Ősök nyomában – Evangélikus családi találkozó

Ősök nyomában – Evangélikus családi találkozó

Share this content.

Forrás: Evangélikus Élet, szöveg: Akácos Sándor
Nemskér – A Győr-Moson-Sopron megyei Nemeskér község – 1651 és 1786 között Sopron vármegye székhelye – azon települések egyike, amelyeket az 1681-es soproni országgyűlés artikuláris hellyé nyilvánított, vagyis engedélyezte az evangélikusok számára, hogy templomot építsenek. A szabad vallásgyakorlás lehetősége vonzotta a lutheránusokat, őseim, a Plechl család tagjai is ekként kerültek Nemeskérre.

A családnév első említését egy 1737-ből való locsmándi (ma Lutzmannsburg, Ausztria) anyakönyvben leltem meg. Családunk tehát legalább kétszáznyolcvankét éve él Magyarországon, és itt gyakorolja evangélikus vallását. A hagyomány szerint Bajorországból származunk, elődeink onnan települtek át a német anyanyelvű evangélikusok által lakott Locsmándra – amely akkor Magyarországhoz tartozott –, majd kisebbnagyobb kitérőkkel kerültek Nemeskérre, ahol 1885 óta élnek.

Kutatásom szerint jelenleg bizonyíthatóan két ága van a Plechl famíliának, a nemeskéri és a kőszegi. A Mihályihoz kötődő Plechl család rokoni kapcsolatának részletes feltárása még ausztriai kutatásra vár; a Magyarországon elérhető adatokat már rögzítettem. A családfakutatás eredményei tehát igen nagy létszámú családot mutatnak.

Amikor két évvel ezelőtt nekiláttam a kutatásnak, nem gondoltam, hogy ekkora feladatra vállalkozom, ennek ellenére a hazai felmenőket az adataikkal együtt sikerült az anyakönyvek átlapozásával, majd később az evangélikus Őskeresővel – a Magyarországi Evangélikus Egyház anyakönyveinek interneten elérhető adatbázisával (Oskereso.hu) – százszázalékosan feldolgoznom.

A családfakutatás híre egyre terjedt a rokonok között, s többekben felvetődött, hogy szervezni kellene egy összejövetelt, hiszen vannak olyan rokonaink – elsősorban fiatalok –, akikkel még nem is találkoztunk. A névsor összeállt, és az adatok birtokában három vállalkozó szellemű, lelkes rokon – Steer Pálné Katona Jolán Budapestről, Csapó Lászlóné Holpár Erzsébet és Plechl Richárd pedig Nemeskérről – nekiállt a szervezésnek.

Az összejövetel várva várt napja tavaly szeptemberben jött el. Az üdvözlés és az istentisztelet – köszönhetően a jó időnek – a nemeskéri evangélikus templom kertjében zajlott Hegedűs Attila lelkész szolgálatával és a nemeskéri katolikus női énekkar közreműködésével, Plechl Richárd zenei kíséretével. Ezután rövid ünnepségen vettünk részt a katolikus templomban, hisz a családnak katolikus tagjai is voltak és vannak. Végigsétálva a csöndes falun, az evangélikus temetőben tettünk látogatást, felkeresve őseink még fellelhető sírjait. Itt elmondtam az egybegyűlteknek, hogy e temetőben harminchárom elődünk nyugszik.

A program a kultúrházban folytatódott. A vetített képeket a jelenlévők szóban kiegészítették, rámutatva a rokoni kapcsolatokra. Végül jómagam ismertettem a család eredetét, Magyarországra való betelepülésének, majd szétszóródásának történetét. Érdekes, hogy sok családtag – főként házasságkötések révén – bár messze került Nemeskértől, de mindig az evangélikus hit gyakorlását biztosító templomok közelében élte az életét. Örömmel köszöntöttem külön is Plechl Józsefet és családját Kőszegről, akikről a családfakutatás bizonyította, hogy a nemeskéri Plechl família leszármazottai.

A találkozó közös étkezéssel és kötetlen beszélgetéssel, majd egy – kissé hiányosra sikerült – családi fotó elkészítésével zárult. 

A szerző a Plechl család tagja.

A cikk az Evangélikus Élet magazin 84. évfolyam, 17–18. számában jelent meg 2019. május 5-én.

Az Evangélikus Élet magazin kapható az evangélikus templomok iratterjesztésében, megrendelhető a Luther Kiadónál a kiado@lutheran.hu címen, vagy digitális formában megvásárolható és letölthető a kiadó oldalán.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!