A kormány elfogadta az egyházunkkal kötendő megállapodás szövegét

A kormány elfogadta az egyházunkkal kötendő megállapodás szövegét

Share this content.

Szöveg: Evangélikus.hu
Budapest – Az országos presbitérium február 6-i ülésén Prőhle Gergely országos felügyelő beszámolt az egyházunk és Magyarország kormánya közötti megállapodás ügyében folytatott tárgyalások utolsó fordulójáról és arról, hogy a megállapodást a kormány a január 29-i ülésén elfogadta. A presbiterek örömmel vették tudomásul az együttműködés szerződésben rögzített részleteit, különös tekintettel a kiscsoportos hittanoktatás feltételeinek biztosítására és az Evangélikus Hittudományi Egyetem működésére vonatkozó paragrafusokra.

Prőhle Gergely kiemelte, hogy a megállapodás olyan stratégiai dokumentum, amely hűen tükrözi az előkészítő munka során átgondolt egyházi fejlesztési célokat, ezek összhangját a kormány szakpolitikai szándékaival. Az egyházépítés, az oktatás és a diakónia szempontjai egyaránt megfelelő hangsúlyt kapnak. A presbiterek egyhangúlag támogatták a megállapodás szövegét, illetve annak a február 21-i zsinati ülés elé terjesztését, elfogadásra ajánlva.

Az országos presbitérium beszélgetést folytatott a közéletet foglalkoztató kérdésekről is, és nyilatkozatot fogadott el Budapest-Erzsébetváros polgármesterének a keresztényeket sértő nyilatkozata nyomán kialakult vitával kapcsolatban.

A presbiterek elfogadták a belső ellenőri jelentéseket, aláhúzva annak jelentőségét, hogy egyházunkon belül nagy gondot kell fordítani az ügyviteli pontosságra, különösen olyan szervezeti egységekben, amelyek maguk is arra hivatottak, hogy intézményeink jó rendjét biztosítsák. 

A testület döntött pályázat kiírásáról néhány oktatási intézményünk vezetői posztjára, és támogatásra érdemesnek tartotta azt a kezdeményezést, hogy méltán elismert oktatási intézményrendszerünk Pápán az önkormányzat által átadni szándékozott óvodával bővüljön. Némi, a gyülekezetek felelősségét, teherbíró képességét érintő vita után elfogadta a presbitérium pécsi gyülekezetünk kezdeményezését a Kék Elefánt Evangélikus Óvoda országos fenntartásba vételéről. 

A presbiterek elfogadták az oktatási intézményeinket érintő beruházási pályázatok eredményét, amely egymilliárd forint felhasználásáról szól. Támogatták a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület elnökségének kérését, amely szerint meg kell találni a soproni líceum könyvtárának kialakítására fordítható forrást. Erre a kérdésre az országos presbitérium a következő ülésén tér vissza.

Az ülés végén a presbiterek meghallgatták Krámer György országos irodaigazgató beszámolóját a 2021. évi népszámlálás előkészületeiről, és egyetértettek abban: mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy az evangélikusság bátran nyilatkozzék egyházi kötődéséről. 

Címkék: kormány - megállapodás -

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!