Az Úrral való lelki közösség ereje avagy mi is az a soproni evangélikus Tízórai

Az Úrral való lelki közösség ereje avagy mi is az a soproni evangélikus Tízórai

Share this content.

Szöveg: Csiszár Ágnes. Fotó: Arora András
Sopron – A Soproni Evangélikus Egyházközség advent első vasárnapjától kezdődően havonta egyszer Jézussal együtt járja végig az utat a születésére való várakozástól húsvétig, a keresztre feszítést követő harmadik napon való feltámadásáig Tízórai – lelki táplálék mindenkinek címmel négy generációval együtt: az egészen kicsik, a fiatalok, a középkorúak és az idősebbek számára.

Már a tíz órai kezdéskor az énekes lapok osztásánál feltűnt, hogy ilyet én még nem láttam, amióta a gyülekezethez tartozok: egyre csak jöttek kicsik a szüleikkel és nagyszüleikkel - ki szólóban, presbiterek gyülekezeti tagokkal, házaspárok! A hatvan lap bizony már az elején elfogyott, s Erős vár a mi Istenünk!-köszöntésünkkor szinte a lelkünk mélyéig értek a mosolyok. 

Jól emlékszem arra, amikor egy hitoktató evangélikus testvérem felnőttként való megtérésemkor skandináv népek keresztény énekeivel és más keresztény könnyűzenei dalokkal „alapozott” felnőttként való átkonfirmálásom előtt. Ezt követte - nemcsak számomra - angol mintára az úgynevezett Alfa-kurzus, ahol hetenként tartott összejöveteleken előre kidolgozott tematika szerint magyarázta el Hegedűs Attila akkori igazgató lelkész az olyan bibliai és hitbéli fogalmakat, mint keresztség, evangélium, Szentlélek, üdvösség stb. Annak az Úrral való lelki közösségnek ma is láthatatlan az összetartó ereje! Csak a gyülekezeti változások és hirtelen egy nagy építkezés nem tették lehetővé a folytatást. Most végre elérkezett ennek is az ideje. 

Legfontosabb imádságunk többes szám első személyben hangzik: Mi Atyánk. Így szeretnénk együtt Téged hallani, táplálni lelkünket, magunkkoz venni az Úrvacsorát azért, hogy Krisztus teste és vére által egy testvéri közösséggé legyünk. „...teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel viseljétek el egymást szeretettel, igyekezzetek megtartani a Lélek egységét a békesség kötelékével.” (Ef 4,2-3) Ugyanakkor Advent a lelkünk belső szobájának állapota is, ahova egyedül kell tudnunk elérni, hogy születését fogadni tudjuk, mint egy belső megtisztulásban. Tanuljuk ebben az új évben együtt az istentiszteletet, benne az Úrvacsora csodáját. Az ünnepeinket: adventet, a lelki felkészülést örömmel, szeretetben, békességben. Együtt! – hangzott az igehirdetés (Ézs49,8-10) után Lázárné Tóth Szilvia lelkésztől.

Lehet benne - ahogyan volt is - istentiszteletbe illeszkedő színjáték iskoláskorúaktól, zene (furulya, fuvola, hegedű, zongora) és rögtönzött kórus által vezetett csodálatos gyülekezeti ének (az egyház lelkészeihez tartozó eltérő felekezetű emberek és evangélikusok közösségében, fiataltól az egészen idősekig). „Dicsérjétek az Urat! Milyen jó Istenünkről énekelni, milyen gyönyörű a szép dicséret!" (Zsolt 147,1)

...és az emberek özönlöttek az oltárhoz úrvacsoravételre! 

Amikor délután összetalálkoztam hitoktató barátommal mosolyba öltözött arccal valami olyasmit mondott: látod ilyen elmondhatatlan az a csoda, ami egy így közösen megélt alkalom után összeköt a pároddal, az édesanyáddal, a gyermekeiddel, a gyülekezettel, a lelkészeddel

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!