Nyitó istentisztelettel kezdődött el az EVT busani nagygyűlése

Nyitó istentisztelettel kezdődött el az EVT busani nagygyűlése

Share this content.

Busan - 2013. október 30. és november 8. között tartja az Egyházak Világtanácsa 10. Nagygyűlését Busanban, Dél Koreában. A Magyarországi Evangélikus Egyház részéről Joób Máté, Kovácsné Tóth Márta, Bence Áron, valamint a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa részéről Fischl Vilmos vesz részt a találkozón. Majdnem 3000 résztvevő gyűlt össze a nyitó istentiszteletre szerte a világból, valamint mintegy 2500-an Koreából, hogy együtt lehessen az ökumené közösségében, Jézus Krisztus nevében. Az alkalmon II. Karekin örmény pátriárka végezte az igehirdetés szolgálatát Lukács evangéliumának 24. fejezete alapján. Szöveg és fotó: evangelikus.hu

Az emmausi tanítványok története alapján felhívta a pátriárka a figyelmet arra, hogy fontos a Krisztus keresése és megtalálása életünkben. Kiemelte igehirdetésében a család, az erkölcs és az egymásra figyelés fontosságát. Együtt monda el az ökumenikus gyülekezet az Apostoli hitvallást és a Miatyánkot. Az együtt éneklés megadta azt az élményt, amin keresztül érezni lehetett az összetartozást. Délután köszöntések sora következett, mind egyházi mind kormányzati részről.

A Magyarországi Evangélikus Egyház delegáltjain túl a Magyarországi Református Egyház delegáltjai is kint vannak a nagygyűlésen. A koreai testvéregyházak támogatásának köszönhetően minden eddiginél nagyobb delegációval érkeztek a dél-koreai városba - írta a refomatus.hu. Az MRE hivatalos delegáltként dr. Bölcskei Gusztáv püspök és Dani Eszter missziói irodavezető képviseli őket. Ódor Balázs külügyi irodavezető az EVT KB döntése értelmében MRE plusz delegáltjaként, Tarr Zoltán zsinati tanácsos pedig tanácsadóként vesz részt a nagygyűlésen. A delegáció tagja továbbá az MRE budapesti koreai gyülekezetének lelkésze, Jeong Chae Hwa, akit a Koreai Presbiteriánus Egyház ökumenikus nagykövetté nevezett ki a gyűlés idejére. Az MRE a nemzetközi segítők csapatában egy steward, Somosfalvi Orsolya személyében képviselteti magát.

A nagygyűlés számokban (Forrás: reformatus.hu)

A 10. nagygyűlés 10 napján a 345 tagegyház 90%-a vesz részt. 800-an vannak az egyházi delegáltak, delegációk tanácsadói és a kimenő központi bizottsági tagok. 

575 az ökumenikus partnerszervezetek, egyéb egyházak képviselői és megfigyelők, illetve nemzetközi vendégek.

1000 nemzetközi résztvevő, köztük több száz fiatal.

1000 koreai egyházak helyi szervező bizottságának tagjai, helyi szervezők és önkéntesek, helyi résztvevők.

300-an szervezik a nagygyűlést, ők nemzetközi önkéntesek (steward-ok), tolmácsok.

A nagygyűlés keretében 7 tematikus plenáris ülést tartanak a több ezer résztvevő számára. A megnyitón kívül az esemény mottójában megfogalmazott főtéma, az ázsiai keresztyének helyzete, valamint a misszió, az egység és az igazságosság és béke szerepel a plenáris programon.

21 úgynevezett „ökumenikus megbeszélés” keretében 90 perces egyeztetésekre kerül sor kisebb csoportokban, részint felekezeti és regionális csoportokban.

6 időszakos bizottság dolgozik az ülés folyamán. Ezek a bizottságok felelősek a nagygyűlés hivatalos üzenetének megfogalmazásáért, a nyilvánosság elé tárt tagegyházi ügyekért, az EVT következő hét évének hangsúlyos témáiért és programjaiért és a helyi szervezési kérdésekért. A sort a pénzügyi és választási bizottság zárja.

21 csoportban zajlik több nyelven a bibliatanulmányozás.

80 munkacsoportban zajlik a tanácskozás tematikus része.

Több mint 100 kiállítás és közösség tér biztosítja a személyes találkozásokat.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!