Jézus nem szégyellte a könnyeit, nekünk sem kell

Jézus nem szégyellte a könnyeit, nekünk sem kell

Share this content.

Forrás: Evangélikus Élet, szöveg: Stifner-Kőháti Dorottya, fotó: Magyari Márton
A halál, a gyász, az elengedés az élet része. A legfájdalmasabb… Megváltónk, Jézus is sírva fakadt barátja, Lázár halálhírének hallatán (Jn 11,35). Elengedni valakit az egyik legkomolyabb lecke, amelyet meg kell tanulnunk. Mindenszentek, halottak napja táján bizonyára sok olvasónk is elindul szerettei sírjához, vagy otthon gyújt mécsest, gyertyát emlékükre. Írásunkban két evangélikus lelkészt, gyakorló lelkigondozót kérdeztünk meg a témáról. Ribár János nyugalmazott esperes, tanatológus évtizedek óta kutatója és előadója a tudományterületnek, számos ilyen tárgyú tanulmánya, cikke jelent meg egyházi és világi fórumokon. Börönte Márta lelkésznő pedig Veled vagyok, fogom a kezed – Csendes percek gyászolóknak című kötetében és a hozzá CD-n mellékelt hangzó anyagban nyújt vigaszt.

„A halál fájdalmas elszakadás, a gyász drámai erejű veszteség. A halált azonban ne mint végzetet közelítsük meg, hanem – ősi igazságként – úgy, hogy »minden végben kezdet rejtezik«. Így máris nyitottabbakká válhatunk a folytatás lehetőségére, és ez megkönnyíti a gyászban átélt veszteség élményét is” – mondja Ribár János. A lelkész az élő Úr Jézus követségében járva az üdvösség ajándékba kapható üzenetével jár a gyászolók között.

Körbeölelő közelség

A kórházak steril világába száműztük a halált, s félünk szembenézni az élet végével. A lelkész-tanatológus azonban így bátorít: „A haldoklótól elválasztó érzést fel kell dolgozni, le kell győzni, ám ehhez valóban komoly lelkierőre van szükség. Erre külön fel kell készülni, szellemileg is, fizikailag is. A haldokló közelében mindig arra kellene gondolni, hogy neki milyen nagy szüksége lenne a szeretetteljes, körbeölelő közelségre. Mert ebben a folyamatban a haldokló egyik legnagyobb terhe a magány, a kiszolgáltatottság, rettenetes félelem az ismeretlentől. Tudva azonban azt, hogy él az Úr, hozzátartozóként áldást kérek a segítségemre, tőle kérem a szeretetet is, mert az én emberi erőm kevés.”

A haldoklásnak is megvannak a maga fázisai, stációi, és óriási jelentősége van hozzátartozóként a jelenlétünknek. „Nemcsak a halál kezelésének a kultúrája hiányzik, ma már szinte semminek sincs kultúrája. A halál gondolatát pedig különösen is betegesen kezeljük: cinikusak vagyunk vagy neurotikusak. Szomorú, de kereszténységünk radikális elerőtlenedése okozza ezt a sántaságot” – véli Ribár János.

Későbbi életünkre is kihat, hogy ott voltunk-e egy-egy szerettünk mellett a végső időkben. Nem kell „nagy tetteket” véghez vinnünk: „Segítőkész figyelemmel, finom hozzáéréssel, intelligens tapintattal legyünk jelen. Szabad megfogni a kezét, megsimítani a homlokát. Nem a beszéd, a szövegelés a fontos, hanem a légkörteremtés. Ehhez kell a testtartásunk, arcunk, hogy leolvasható legyen rólunk, mi komolyan vele vagyunk. Ehhez már nem a hétköznapok kliséi kellenek, hanem a szép és szent dolgok megjelenítése – halk ima, ének –, de mindent csak mértékkel. Hívő szellemiséget sugárzó jelenlétünk a döntő, a haldoklónak is, de a hozzátartozóknak is.” 

Jézusra mi is számíthatunk 

Ribár János rámutat: „Nagyon fontos a halálos beteg komolyan vétele. Sértő az olyan fordulat, hogy »fogsz te még táncolni«. A beteg ebből tudja, hogy nem vesszük komolyan, csak védekezünk vele, illetve a halállal szemben. Se a beteget, se magunkat nem szabad áltatni, mert az sértő és megalázó!”

Az elengedés kulcsa pedig, hogy legyen erőnk és bátorságunk felvállalni a fájdalmainkat. „Ha Jézus nem szégyellte a könnyeit, akkor nekünk sem kell” – hívja fel a figyelmet Ribár János. A sírásra fakadt Jézustól sokat tanulhatunk: „Elsősorban azt, hogy Jézus, Isten Fia ennyire emberi is volt. Másodsorban azt, hogy mennyire együttérzett a gyászolókkal, és két gyászoló, sőt majdnem vádaskodó nőt is megtisztelt megrendítő kinyilatkoztatásával. Harmadsorban, hogy Jézus az övéit nem hagyja a sírban, a halálban. Negyedszer pedig, hogy számíthatunk rá mi is. Azért íratott meg mindez” – sorolja Ribár János.

Ugyanakkor a veszteséget – tehát azt, ami a gyászolót éri, ami számára fajdalmas – a hívő ember sem éli meg másként, mint a hitetlen, a veszteség azonos. A gyászmunka folyamatának különböző fázisai vannak – szögezi le a lelkész. Yorick Spiegel német kutató négy fázist különböztet meg: sokk, kontrollvesztés, regresszió, adaptáció. „Gyászmunkát mindenkinek végeznie kell, mert a veszteség a személyes létezés jelentős megváltozásával jár. Mindent újra kell építeni. De ha él bennünk az örök élet reménye, akkor a gyász feldolgozása kön ­ nyebb lesz – ezért könnyebb a hívő embernek. Számos olyan orvosi kutatásról olvastam, amely azt bizonyítja, hogy még a műtét utáni seb is gyorsabban gyógyul, ha valakinek bizalom, hit lakik a lelkében” – teszi hozzá a tanatológus.

Isten segítségét kérni

Börönte Márta lelkészként az általa írt könyvvel is segíti a haldoklók kísérését, a gyászolók gondozását. „Tapasztalom, hogy a rohanó világban a veszteség megélése kapcsán találkozik először az ember a Teremtőjével, sokéves Isten-hiány után, és felsóhajt: »Istenem, segíts!« – mondja. – A hívő ember pedig a gyász folyamatából megerősödve, elmélyültebb hittel kerül ki fohászával: »Mennyei Atyám! Fájdalmamban teljesen rád bízom magam, mert mindig megsegítesz, és érzem szereteted.«”

A kulcsot az érzés megfogalmazásában látja a lelkésznő: „A gyászban kulcsszerepet játszik az érzés kimondása. Itt kezdődik a probléma: nem tanították meg kimondani az érzéseinket. Hiszem, hogy mindenkinek van egy kincsesládája, tele érzésekkel. Nyissuk ki… Az érzésekkel kapcsolódhat az ember önmagához, Istenhez, a másik szívéhez. Isten kegyelméből a zsoltárok igéi gyógyíthatják sebeinket: »Bár reggel, délben, este gondban vagyok és sóhajtozom, ő meghallja hangomat.« [Zsolt 55,18] »Nyomorúságomban az Urat hívtam segítségül. Az Úr meghallgatott, tágas térre vitt engem.« [Zsolt 118,5]”

Kérésemre a lelkésznő a lelkigondozói eseteiből is említ egy példát: „Egy fiatal nő beszélt a kettétört életéről. Szíve alatt hordta gyermekét, amikor párja a külföldi utazásán gyilkosság áldozata lett. Beszélgetés közben az egyik pillanatban dühös, vigasztalhatatlan volt, fájdalommal teli a szíve. A másikban édes emlékezéssel gondolt a párjával tett erdei sétákra, amikor boldogok voltak. Nagyon nehéz ilyenkor a csapongó érzéseinkkel, a hirtelenség erejével megküzdeni. Beszélgetéseinkben megerősödtem abban, hogy a gyászolót segíti a kedves emlékek felidézése; enyhíti a bénító üresség érzését. Ezek elvehetetlenek tőlünk, segítenek előbbre lépni.”

A lelkésznő dr. Sarungi Emőke pszichiátertől – a Gyógyulás a Gyászból Magyar Központ létrehozójától – több technikát is tanult a gyász feldolgozásának elősegítésére: „A gyászban a tehetetlenség időnként elviselhetetlen. Az ember szeretne cselekedni. Készíthetünk például veszteségdiagramot. A módszer alapját John W. James és Russel Friedman Gyógyulás a gyászból című könyvében olvastam. A szerzőpáros harminc évvel ezelőtt gyászfeldolgozási központokat hozott létre világszerte; elvégeztem a képzésüket néhány évvel ezelőtt Budapesten. John a kisfiát vesztette el, Russel a válását nem tudta feldolgozni. Azt vallják: minden ember, minden gyász egyedi. Jó szívvel ajánlom az említett diagramot. Egy fehér lapon vonalzóval húzzunk egy egyenest párhuzamosan a lap hosszabb élével, aztán felosztjuk tizenkét hónapra. Isten előtti csendben bejelöljük rajta az elmúlt egyházi esztendő veszteséggel teli napjait. A megjelölt pontokból merőlegesen lefelé nyilat húzunk. A nyíl hossza megmutathatja, hogy mennyire érintett meg a történés. Utána felírjuk a lapra az érzéseinket, és imádságos szívvel Gondviselőnk kezébe helyezzük.”

A lelkésznő végül felteszi a kérdést: „Az magától értetődő, hogy az autóvezetéshez jogosítványt szerzünk – ellenben a gyász folyamatához hol és mit tanultunk, tanulunk?” Egyszerű és kipróbált módszere másnak is segítségül szolgálhat: „Számomra sokat segített a sok költözésben megélt veszteségek feldolgozásában az élő párbeszéd Istennel. Minden reggel olvasom az evangélikus bibliaolvasó Útmutató mellett a Csendes percek című áhítatoskönyvet is.”

A cikk az Evangélikus Élet magazin 84. évfolyam, 43–44. számában jelent meg 2019. november 3-án.

Az Evangélikus Élet magazin kapható az evangélikus templomok iratterjesztésében, megrendelhető a Luther Kiadónál a kiado@lutheran.hu címen, vagy digitális formában megvásárolható és letölthető a kiadó oldalán.

Címkék: halál - gyász -

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!