Napi ige: Gondviselés

Napi ige: Gondviselés

Share this content.

Szöveg: Réz-Nagy Zoltán, sorozatszerkesztő: Galambos Ádám
Advent idején minden nap megjelentetjük a bibliaolvasó Útmutató napi igéi alapján evangélikus lelkészeink által írt Napi ige című sorozat aktuális elmélkedését. Adjon öt percet magának, hogy minden napja barátságosabb és teljesebb legyen!

Áldott az Úr! Napról napra gondot visel rólunk szabadító Istenünk." (Zsolt 68,20)

Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál." (Róm 8,28)

A gondviselés a hit egyik alapvető kérdése. Hogyan kell a gondviselést helyes módon látni? A legfontosabb a temporalitás. A zsoltáros azt hangsúlyozza, hogy napról napra, vagyis nem nagy távlatokban kell róla gondolkodni, hanem mindennapi szinten. Jézus is arról beszél, hogy: „Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért: elég minden napnak a maga baja.” (Mt 6,34) Mit ért azon Jézus, hogy minden napnak elég a maga baja? A baj ott van. A gondviseléshit nem a bajok tagadása, hanem annak a képviselete, hogy a bajok mértéke az elviselhető szinten van meghatározva számunkra. Miben ragadható tehát meg az Isten gondviselése? Abban, hogy napról napra kiméri a számunkra elhordozható, elviselhető bajok mértékét. De vannak rendkívül nehéz időszakok, amikor az igazságtalanság és az erőszak az egekig hatol. Erre a Prédikátor könyvének szerzője azt mondja: ...ha a bűnösök kerülnek felül, keresni kell az embereket.” (Préd 28,12) A nehéz, különösen válságos időszakban az emberi kapcsolatok a megtartó erő, egyedül a minőségi emberi kapcsolatok, barátságok képesek arra, hogy segítsenek átvészelni az ínséges időket.

Csak részben kapcsolódik ide Pál apostol gondolata, amely az istenszeretet saját életünkre való visszahatásával foglalkozik; abból indul ki, hogy az Isten iránti szeretet olyan erővel képes átformálni az ember szemléletét, hogy minden tapasztalat olyan alapanyaggá válik, mely javunkat szolgálja, vagyis amelyből belső, lelki értelemben vett „jó” származik.
*
Hagyd, hogy mások aggódjanak a holnap miatt, de te ereszd el a holnapot, és ragadd meg a ma gyönyörű pillanatait! Engedd Isten érintését a jelenedben felismerhetővé válni mások számára! Szeresd Istent a mában, hogy ő is megragadhasson a múló pillanatban téged mint jelen való teremtményét! Ámen.

A fenti igék az evangélikus bibliaolvasó Útmutatóból származnak.
A 2019-es lelki útravaló a Gyülekezeti és Missziói Osztály szerkesztésében készült. Szerkesztette: Galambos Ádám
E-mailben minden nap elküldjük ezeket az igéket és a lelki útravalókat. Amennyiben igényli, feliratkozhat napi igeküldő szolgáltatásunkra a következő címre küldött e-maillel: fraternet-napiige-subscribe@lutheran.hu
Amennyiben szeretné, követni tudja a Napi ige – Evangélikus Útmutató Facebook oldalát: https://www.facebook.com/evangelikus.utmutato
Napi ige – Lelki útravaló az év minden napjára címmel a bibliaolvasó Útmutató 2020-as igéi alapján a Gyülekezeti és Missziói Osztály szerkesztésében készült sorozat könyv formájában is elérhető és a Luther Kiadónál megrendelhető: https://bolt.lutherkiado.hu/kategoriak/konyvek/napi-ige-663-detail

 

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!