80. születésnapja alkalmából köszöntötték Detre János nyugalmazott esperest

80. születésnapja alkalmából köszöntötték Detre János nyugalmazott esperest

Share this content.

Szöveg és fotó: Detre János
Aszód – Detre János nyugalmazott evangélikus esperest nemrégiben családja és gyülekezete köszöntötte fel 80. születésnapja alkalmából. Életútját az alábbiakban olvashatják.

Detre János 1939. július 14-én született Mendén. Teológiai tanulmányai és ordinációja után Pécsett, majd Budapest-Zuglóban volt segédlelkész.

1964. december 31-től negyvenkét éven át az aszódi evangélikus gyülekezet lelkészeként szolgált. Szervezte és építette az egyházközséget, gondozta Kartal és Verseg szórványokat. Az iskolai hitoktatás a pártállami időkben sem szünetelt. Igehirdetői szolgálatát a mai napig rendkívül igényesen és folyamatos önképzéssel végzi.

Tizennégy éven át volt a Pest Megyei, illetve az Észak-Pest Megyei Evangélikus Egyházmegye esperese. 1994–1997. között fáradhatatlanul szervezte és építette a rendszerváltás után újrainduló aszódi evangélikus gimnáziumot. Nem túlzás, hogy az ő lelkesedése, kitartása nélkül az idén huszonöt éves gimnázium nem lenne! Az aszódiak nem felejtették el őt.

Esperesi szolgálata egybeesett a gyülekezetek kárpótlási időszakával. Minden egyházközség ügyét felkarolta, és képviselve támogatta a gyülekezetek érdekeit.

Négy gyülekezeti óvoda, egy általános iskola és egy középiskola indításában vett részt. Virágzó, szervezett gyülekezetet, anyagilag stabil egyházközséget, korszerű lelkészlakást, folyamatosan karbantartott templomot adott át a szolgálat stafétáját átvevő utódjának.

Nemcsak álmokat szövöget a 21. század evangélikusságáról, hanem meggyőződéssel és szenvedélyesen vallja, hogy csak a teológiájában képzett, erkölcsi tartásában elkötelezett, Jézus Krisztussal eleven közösségben élő hívek egyházának van missziói hatása. 

„Ne feledkezzetek meg vezetőitekről, akik Isten igéjét hirdették nektek. Figyeljetek életük végére, és kövessétek hitüket. Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz.” (Zsid 13,7–8)

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!