170 esztendeje halt hősi halált Szalóky Sámuel Ihásznál

170 esztendeje halt hősi halált Szalóky Sámuel Ihásznál

Share this content.

Forrás: infopapa.hu
Nemesszalók – Az 1848/49-es magyar polgári forradalom és szabadságharc egyetlen jelentős Veszprém megyei ütközetében, a Pápa városa mellett vívott ihászi csatában elesett Szalóky Sámuel Vilmos-huszár halálának 170. évfordulójára emlékezett szülőfalujának evangélikus gyülekezete július 21-i istentisztelete keretében.

A nemesszalóki evangélikusság immár 230 éves kis templomának falai között Szabóné Nyitrai Márta lelkipásztor hirdetett igét 1Móz 12,1-4a alapján Ábrahám elhívásáról, annak különleges, örök idejű üzenetéről; kiemelve, hogy Isten választott népe ősatyjának története nemcsak csupán egy példa, de bátorítás is, hogy Isten, aki célt ad, aki elhív, az végig is segíti az embert az úton. Hit-reménység-bátorság az időtálló üzenet, amelyekre százhetven évvel mielőttünk a bizonytalanba, a jövőbe belevágó, hazaféltő honvédőknek is szüksége volt.

Az igehirdetést követően Kerecsényi Zoltán, az Elsősorban pápai Városbarát Egylet (EpVE) ügyvivője, a Kossuth Szövetség Veszprém megyei titkára (aki szintén nemesszalóki kötődéssel bír, a faluban élt és nyugszik evangélikus nagyapja) emlékbeszédében fölidézte az ihászi csatát, a nemesszalóki születésű, lutheránus felekezetű Szalóky Sámuel honvédhuszár életét, a fennmaradt elbeszélések alapján halálának és eltemetésének körülményeit. Kerecsényi Zoltán kiemelte, a július 21-i nap, amelyen most Szalókyra emlékeznek, Dániel napja; annak a nagy prófétának a nevenapja, akinek könyve a babiloni fogság idején játszódik, aminek fő mondanivalója, hogy Isten a nehéz helyzetekben sem hagyja el népét. – asszociált a magyarság 1848/49-es megpróbáltatásaira. Kiemelte azt is, hogy talán nem lehetett véletlen, hogy az 1828. január 5-én, születése napján Berke Mihály dabronyi evangélikus prédikátor szenior által megkeresztelt Szalóky a Sámuel ősi héber, bibliai keresztnevet kapta, melynek jelentése: „Isten meghallgatott”. Szalóky Sámuel annak a Sámuelnek a nevét kapta, aki az ókori Izrael legjelentősebb bírája és prófétája volt, aki szembefordult a bálványimádással, visszaállította Isten imádását és az istentisztelet rendjét a Tóra megtartásával, aki mintegy előkészítette a nemzeti erőket összpontosító királyság bevezetését, s az izraeliták első, majd második királyát is felkente. Tehát Isten a nehéz helyzetekben sem hagyja el népét – gondolkodtatott el Kerecsényi.

A régi, szép egyházi énekekkel gazdag istentisztelet végén átadásra kerültek az EpVE Szalóky Sámuel-emlékplakettjei a nemesszalóki evangélikus gyülekezet és a helyi önkormányzat számára.

Azzal adta át ezeket a kis emléktárgyakat Kerecsényi Zoltán Szabóné Nyitrai Márta lelkipásztornak, Filátzné Páli Judit gyülekezeti felügyelőnek, valamint Balatoniné Horváth Sarolta alpolgármesternek, hogy az elkövetkezendő időkben továbbra is legyenek segítséggel, hagyománypártoló közreműködésükkel a Szalóky Sámueles emlékek fenntartásában Nemesszalókon; arra kérve őket és a megjelenteket, hogy segítsenek továbbvinni azt a hagyományt – amit huszonegynéhány évvel ezelőtt fiatalként, diákként már helyben elkezdett a néhai Szalóky Sámuel Baráti Klubbal –, hogy minden esztendőben Szalóky Sámuel halálozási évfordulónapján lehessen hasonló megemlékezés Nemesszalókon, s rendre legyen a hős huszár sírja friss virágokkal, koszorúkkal díszítve.

„Meggyőződésem, hogy Szalóky Sámuel alakjának és az ihászi csata emlékének üzenete egy olyan »szellemi gyúanyag«, amikben olyan üzenetek vannak, amelyek a mai és az elkövetkezendő magyarság számára is fontosak kell, hogy legyenek” – húzta alá az EpVE ügyvivője.

A templomi, ünnepi alkalom után, miután kiosztásra kerültek az EpVE Szalóky Sámuel-emlékfüzetei is, kis küldöttség indult a település köztemetőjébe Szalóky Sámuel sírjához, ahová elhelyezésre kerültek a tisztelet virágai és koszorúi.

Kerecsényi Zoltán beszéde valamit további képek itt találhatóak.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!