Megjelent a Miskolci Keresztény Szemle legfrissebb száma

Megjelent a Miskolci Keresztény Szemle legfrissebb száma

Share this content.

Szöveg: Zsugyel János, fotó: hellomiskolc.blog.hu
Miskolc – A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) negyedéves miskolci folyóiratának 58. száma a napokban került ki a nyomdából. A borítólapon az „ökumenikus kulturális folyóirat” felirat található. Ez arra az elkötelezettségre utal, mellyel a lapban megjelent írások nemcsak a város keresztény közösségeinek eseményeiről és a helyi társadalom érdekében végzett elkötelezett tevékenységéről kívánnak beszámolni, hanem a tágabb értelemben vett hagyományőrzést és a kulturális értékeink ápolását is vállalják.

A folyóirat 58. számának hagyományos versrovatában Babits Mihály száz évvel ezelőtt írt „Szíttál-e lassú mérgeket” című versét közöljük. Ez a magyarországi „tanácsköztársaság” kommunista hatalmi kísérletének időszakában született vers négy évtizeden keresztül „kimaradt” a költő gyűjteményes köteteiből. Az üres jelszavak csábításának veszélyeire Babits Mihály szavai máig érvényesen figyelmeztetnek: 

„Ember azért, ha jót akarsz, tanácsom megfogadd
és köpd ki fogaid közül a véres szavakat”

Az „Ünnepek – alkalmak” rovat élén a miskolci deszkatemplom két évtizeddel ezelőtti újjáépítésére emlékezünk. Ez az esemény a miskolci lakosság felekezeti határokon átnyúló összefogásának is jelképévé válhatott. A Miskolc-Tetemvári Református Egyházközség ünnepi istentiszteletéről szóló tudósítás mellett jelenik meg Szabó Lőrinc A miskolci „deszkatemplom”-ban című versének a költő életművében elfoglalt helyét és jelentőségét méltató írás. A tanulmány szerzője, Prof. Kabdebó Lóránt a deszkatemplom sorsáról írásában a következő szavakkal tett személyes vallomást:

„Megéltük őrült pusztulásának gyászát, majd dicsőséges föltámadásának ünnepélyét.”

Az „Egyházak – teológiák – hitvallások” című rovat írásai közül említést érdemel az írás, amelyben dr. Pecsuk Ottó a Magyar Bibliatársulat Alapítvány főtitkára nyilatkozik a Bibliavasárnap eseményei kapcsán. A magyarázatos Biblia kiadványának megjelenését követően megkezdődtek az ökumenikus bibliafordítás munkálatai. Bár mind a katolikus mind a protestáns egyházak rendelkeznek saját, korszerű bibliafordítással, az ökumenikus felekezetközi és családi kapcsolatok miatt felmerült egy közös teológiai álláspontot tükröző bibliafordítás szükségessége is. Ilyen ökumenikus bibliafordítások a világ számos nyelvén rendelkezésre állnak, s hazánkban is megérett a helyzet arra, hogy egy ilyen kiadvány – több éves munka eredményeként – a jövőben megszülethessen.

A Keresztény Pedagógiai Műhely rendezvénysorozat keretében elhangzó előadásokat rendszeresen közli a folyóirat. Ebben a számban közöljük Pehm G. Antal vasgyári plébános, dr. Berkes László újgyőri plébános és dr. Ternyák Csaba egri érsek előadásainak szerkesztett változatát.  

Az „Egyházak és történelem” rovatban olvasható az ez év februárjában 80. életévétbetöltő D. Szebik Imre püspök mintegy két évtizedes miskolci szolgálatára visszatekintő emlékeit. Prof. Hevesi Attila a 70-es évek elejének szájhagyomány által terjedő eseményének részvevőjeként és „szenvedő alanyaként” írja le Petőfi Sándor születése 150. évfordulója megünneplésével kapcsolatos személyes emlékeit.

Folyóiratunk „szemle” jellege azonban nemcsak visszatekintő jellegű, hanem a jövendő feltérképezésének igényét is jelenti. Az „Egyházak és társadalom” rovatban dr. Székely János szombathelyi megyéspüspök írásának közlésére azért kerül sor, mert hazánk leszakadó térségeit – többek között az észak-magyarországi régiót – fenyegető kilátástalanság miatt egy új Trianon veszélyére hívja fel a figyelmet. Dr. Czapkó Mihály egri szemináriumi prefektus tanulmányában az igazságosság és az irgalmasság fogalmának erkölcsteológiai összefüggéseit értelmezi a migráció kapcsán. 

E hónap végén kerül sor az Európai Parlament tagjainak megválasztására. Az Európai Unió jövőjét fejtegető írásként közöljük Navracsics Tibor előadását, melyben a kereszténydemokrata értékek jövőbeli érvényesülésének esélyeit taglalja. Ehhez a gondolatkörhöz kapcsolódik Dobos Marianne írása a „Könyvismertetés” rovatban is. A közelmúltban megjelent – három lengyel szerző által írt – mű magyar nyelvű kiadása kapcsán ismerteti azokat a gondolatokat, melyek a közép-európai népek felelősségéről szólnak az keresztény gyökerek, a nemzeti identitás és a családközpontúság életben tartásában. A „Mint Noé idejében …???” cím utal arra, hogy a bibliai időkhöz hasonló körülmények között kell átmentenünk ezeket a veszélyeztetett értékeket egy „új özönvíz” fenyegetettsége dacára.  

A kulturális események közül talán a zenei események azok, melyek spirituális jellege nemcsak a felekezeti különbségek felett áll, hanem alkalmas arra is, hogy a város polgárainak összességét megszólítsa. Ennek jegyében hívjuk fel olvasóink figyelmét a Miskolci Kamarazenei Nyár 2019 eseménysorozatára: "A Kárpát medence zenekultúrája a 19-20. században". Az eseményre hagyományosan augusztus utolsó hetében kerül sor.

Az immár másfél évtizedes múlt kötelezi a lap kiadásáért felelős Eszmék és Értékek Alapítványt, hogy gondoskodjon a lap üzenetének olvasótáborához megújult formában történő eljuttatásához. Ennek érdekében jött létre a keresztenyszemle.hu honlap, melyen a folyóirat valamennyi korábbi száma az alábbi linken elektronikus formában is hozzáférhető: keresztenyszemle.hu/archivum

A lap hagyományosan a miskolci történelmi egyházakon és az egyházi fenntartású iskolákon keresztül jut el olvasóihoz. Kívánatos azonban, hogy az egyházakhoz közvetlenül nem kötődő érdeklődők is hozzájuthassanak a laphoz, ezért a Miskolc Széchenyi utcai antikváriumban (a Déryné utca sarkán) is megvásárolható friss számunk.  

Dr. Zsugyel János

főszerkesztő

Miskolci Keresztény Szemle

jzsugyel@lutheran.hu

Csatolt állományok: Szemle 2019_2_szám.pdf -

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!