Bilum az oltáron – A külmissziói egyesület nyári konferenciája

Bilum az oltáron – A külmissziói egyesület nyári konferenciája

Share this content.

Forrás: Evangélikus Élet, szöveg: B. Pintér Márta
Piliscsaba – Pápua Új-Guinea országára, az ott élők örömeire és nehézségeire terelődött idén a figyelem az Evangélikus Külmissziói Egyesület által szervezett nyári konferencián. E régió kiválasztásában szerepet játszott, hogy az egyesület ismét pályázatot hirdetett evangélikus iskolások körében, amelynek jutalma lett a július 4–7. között megtartott piliscsabai alkalmon való részvétel.

A diákok versenyének témáját Bálintné Kis Beátának, az Evangélikus Külmis - sziói Egyesület (EKME) Afrika-referensének pápua új-guineai élményei adták, amelyeket A garamut hangja című könyvében örökített meg. Így adódott, hogy az együttlétnek szinte ugyanannyi fiatal résztvevője lett, mint ahány felnőtt, rendszeres konferenciázó, akik természetesen arra is választ kaphattak, mi is az a bilum.

Penga Nimbo pápua lelkipásztor már ismerősként érkezett Magyarországra, a Béthel Evangélikus Missziói Otthonba, hiszen a tavalyi konferenciának is előadója volt. Ő mondta el, hogy a bilum az asszonyok által horgolással, csomózással készített szatyor, és szinte jelképe országának. A nők – homlokukon támasztva meg a bilumot – fejükön cipelnek mindenféle terhet: a gyümölcsöktől, zöldségektől kezdve a tűzifán át egészen a pici csecsemőkig. A pápua lelkipásztor diaképeket is mutatott arról, hogy az asszonyok miként erősítik fel egy-egy faágra a szütyőkben szun - nyadó kisebb gyermekeiket, amíg napi munkáikat végzik.

Megtalálható azonban a bilum a templomokban is, ráterítve az oltárra, rárakva a keresztre. Gyönyörű jelkép ez! Jézus úgy hordozza a világ bűnét, vétkeink súlyát, ahogyan pápuaföldön cipelik napi terheiket az emberek ezekben a hálókban. Ez a keresztre helyezett bilum ihlette a konferencia szervezőit arra, hogy az előadások tartalmául Pál apostolnak a Galatalevélben megfogalmazott kérését jelöljék meg: „Egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be Krisztus törvényét.” (Gal 6,2)

A teológiai alapvetést Bácskai Károly docens, az Evangélikus Hittudományi Egyetem Újszövetségi Tanszékének vezetője tartotta. Érdekes dologra hívta fel a hallgatóság figyelmét: arra, hogy az eredeti görög szöveg több értelmezésre ad lehetőséget. Lehet úgy fordítanunk ezt a páli mondatot, hogy egymás gyöngeségeit kell elviselnünk. De úgy is értelmezhetjük, hogy Pál azt kéri levelének címzettjeitől, egymást hordozzák mint terhet. Akkor viszont a keresztény ember erkölcsi felelősségére utal az apostol.

Bácskai Károly tanítása jó bevezetőként szolgált, mert mély, tartalmas beszélgetést indított el, és talajt készített a diákok által készített „pápua jelenetnek”, illetőleg másik két előadásnak, amelyek már a gyakorlatban mutatták be egymás hordozásának mikéntjét.

Gáncs Péter nyugalmazott püspök egyházunk missziói bizottságának elnökeként küldetésünkről szólt. Felidézve Jónás próféta példáját, azt hangsúlyozta, hogy a hívő embernek Isten szemével kell látnia a világot. A gyülekezeti tagoknak Isten missziójába kell beállniuk! Először legyünk tanítványok, akik a Mestertől tanulunk és kapunk látást – mondta a püspök –, és csak azután apostolok, vagyis küldöttek. Ugyanakkor azt is hozzátette, hogy az Istentől való taníttatás nem állhat meg – Isten Szentlelke által szüntelenül formálódni kell.

Dobos Ágoston békésszentandrási református lelkipásztor – gyülekezeti szolgálata mellett – felvállalta, hogy gondozza a határ mentén létrehozott gyűjtőtáborokban élő migránsokat. Megrendítő módon mutatta be az ott lakók sivár mindennapjait és azt, hogy miként próbál munkatársaival együtt – akik között van evangélikus lelkipásztor és presbiter is – örömöt, felszabadultságot vinni közéjük. És természetesen megszólal Isten igéje, vigasztalása is. Lenyűgözte a hallgatóságot a bemutató, ahogyan – mobiltelefonjának segítségével – másodpercek alatt kurd vagy urdu nyelven hangzott fel a Biblia fontosabb tanítása.

A bibliai Ruth történetén keresztül egyedi látásmóddal érzékeltette az esti áhítatok igehirdetője, Nagyné Szeker Éva rákoskeresztúri evangélikus lelkész egymás terhének hordozását.

Erre határozták el magukat a konferencia résztvevői is az alkalom zárásaként. A piliscsabai együttlét kezdetén ugyanis név nélkül mindenki ráírhatta egy kártyára azokat a dolgokat, amelyek akadályozzák abban, hogy Krisztust teljes szívvel követni tudja. Ezek a lapocskák egy bilumban lettek összegyűjtve a konferencia elején, a végén pedig onnan húzták ki a résztvevők egymás kártyáit. Azt senki sem tudta, hogy kiért fog ezentúl imádkozni, de azt igen, hogy miért is fog könyörögni a jövő évi találkozásig… így hordozva névtelenül egymást mint „terhet”.

A cikk az Evangélikus Élet magazin 84. évfolyam, 29–30. számában jelent meg 2019. július 28-án.

Az Evangélikus Élet magazin kapható az evangélikus templomok iratterjesztésében, megrendelhető a Luther Kiadónál a kiado@lutheran.hu címen, vagy digitális formában megvásárolható és letölthető a kiadó oldalán.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!