Hogy a szív élő legyen – Bencés atya könyve tíz benedeki szóról

Hogy a szív élő legyen – Bencés atya könyve tíz benedeki szóról

Share this content.

Forrás: Evangélikus Élet, szöveg: Gáncs Péter
A bakonybéli bencés közösség vonzásának, kisugárzásának titkát a legtömörebben Kányádi Sándor egyetlen mondatával lehet summázni, amely a monostorhoz közeli Borostyán-kút bejáratánál köszönti az érkező zarándokot: „akármikor jössz itthon van az Isten”.

Először 2003 nyarán tölthettem több napot az 1018-ban István király által alapított monostorban, ahová közel fél évszázados kényszerszünet után 1998-ban térhettek vissza a bencés szerzetesek. Frissen választott püspökként kerestem a csendet, Isten közelségét, vezetését, készülve az őszi szolgálatba lépésre. Jobb helyet nem is találhattam volna az erőgyűjtésre.

Az akkor még csak maroknyi szerzetesközösség pillanatok alatt testvérként fogadott be: együtt étkeztünk, imádkoztunk, és az áldott csend mellett jókat beszélgettünk. Frissítő, éltető lelki forrásra, oázisra találtam, ahol Isten valóban „otthon van”.

Az idén nyáron is ellátogattunk feleségemmel egy rövid időre Bakonybélbe. Ezúttal alig huszonnégy órát töltöttünk ott, de ez is komoly spirituális gazdagodással ajándékozott meg. A közös zsolozsmák a közelmúltban gyönyörűen felújított templomban, a csendséta a Teremtő leheletét árasztó arborétum hatalmas fái között. Felfedeztük a gyógynövénykertet, a nemrég kialakított meditatív labirintust, valamint a monostor történetét bemutató igényes kiállítást. Elzarándokoltunk a Borostyán-kúthoz és a kápolnához, az onnan induló stációkat követve pedig felmásztunk a kálváriára, és megpihentünk a kereszt tövében…

Mindez valóban belefért egyetlen napba, nem is szólva a legnagyobb élményről, a személyes találkozásokról, beszélgetésekről a bencés atyákkal és testvérekkel. Anzelm testvér megmutatta ötvösműhelyét, Izsák atya pedig legújabb, Csendhez szokott szív – Tíz szó a benedeki hagyományból címet viselő könyvével ajándékozott meg minket. Ennek néhány gondolatát szeretném most továbbajándékozni.

Előszavában a szerző Szír Szent Izsákot idézi, aki szerint a csend Isten nyelve. Majd hozzáteszi, hogy a csend „feltétele annak, hogy az emberben a szív élő legyen, s feltétele annak, hogy a közösségben Krisztus-élet növekedjen”. Ugyanakkor reálisan látja, hogy kommunikációs kényszerben élő világunkban kemény feladat a csend megteremtése, amelyhez a szívet szoktatni kell. Ha viszont ez sikerül, akkor megtapasztalhatjuk, hogy „a csendhez szoktatott szív tágas: helye van benne mindennek, ami emberi, helye a szenvedésnek és az örömöknek, helye a különbözőségeknek és a másik embernek. Ezért válhat a monostor a dialógus helyévé, lelki otthonná sokak számára.”

Mindebből következik a legendás bencés vendégszeretet, amelynek lényegét így foglalja össze Izsák atya: „A monasztikus vendégfogadás gyakorlata harmonikusan egyesíti önmagában a közelség és távolságtartás két aspektusát. Az érkező vendéget úgy kell fogadni, mint magát Krisztust, udvariasság, békeköszöntés, imádság jellemzi a befogadás gesztusait, s mindez az idegenekkel szemben egyre erősebb gyanakvást, sőt gyűlöletet tápláló társadalomban figyelemre méltó.” Éppen ez az, amit már oly sokszor személyes élményként mi is átélhettünk bencés közösségekben.

Közismert jelmondatukat: „Ora et labora” („Imádkozzál és dolgozzál), mi is gyakran idézzük. De többnyire lespóroljuk Szent Benedek regulájának harmadik felszólítását: „…et lege!” („…és olvassál!”). Ezt a hármas felhívást Baán Izsák így indokolja könyvében: „Az imádság mellett a munka és az olvasás segít megőrizni az élő kapcsolatot a minket megszólító Istennel, a dolgok valóságával, önmagunk valóságával.” Ismerjük fel és ismerjük el: mindez nemcsak szerzetesek számára, hanem mindannyiunk számára kulcsfontosságú!

A mindössze százhatvannégy oldalas könyv segíthet mélyebben feltárni a bencés lelkiség minket is gazdagító kincseit. A szerző által a benedeki hagyományból kiemelt és röviden megvilágított tíz szó a következő: hagyomány – vágy – bor – szegénység – unalom – szabály – meditáció – ítélet – szemlélődés – világ.

Frappáns a kötet utolsó mondata, csattanója; szellemes és aktuális idézet Szent Ágostontól: „Rossz idők, nehéz idők járnak – mondják az emberek. Éljünk jól, és jobb idők jönnek. Az idők mi vagyunk: amilyenek vagyunk, olyanok az idők is.”

Tehát: „Imádkozzál, dolgozzál és olvassál!”

A cikk az Evangélikus Élet magazin 84. évfolyam, 33–34. számában jelent meg 2019. augusztus 25-én.

Az Evangélikus Élet magazin kapható az evangélikus templomok iratterjesztésében, megrendelhető a Luther Kiadónál a kiado@lutheran.hu címen, vagy digitális formában megvásárolható és letölthető a kiadó oldalán.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!