Vallástétel – Vizsga-istentisztelet volt Maglódon

Vallástétel – Vizsga-istentisztelet volt Maglódon

Share this content.

Fotó: Csűry Csaba, szöveg: Németh Mihály
Maglód – 2019. június 2-án került sor Lukács Máté András lelkészjelölt vizsga-istentiszteletére a maglódi evangélikus templomban. A maglódi gyülekezetben eddig Laczi Roland, Benkóczy Péter, Pethő-Szűcs Mária, László Lajos Gergely, Kulcsár Márton és Zahorecz Pál szolgáltak hatodévesként. Lukács Máté András így a gyülekezet hetedik, és Németh Mihály lelkész hatodik mentoráltjaként érkezett 2018 őszén Maglódra. Gyakorlati éve alatt megismerhette, és el is sajátíthatta mindazokat a feladatokat, melyek a lelkészi szolgálatban várnak majd rá. A gyakorlati év lezárása, egyben csúcspontja kétségtelenül a vizsga-istentisztelet.

A Mennybemenetel ünnepe utáni és pünkösd ünnepe előtti vasárnap igehirdetési alapigéje Máté evangéliumából hangzott, ahol Jézus ezt mondja: „Aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek mennyei Atyám előtt” (Mt 10,29–33)

Lukács Máté András vizsga-prédikációjában feltette a kérdést: „Kedves Testvérek! Mi vajon fel merjük-e vállalni, hogy keresztények, Jézus követői vagyunk? Vallást teszünk-e róla hétköznapjainkban?” Erre a kérdésre a következő választ fogalmazta meg: „Vallást tenni Jézusról azt jelenti, hogy felvállalom: hozzá tartozom, Őt követem, hiszek benne, az Ő nevében élem életem. Jézus követőiként tanúskodnunk kell arról, hogy Ő nem csupán egy történelmi személy, egy bölcs tanító, hanem Ő a mi Megváltónk, aki bűneinket megbocsátja, félelmeinket elűzi, utat mutat kételyeinkben, társunk a magányban, vigaszunk a bánatban.”

Az istentiszteleten a vizsgabizottság tagjaként vettek részt: dr. Fabiny Tamás, az Északi Evangélikus Egyházkerület püspöke, dr. Szentpétery Péter, az Evangélikus Hittudományi Egyetem tanszékvezető docense és Kérges László, a gyülekezet felügyelője. A vendégek sorában köszöntötték: Keveházi László nyugdíjas esperest és Csűry Csaba püspöki titkárt.

A szép számban jelenlévő gyülekezetben ott voltak a fiatalok éppúgy, mint a gyömrői leánygyülekezet tagjai. A keresztség szentségében részesült Gyetvai Csenge. Megemlékeztek az egy éve elhunyt Bene Kornélné Szentes Zsuzsannáról. Az istentisztelet úrvacsoraosztással zárult.

A vizsgabizottság eredményesnek minősítette Lukács Máté András vizsga-istentiszteletét, akinek lelkésszé szentelésére július 7-én, vasárnap délután 3 órakor kerül sor a budavári evangélikus templomban.

Miközben megköszönjük Lukács Máté Andrásnak, hogy hatodévesünk volt (a hetedik és a hatodik), teljes szívből kívánjuk neki, hogy lelkészi szolgálata az legyen, amiről maglódi vizsga-istentiszteletén prédikált: vallástétel. Vallástétel Jézus Krisztusról.

További képek a gyülekezet Facebbok oldalán:

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!