Örökségünk kötelez – Találkoztak a nyugati egyházkerület gyülekezeti elnökségei

Örökségünk kötelez – Találkoztak a nyugati egyházkerület gyülekezeti elnökségei

Share this content.

Forrás: evangélikus Élet, szöveg: Adámi Mária, fotó: Mátrai Zoltán
Révfülöp – Hogyan éljünk az ajándékul kapott lelki örökséggel, a különleges dunántúli identitással, hogy az ne csupán hagyományőrzés legyen, hanem ma is gazdagítsa közösségeink életét? E kérdés körül forgott a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület gyülekezeti elnökségeinek találkozója, amelyet március 1–2-án tartottak Révfülöpön, az Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központban.

Pénteken este, a közös vacsora után Szemerei János püspök és Mészáros Tamás egyházkerületi felügyelő köszöntötte a résztvevőket, majd az egyházkerület lelkészi vezetője a Dunántúli örökségünk címet viselő bevezető előadásában a reformáció korától kezdődően sorra vette azokat a történelmi hatásokat, amelyek máig alakítják a térségre jellemző településszerkezeti, nemzetiségi és gyülekezeti adottságokat. „Az evangélikusságnak a Dunántúlon vannak a legmélyebb gyökerei; ezt fontos tudni és tudatosítani” – fogalmazott.

A konferencia programjának gerincét az egyházmegyék bemutatkozásai adták. Az esperesek és az egyházmegyei felügyelők ismertették az adott régióra jellemző sajátosságokat, a gyülekezetek jelen lévő képviselői pedig kiegészíthették ezeket saját hagyományaikkal. A napot Dobó Dániel őrimagyarósdi lelkész Róm 8,14 alapján tartott áhítata zárta. Isten vezetése nélkül, amelyet az igén és az imádságon keresztül ismerhetünk meg, gyülekezeteink és egyházunk nem tud jól működni – hangsúlyozta.

Szombaton Fatalin Helga vadosfai lelkész Róm 8,15 alapján elhangzott reggeli igeszolgálata után további két egyházmegye prezentációjával folytatódott a program.

Az ez év szeptemberében Nemeskérre tervezett artikuláris napra való készülés jegyében a Soproni Egyházmegye artikuláris helyeit mutatta be Ihász Beatrix esperes, Polgárdi Sándor esperes pedig a Veszprémi Egyházmegyét mint a középkori eredetű evangélikus templomok hazáját ismertette meg a jelenlévőkkel.

A találkozó főelőadását az Evangélikus Hittudományi Egyetem nyugalmazott rektora tartotta Örökségünk kötelez – Gyökerektől a gyümölcsig címmel. Dr. Szabó Lajos a következő témákat járta körül: Mit jelent az egészséges örökségőrzés? Mi az az örökség, amely képessé tesz ma a megújulásra? Melyek azok a gondolkodásbeli, érzésbeli, hitbeli impulzusok, amelyeket életünk során kaptunk? Hogyan tudjuk ezeket frissen tartani? Humoros és interaktív előadása mindenkit megmozgatott.

A délelőttöt a Vasi Egyházmegye bemutatója zárta; Rostáné Piri Magda esperes és Mórotz Zsolt egyházmegyei felügyelő a kemenesaljai magyar gyökerű evangélikusság történetébe avatták be a résztvevőket, majd kvíz formájában versenyre hívták az egyes egyházmegyék csapatait.

A konferencia úrvacsorás istentisztelettel ért véget. Baranyay Csaba kőszegi lelkész a két nap igei mottóját is adó Róm 8,16–17 alapján tartott igehirdetésében arról beszélt, hogy az örökség mindig kapcsolatot feltételez annak adójával. 

A cikk az Evangélikus Élet magazin 84. évfolyam, 13–14. számában jelent meg 2019. április 7-én.

Az Evangélikus Élet magazin kapható az evangélikus templomok iratterjesztésében, megrendelhető a Luther Kiadónál a kiado@lutheran.hu címen, vagy digitális formában megvásárolható és letölthető a kiadó oldalán.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!