„Kő kövön...”

„Kő kövön...”

Share this content.

Szöveg és fotó: Bartha István
Ipolyszög – Bibliaolvasó emberek tudják, hogy ez a jézusi szókapcsolat nem az építkezésről, hanem éppenséggel a lerombolásról szól. Dr. Cserhátiné Szabó Izabella püspökhelyettes Mt 24, 1-14 alapján elmondott igehirdetésében azonban mégsem ünneprontásként hangzottak Jézus kemény szavai, hanem ünnepi biztatásként. „A vár ereje nem a kövekben van, hanem a védők szívében és lelkében” – mondja Dobó István kapitány Gárdonyi Géza Egri csillagok című regényében.

Nemcsak a folyamatosan rendben tartott tornyos épület, hanem az azt folyamatosan meg-megújító élő kövekből épült templom is áll mindmáig. Ezt bizonyították a tömött templompadok is 2019. november 17-én, vasárnap délelőtt. Ám ha le is omlana a templom, és ha kétségek vagy üldöztetések támadnának is, feltekinthetünk Krisztusra, akinek szeretete a golgotai kereszten sem hidegült meg; teste templomának leomlásakor is ellenségeiért imádkozott.

Alighanem évtizedek, ha nem nemzedékek óta gyakran lehetett hallani a sóhajtozást a megfogyatkozott templomba járóktól: „Már csak mi maradtunk! Ha mi meghalunk, nem jön utánunk senki!” Ám tegük fel őszintén magunknak a kérdést: vajon tényleg így van-e? – mindig gondoljunk arra, hogy nem „utolsó mohikánok” vagyunk az egyház történetében, sokkal inkább bábák. Az utolsó idők beszédei tehát nem temetésről szólnak, hanem olyan vajúdásról, amelynek eredményeként új élet születik.

Legtöbb templomunk vagy középkorból örökölt, vagy a Türelmi rendelet után épült. És persze vannak modern épületeink is. Ezen a vasárnapon egy ritkaság számba menő, hetvenéves templomot ünnepelhettünk. Egy türelmetlen korban épült templomot. Türelmetlen volt az akkor még fiatalnak számító ateista állam, amely a második világháború pusztító borzalmai után a korábbihoz képest egy teljesen új alapokra helyezett társadalmat akart építeni, amelyben az egyház csupán gátló tényezőnek, kellemetlen múltbéli maradványnak számított. De jó értelemben türelmetlenek voltak az ipolyszögi jámbor tót evangélikusok is, akik a tőlük elorozott elemi iskola épületében, az akkori kommunista vezetők ideiglenesen eltakart képei előtt, nagy kegyesen engedélyezve megtartott istentiszteletek helyett szerették volna felszabadultan ünnepelni a Jézussal való közösségüket, amely minden vallásellenes vagy épp vallásosságban tetszelgő ideológiánál maradandóbbnak bizonyul nemzedékeken át. Ebben a templomban hirdette az igét a „létániákon” Túrmezei Erzsébet is.

Amikor elhatározták az építkezést, az egyházmegye gyülekezeteit végigjárták a kicsiny filia presbiterei, hogy adományokat gyűjtsenek. Nem kevés önkéntes munkát is végeztek a hívek az építkezésen. Katolikus testvéreik is jó szívvel hozzájárultak a költségekhez. Romhányból több mint 160 lovaskocsival hordták a követ. Így áprilistól, az első kapavágástól november 20-ig fel is épült a templom. Valóságos csoda volt ez 1949-ben! Nem véletlen, hogy Szabó József püspök el is nevezte az épületet a csodák templomának. Mintha csak tegnap lett volna! – érezték többen is a jelenlévők közül a hatvanéves évforduló 2009-es ünneplésével kapcsolatban. Akkor dr. Fabiny Tamás püspök hirdette az igét.

Egyre kevesebben élnek azok közül, akik még jelen voltak a felszenteléskor. A mostani ünnepen, püspökhelyettes asszony szívhez szóló prédikációja után a balassagyarmati anyagyülekezet kórusa szolgált Antal Gusztávné vezetésével, majd Selmeczi János gondnok, a falu szülötte, Völgyes Pál lelkész keresztfia üdvözölte a megjelenteket.

A köszöntések sorát most Koncz István egyházmegyei felügyelő nyitotta meg, aki tolmácsolta a gyülekezeti lelkészi szolgálatai miatt személyesen jelen lenni nem tudó Szabó András esperes szavait is. Egyebek mellett szeretettel emlékezett meg a szintén e faluból származó dr. Selmeczi János teológiai tanárról, aki a legutóbbi kerek évfordulón még jókedvűen elevenítette fel régi emlékeit a szavain csüngő hallgatóság előtt. Végül dr. Fábri György egyházkerületi felügyelő biztató sorait Bartha István lelkész olvasta fel.

A Trajtler Gábor orgonaművész által tervezett orgonát Magos Krisztián szólaltatta meg. Az úrvacsorával záruló ünnepi istentiszteletet követően a vendégek az egykor államosított, majd kárpótlásként visszaigényelt elemi iskola épületéből kialakított imaházba vonultak, ahol gazdagon terített asztalok mellett folytathattak oldott hangvételű beszélgetést, és megtekinthették a Tóth Ádám egyetemi hallgató által régi fotókból és az építkezés előzményeit, körülményeit ismertető szövegből összeállított tablót. A rendezvényen résztvevők egy kis ajándék lapot is magukkal vihettek, mely a templomról készült fotók mellett az utóbbi tíz év fontosabb eseményeinek, a szolgálattevőknek és tisztségviselőknek állít emléket.

Címkék: Ipolyszög - templom -

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!