Közös kincsünk a reformáció – Megtartották a IX. Kárpát-medencei Protestáns Teológus Találkozót Pápán

Közös kincsünk a reformáció – Megtartották a IX. Kárpát-medencei Protestáns Teológus Találkozót Pápán

Share this content.

Szöveg: Bányai Tamás, fotó: az EHE hallgatói
Pápa – Az Evangélikus Hittudományi Egyetem (EHE) kilenc fős küldöttsége is részt vett az április 26–28. között megrendezett, a teológiai akadémiák, egyetemek kapcsolatát erősítendő létrehozott konferencián, melyet minden esztendőben más-más város protestáns teológiai akadémiája rendez meg.

A tavalyi, sárospataki alkalom után idén a Pápai Református Teológiai Akadémia (PRTA) adott otthont a több mint kilencven embert megmozgató, egész hétvégés alkalomnak, melynek központi témája az ősegyház és a mai egyház kapcsolata volt.

Péntek délután dr. Németh Tamás, a PRTA rektora tartott nyitó áhítatot, melynek alapigéje a találkozó mottójául is választott 1Kor 3,11 volt – „Mert más alapot senki sem vethet a meglévőn kívül, amely a Jézus Krisztus”. Dr. Steinbach József a Magyarországi Református Egyház Dunántúli Református Egyházkerületének püspöke köszöntőjében hangsúlyozta, hogy a felekezeti különbségek helyett sokkal inkább a közös reformációi és nemzeti örökségünkre, kincseinkre kell, tekintsünk.

A szombati nap nagyon sokféle programlehetőséget kínált a konferencia résztvevőinek: a dr. Balla Ibolya, a PRTA Biblikus Intézetének adjunktusának áhítatát követően dr. Barta Zsolt az őskeresztyén, míg dr. Németh Tamás a mai istentiszteletről tartott előadást. Ezután pedig felekezetközi fórumbeszélgetésre hívták a konferencia résztvevőit, melyen dr. Szabó Előd, a PRTA docense, Polgárdi Sándor, a Veszprémi Egyházmegye esperese és pápai lelkész, továbbá Boncz Zoltán baptista lelkész folytattak beszélgetést az előadásokban felmerült témákhoz kapcsolódóan.

Délután sportolásra, városnézésre, múzeumlátogatásra, igemeditációra és koncertre is várták a teológus hallgatókat. Mi a sportolási és a városnézési lehetőségeket választottuk: a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karával (KRE HTK) és a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézettel (PTI) közös focicsapatunk szépen helyt állt. A városnézés alkalmával meglátogattuk a pápai Szent István vértanú-templomot, az Esterházy-kastélyt és a helyi Insula Lutherana-t, melyet a helyi evangélikus lelkész, Polgárdi Sándor mutatott be nekünk, aki mesélt a templom, a gyülekezet és az egész Veszprémi Evangélikus Egyházmegye történetéről is.

A vasárnapi záróistentisztelet a református ótemplomban volt, melyen Köntös László lelkipásztor, a Dunántúli Református Egyházkerület főjegyzője (püspökhelyettese) hirdette az igét Pál apostol Galatákhoz írott levelének első fejezetének kilencedik verse alapján: Amint már korábban is megmondtuk, most ismét mondom: ha valaki nektek más evangéliumot hirdet azon kívül, amelyet elfogadtatok, átkozott legyen!” Hangsúlyozta, hogy el ne pártoljunk a tiszta evangéliumtól és buzdított arra, hogy bár az ige hirdetése ma sem könnyű feladat, Pál apostol példáját tartsuk a szemünk előtt a szolgálatra készülésünk és majdani szolgálatunk során. Az istentisztelet úrvacsorai közösséggel zárult.

Ezúton is szeretnénk megköszönni pápai testvéreinknek a szervezést, és azt, hogy ott lehettünk a találkozón, s már most nagyon várjuk, hogy 2020-ban, Komáromban újra találkozhassunk kolozsvári, debreceni, sárospataki, budapesti Károlis és természetesen pápai és komáromi testvéreinkkel is.

Békesség Istentől!

Áldás, békesség!

Erős vár a mi Istenünk!

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!