Pályázati felhívás intézményvezetői munkakör betöltésére

Pályázati felhívás intézményvezetői munkakör betöltésére

Share this content.

Forrás: Gaudiopolis Békásmegyeri Evangélikus Szeretetház
Budapest – A Csillaghegyi Evangélikus Egyházközség fenntartó pályázatot hirdet a Gaudiopolis Békásmegyeri Evangélikus Szeretetház (1038 Budapest, Mező utca 12.) intézményvezetői munkakörének betöltésére. A részleteket az alábbiakban olvashatják.

A munkáltatói jogkör gyakorlója:

Csillaghegyi Evangélikus Egyházközség presbitériuma

A Gaudiopolis Békásmegyeri Evangélikus Szeretetház az alábbi szociális szolgáltatást nyújtja:

a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 68. § alapján személyes gondoskodást nyújtó idős otthoni ellátás átlagos gondozási igényű és demens ellátottak részére 

Az intézményvezető feladata:

 • a szeretetház gondozási-ápolási, pénzügyi és üzemeltetési feladatainak irányítása, ellenőrzése, összehangolása
 • a magas színvonalú szakmai tevékenység és a törvényes, valamint eredményes működés biztosítása 

Pályázati feltételek: 

 • büntetlen előélet 
 • szakirányú szakképzettség az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3. számú melléklete szerint
 • legalább 3 év vezetői gyakorlat

Előnyt jelent:

 • szociális, illetve egészségügyi ellátás területén szerzett legalább öt év szakmai gyakorlat
 • szociális szakvizsga, illetve szociális ágazati mester vezetőképzésben teljesített képzés
 • egyházi elkötelezettség, evangélikus gyülekezeti tagság, rendezett magánélet
 • angol, illetve német nyelvtudás

A pályázathoz csatolni kell:

 • szakmai önéletrajzot
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt
 • szakképzettséget tanúsító okiratok másolatát
 • szakmai vezetési programot
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
 • lelkészi ajánlást

Benyújtási határidő: 2019. augusztus 9. 24.00 óra

A pályázatokat kizárólag elektronikus formában várjuk: palyazat@gaudiopolis.hu

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 30.

A nyertes pályázó intézményvezetői munkaviszonya 2019. október 1. napjától öt évre jön létre a munka törvénykönyve alapján kötendő munkaszerződésben rögzített feltételek szerint. Munkabérre, munkaidőre és pihenőidőre irányadó az 1993. évi III. törvény 94/L. § (4) bekezdése, bérezés megegyezés alapján.

A pályázat elbírálásának rendje:

A beérkező pályázatok formai feltételeknek való megfelelését a fenntartó által megbízott szakértői bizottság véleményezi. A pályázatok befogadásáról az intézmény igazgatótanácsa dönt, és erről minden pályázót írásban értesít. 

A befogadott pályázókat az igazgatótanács, valamint a Magyarországi Evangélikus Egyház diakóniai bizottsága személyesen meghallgatja, és szakmai szempontból minősíti a pályázatok szakmai és fejlesztési elképzeléseit. 

Az intézményvezetőt a fenntartó egyházközség presbitériuma választja meg.

A pályázat iránt érdeklődők számára 2019. június 13-án és június 20-án információs napot tartunk a szeretetházban 10.00-12.00 óra között.

Elérhetőség: https://www.gaudiopolis.hu/kapcsolat.html

További információkat dr. Horváth Karolina jogtanácsostól kérhetnek: +36 20 488 0667 horvathkarolina@gaudiopolis.hu 

Budapest, 2019. május 23.

Donáth László, parókus lelkész

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!