Negyvenkét év után már „csak” lelkész marad – Kitüntetéssel búcsúzott Lászlóné Házi Magdolna

Negyvenkét év után már „csak” lelkész marad – Kitüntetéssel búcsúzott Lászlóné Házi Magdolna

Share this content.

Szöveg: László Jenő Csaba, fotó: Bacsa Zoltán
Pusztaföldvár – Ritka eseményre teltek meg a padsorok a pusztaföldvári evangélikus templomban 2019. október 4-én este. Negyvenkélt év szolgálat után áldással bocsátotta nyugdíjba Lászlóné Házi Magdolnát, a gyülekezet lelkészét Kondor Péter, a Déli Evangélikus Egyházkerület püspöke.

A búcsúzó lelkész Róm 1,6 alapján tartott – meglehetősen személyes hangvételű – igehirdetésében felidézte életét onnan, hogy kisiskolásként megszökött az első hittanóráról egészen odáig, hogy a közelmúltban mintegy 50 millió forint pályázati forrásból megújult a földvári templom tetőszerkezete. Emlékeztetett arra, hogy 1981-ben, pusztaföldvári beiktatásakor ugyanerről az igéről még olyan korban prédikált, amikor a külső körülmények miatt még inkább szégyellnivaló volt az evangélium, de éppen az örömhír volt az, ami segítette őt is a megpróbáltatások során. A záró oltári szolgálat keretében végén Kondor Péter püspök áldotta meg a nyugdíjba vonuló lelkészt.

Az istentisztelet végén a kerület lelkészi vezetője köszöntőjében felidézte a Lászlóné Házi Magdolnával megélt közös emlékeket, amikor még ugyanabban az egyházmegyében szolgáltak hasonlóan nehéz körülmények között.

Lázár Zsolt esperes arra emlékeztetett, hogy ez a hálaadó alkalom nem is igazi búcsú, inkább csak egy állomás, mert Lászlóné Házi Magdolna továbbra is szolgálni fog az általa eddig vezetett gyülekezetekben.

Dr. Baranyi István, aki mintegy két évtized után a napokban búcsúzik a polgármesteri tisztségből, azt emelte ki, hogy Lászlóné Házi Magdolna szolgálata során az elesett embereket, az „eltévedt juhokat” pásztorolta. A község vezetője különleges ajándékkal is érkezett: az ünnepi istentisztelet előtt két nappal ugyanis a helyi képviselőtestület a ciklus utolsó ülésén döntött arról, hogy Lászlóné Házi Magdolna részére adományozza a Pusztaföldvár Községért Kitüntetést.

Halasi László hartai lelkész, a búcsúzó lelkipásztor sógora üdvözlete mellé egy lelkésznőnek öltöztetett babát küldött. A 39 évnyi szolgálatot a pusztaföldvári gyülekezet nevében Madarász Géza lelkészi munkatárs köszönte meg az ünnepeltnek, akinek az egyházközség egy – a négy évtized eseményeiből összeállított – fotóalbumot is készíttetett emlékül.

Lászlóné Házi Magdolna

1977-ben végzett az Evangélikus Hittudományi Egyetemen. Mivel akkor a nőket nem szentelték azonnal lelkésszé, Luther-kabát nélkül kezdett szolgálni segédlelkészként Békéscsabán. Káldy Zoltán püspök 1980-ban helyezte Pusztaföldvárra. 1981-ben ordinálták, ekkor kapott újabb lelkészi oklevelében már nem került kihúzásra a szentségek kiszolgáltatására feljogosító rész. Még ebben az évben iktatták be a pusztaföldvári parókus lelkészi állásba. 1988-ban megkapta a Nagybánhegyes-Magyarbánhegyesi Evangélikus Egyházközség gondozását is. A rendszerváltozást követően azonnal megszervezte a hozzá tartozó településeken az iskolai, majd az óvodai hitoktatást. A gyermekmunkát a mai napig az egyik legfontosabb feladatának tekinti. Egy 2010-es tűzesetet követően – a Magyarországi Evangélikus Egyház jelnetős anyagi támogatásával – megszervezte az új pusztaföldvári gyülekezeti centrum (gyülekezeti terem, iroda, lelkészlakás) felépítését. 2019. augusztus 31-én fejezte be az aktív szolgálatot. Szeptember 1-jétől a következő hónapokban az érintett gyülekezetek hivatalos képviseletét Lázár Zsolt esperes látja el helyettes lelkészként, az egyházközségek életét Madarász Géza hittanár-lelkészi munkatárs szervezi, míg Lászlóné Házi Magdolna nyugdíjasként a kazuális szolgálatokat és a szentségek kiszolgáltatását látja el, valamint óraadóként hittanórákat tart. Ahogy fogalmazott: az adminisztratív kötöttségektől megszabadulva már „csak” valódi lelkészi feladatot lát el. Mert – ahogyan a búcsúprédikációban is kiemelte – szükség van az őt is megannyiszor bátorító evangélium hirdetésére.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!