Árnyjáték passió Pusztavámon

Árnyjáték passió Pusztavámon

Share this content.

Szöveg: Ribárszki Ákos
Pusztavám – Nagypénteken rendhagyó istentiszteletet tartottak Pusztavámon, ahol Jézus szenvedéstörténetének egyes részleteit a pusztavámi és móri evangélikus fiatalok adták elő. Több volt ez azonban egyszerű előadásnál és színjátéknál. Itt ugyanis az általuk vetített árnyékképek adták ki az egyes jeleneteket. A mozdulatok lassúsága, az aláfestő zene, a fény-árnyék ellentéte és kontrasztja megdöbbentő átélési lehetőséget nyújtott a gyülekezeti tagoknak, hogy elmélyülhessenek nagypéntek gyászában.

A fiatalok február elején kezdték el a próbákat Ribárszki Ákos lelkész vezetésével, s minden pénteken gyakoroltak a nagypénteki istentiszteletre.

Hálásan köszönjük odaadó és lelkiismeretes szolgálatukat!

Szereplők:

Kemele Kitti

Tóth Katica

Tóth Boróka

Povlács Mira

Stettner Fanni

Lisztamyer Hanna

Polacsek Hanna

Jánni Zsófi

Grósz Vilmos

ÁHÍTAT:

Szeretett Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban!

Ellentétpárok. Ezt a kifejezést szoktuk használni olyan dolgokra, melyek lényegük szerint teljesen különbözőek egymástól, melyek egymásnak az ellenpólusai és ellentétei. 

Ilyen ellentéte a melegnek a hideg. A világosságnak a sötétség. A fénynek az árnyék, a nappalnak az éjszaka, a bátorságnak a félelem és a születésnek az életnek ellentéte az elmúlás a halál.

Olyan ellentétek ezek, melyek számunkra feloldhatatlanok,  melyeket nem tudunk emberileg megváltoztatni, csak elfogadni őket. A nappal után következik az éjszaka, a világosság után a sötétség és a legfájdalmasabb, amit sajnos már mindannyian kivétel nélkül átéltünk és tudunk: az élet után következik a halál.

Nagyon profán, emberi módon azt szokták mondani, hogy ez az élet rendje. 

József Attila így ír erről az Azt mondják című versében:

 

Eltöm a föld és elmorzsol a tenger:
azt mondják, hogy meghalok.

De annyi mindenfélét hall az ember,
hogy erre csak hallgatok.

 

Gyönyörűen írja le a költő, hogy az azt mondják emberi bölcsességek semmit nem tudnak segíteni. S érzi, hogy az élet végső rendje mégsem ez. Nem annyi az élet, hogy megszületünk, majd eltűnünk. Van tovább is.

Rátapint a költő a lényegre, mert minden emberi logikának ellent mondva, Isten az Ő végtelen szeretetével megtette azt amire mi emberek képtelenek vagyunk: felülírta, megváltoztatta az élet  rendjét! 

Jézus Krisztus kereszthalálát ugyanis az élet követi, a feltámadás! Megtörténik a lehetetlen: a halált legyőzi az élet, az ÉLET csupa nagybetűvel! Ezzel örökre megfordítva, megváltoztatva ezt a rendet, hogy nekünk is reményünk legyen eltávozott szeretteink és saját életünk felől!

A mai passiójátékunk ellentétpárja, a fény és árnyék is emlékeztessen bennünket erre a győzelemre, erre a csodára, hogy az igazi világosság testté lett, eljött a világba és legyőzte a sötétséget, elmúlást!

Ámen

Címkék: passió - Pusztavám -

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!