. Átfogó és hatékony programot kell kidolgozni a hátrányos helyzetűeket tanítók képzésére - emelte ki a jelentés. A jelentéstevők átfogó nemzetpolitikai keretrendszer létrehozását szorgalmazták a lakhatással kapcsolatban, valamint a szociális és támogatott lakhatás "jelentős fejlesztését" sürgették. Az egészségügyi ellátás terén a vélemény "átfogó cselekvési terv" kidolgozását kérte a romák által lakott hátrányos helyzetű területeken jelentkező szolgáltatási hiány kezelésére, valamint a diszkriminációellenes törvények megismertetését javasolták az egészségügyi szakemberek és a betegek körében egyaránt. A tanácsadó bizottság elismeréssel szólt a nemzeti kisebbségek parlamenti munkában való képviseletéről, valamint a kisebbségekkel kapcsolatos kulturális tevékenységek finanszírozásának folyamatos növekedéséről az elmúlt öt évben. Azt javasolták, hogy a magyar hatóságok vonják be a kisebbségek képviselőit az ilyen finanszírozás tervezésébe és elosztásába is. A vélemény szerint "a politikai diskurzusban és a médiában általánossá vált az elfogadás hiányának légköre", ami akadályozza a roma kisebbségekhez tartozók szabad véleménynyilvánítását. A jelentéstevők ezért arra szólították fel az illetékes hatóságokat, mozdítsák elő az elfogadás, a kultúrák közötti párbeszéd és a kölcsönös tisztelet szellemét, és határozottan ítéljék el a rasszista, kirekesztő nyelvezetet a közszférában. Kijelentették továbbá, hogy az egyházak és a vallási felekezetek finanszírozási rendszere szintén lehetővé teszi a hátrányos megkülönböztetést, a kisebb létszámú közösségek alacsonyabb támogatása, illetve az ilyen felekezetek adózási státusa révén. A probléma orvoslása érdekében a tanácsadó bizottság annak biztosítására szólította fel a magyar hatóságokat, hogy törvényben és a gyakorlatban is garantálják a nemzeti kisebbségekhez tartozók jogát a hátrányos megkülönböztetéstől mentes vallási intézmények, szervezetek vagy egyesületek létrehozására. (MTI, 2020-10-12 09:47:45)