Elhivatottan a lelki és a közösségi nevelésért

Elhivatottan a lelki és a közösségi nevelésért

Share this content.

Forrás: Evangélikus Élet magazin, szöveg: Galambos Ádám, fotó: Magyari Márton
Sorozatunkban a Magyarországi Evangélikus Egyház intézményeiben szolgálatot végző munkatársakat szólaltatjuk meg indíttatásukról, munkájukról, céljaikról. Károlyfalvi Zsolt teológushallgatóként került a budapesti Rózsák terén működő Evangélikus Középiskolai Kollégiumba, 2008-ban lett az intézmény igazgatója. Az intézmény sajátosságairól, az evangélikus nevelésről és a közösségi szemléletről is beszélgettünk az idén huszonöt éves kollégium vezetőjével. – Szerkesztői megjegyzés: Az Országos Presbitérium 2019. június 27-én döntött a budapesti Evangélikus Középiskolai Kollégium új vezetőjének személyéről. A feladatot a jövőben Kecskemétiné Szilvási Zsuzsanna tölti be. Ez az interjú még a döntés előtt készült a korábbi vezetővel.

Hogyan vezetett az útja az evangélikus kollégiumba?

– 2002-ben, még teológushallgatóként főállású nevelőtanári állást vállaltam itt. Édesanyám kollégiumi igazgatóként dolgozott, édesapám általános iskolai igazgató volt. Nagypapám testvére lelkészként szolgált. Így mind az evangélikus, mind a pedagógiai, azon belül pedig a kollégiumi nevelés gyökereit hoztam magammal. Teológushallgatóként számomra nemcsak racionális lehetőségnek tűnt, hogy itt vállaljak munkát, hanem tudatos döntés volt, hogy ebben a szolgálatban helyezkedjek el. 2008-ban lettem az intézmény igazgatója, majd néhány év kihagyást követően 2016-ban kezdtem újra a munkát.

Az ország legkülönbözőbb pontjairól érkeznek ide diákok. Százharminc kollégista nevelése van a munkatársakra bízva.

– A pedagógián belül a kollégiumi nevelés speciális oktatást jelent. A Rózsák tere még ezen belül is unikális. Százharminc diákunk harminc különböző iskolába jár. Magyarország összes megyéjéből, sőt a határon túlról is vannak kollégistáink. Így a mi feladataink is elég speciálisak. A közösségépítés nálunk prioritást élvez. Az evangélikus életfelfogás és a nevelési szempontok meghatározók számunkra, ezek alapján fogalmazzuk meg saját nevelési elveinket, házirendünket. Nálunk a pedagógusok, nevelők és a technikai személyzet tagjai nemcsak szakterületükön professzionális munkatársak, hanem elhivatottak is.

Hogyan zajlik a kollégiumi élet?

– Arra törekszünk, hogy a nagyon intenzív mindennapokba olyan állandó alkalmakat tudjunk a fiataloknak nyújtani, amelyek egyszerre adnak számukra rendszert, valamint szellemi és lelki töltetet. Szerda esténként evangélikus lelkész tart nálunk áhítatot. Ez fontos esemény kollégistáink életében, ilyenkor Isten igéje kerül előtérbe. Öröm, hogy ezeken az alkalmakon is meg tudjuk élni a közösséget.

Idén negyedszázados az intézmény. Mit jelent egy kollégiumban az evangélikus nevelés?

– Fontos az a lutheri örökség, hogy a hívő Isten-ember kapcsolata egyértelmű legyen. Nekünk az Isten-ember kapcsolatból fakad a fiatalokhoz fordulásunk, ez határozza meg szolgálatunkat. Valljuk, hogy a kollégium szabályzata és az a fegyelem, amit igyekszünk betartatni, nemcsak szabályelvűséget jelent, hanem kapcsolatunk kifejeződését is. Luther mindig is tekintettel volt az életkori sajátosságokra, szembement azzal a szemlélettel, hogy a gyermek miniatűr felnőtt. Nekünk is az a feladatunk, hogy az adott generációhoz szóljunk, értsük meg a kérdéseiket, és az életkori sajátosságoknak megfelelően segítsük őket a lelki és szellemi növekedésben.

Említette, hogy ökumenikus a kollégium. Kiket fogad az intézmény?

– Kollégistáink közel harminc százaléka evangélikus. Vannak diákjaink természetesen a Deák téri, a fasori és a Sztehlo-gimnáziumból is. Más, nem egyházi iskolából is érkeznek hozzánk evangélikus felekezetű diákok. Három konzervatóriumos kollégistánk református lelkészcsaládból érkezett. Evangélikusként az ökumenét is fontosnak tartjuk, intézményünkben igyekszünk a jó értelemben vett befogadó nyitottságot képviselni.

 

A cikk az Evangélikus Élet magazin 84. évfolyam, 25–26. számában jelent meg 2019. június 30-án.
Az 
Evangélikus Élet magazin kapható az evangélikus templomok iratterjesztésében, megrendelhető a Luther Kiadónál a kiado@lutheran.hu címen, vagy digitális formában megvásárolható és letölthető a kiadó oldalán.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!