Napi ige: Nekünk is van pajzsunk

Napi ige: Nekünk is van pajzsunk

Share this content.

Szöveg: Sefcsik Zoltán, sorozatszerkesztő: Galambos Ádám
Advent idején minden nap megjelentetjük a bibliaolvasó Útmutató napi igéi alapján evangélikus lelkészeink által írt Napi ige című sorozat aktuális elmélkedését. Adjon öt percet magának, hogy minden napja barátságosabb és teljesebb legyen!

Így szól az Úr: Pajzsa leszek ennek a városnak, és megszabadítom önmagamért." (2Kir 19,34)

Az egyháznak tehát egész Júdeában, Galileában és Samáriában békessége volt: eközben épült, az Úr félelmében járt, és a Szentlélek segítségével egyre gyarapodott." (ApCsel 9,31)

Miután asszír kézre került az északi országrész, Szanhérib Júda ellen fordult, és elkezdte szorongatni Jeruzsálemet. Már nem lehetett feltartóztatni: nem volt miből elég hadisarcot fizetni, és már nem lehetett visszatartani Egyiptomra hivatkozva sem. Büszkén vonult Sion ellen, és a tárgyalásra kijött küldöttektől ezt kérdezte: „Kiben bíztál, hogy föllázadtál ellenem? [...] Hát az Úr megmentheti-e kezemből Jeruzsálemet?” Ekkor szólt Ézsaiás prófétán keresztül Istenünk, és tette ezt a fenséges kijelentést: „Pajzsa leszek ennek a városnak, és megszabadítom önmagamért...” Lehet, hogy az ókori Kelet legerősebb hatalma támad, és lehet, hogy egy korabeli katonai tanácsadó egy ezüstdarabkát sem adott volna a főváros esélyeiért, de ha maga az Úr jelenti ki, hogy pajzsa lesz a városnak - akkor Jeruzsálem bevehetetlen marad. És az is maradt az Úrban engedelmes bizalommal hívő Ezékiás idején. Szanhérib kudarcot vallva vonult vissza Ninivébe.

Az idők változnak és a nevek is. De minden kornak és mindenki életének megvannak a maga Szanhéribjei. Büszkén vonulnak szívünk várfalaival szemben. Megállíthatatlannak érezzük őket, és félelem tölt el minket. A tapasztalat és a szokásos logika teljesen esélytelennek nyilvánít minket. De legyen biztatás ez a mondat, melyet Ezékiás is kapott! Nekünk is van pajzsunk: a teremtő, megváltó és megszentelő Isten velünk van! Neki vannak még reményt üzenő tervei. A Seregek Urának féltő szeretete viszi véghez mai szabadító csodáit, épp úgy, mint az asszír ostrom idején.
*
Légy pajzsom, Uram, Istenem! Látható és láthatatlan ellenségekkel szemben. Kívülről támadó ellenséggel és saját kishitűségemmel szemben is ments meg! Tudom, hogy nincs mire hivatkozni, de nem is kell. Önmagadért, egyszülött Fiadért kérlek, ragyogtasd fel nekem, közösségemnek, városomnak és népemnek szabadító reménységedet! Ámen.

A fenti igék az evangélikus bibliaolvasó Útmutatóból származnak.
A 2019-es lelki útravaló a Gyülekezeti és Missziói Osztály szerkesztésében készült. Szerkesztette: Galambos Ádám
E-mailben minden nap elküldjük ezeket az igéket és a lelki útravalókat. Amennyiben igényli, feliratkozhat napi igeküldő szolgáltatásunkra a következő címre küldött e-maillel: fraternet-napiige-subscribe@lutheran.hu
Amennyiben szeretné, követni tudja a Napi ige – Evangélikus Útmutató Facebook oldalát: https://www.facebook.com/evangelikus.utmutato
Napi ige – Lelki útravaló az év minden napjára címmel a bibliaolvasó Útmutató 2020-as igéi alapján a Gyülekezeti és Missziói Osztály szerkesztésében készült sorozat könyv formájában is elérhető és a Luther Kiadónál megrendelhető: https://bolt.lutherkiado.hu/kategoriak/konyvek/napi-ige-663-detail

 

 

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!