Búcsút vettünk Richly Zsolttól

Búcsút vettünk Richly Zsolttól

Share this content.

Szöveg: Pap Kinga Marjatta, fotó: Udvardy Mihály
Budapest – A család, a baráti és a szakmai közösség tagjai 2020. február 7-én vettek búcsút Richly Zsolt rajzfilmrendezőtől a budavári evangélikus templomban.

A gyászistentiszteleten Fabiny Tamás püspök hirdette Isten igéjét a római levél alapján: „Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban” (Rm 8,38–39). A püspök igehirdetésében a gazdag szakmai pályafutás képeit felvillantva, a Richly Zsolt védjegyének számító morf hasonlatával élve szólt a legmeghatározóbb átalakulásról: hogy Isten kegyelméből hasonlóvá lehetünk Őhozzá. „Zsoltban kiformálódott a Krisztus!” – vallotta atyai jóbarátjáról az igehirdető. Ahogyan a Luther-rajzfilm záróképe sem önálló alkotás, hanem Matthias Grünewald feltámadott Krisztusa  életünkben és halálunkban is erre a Jézusra figyelve nyerhetünk békességet.

A liturgiában Péter Zoltán budavári lelkész és a Fővárosi Protestáns Kántorátus énekesei szolgáltak, Pap Kinga Marjatta vezetésével. Búcsúbeszédet mondott Fülöp József, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) rektora, valamint Mikulás Ferenc, a Kecskemétfilm Kft. igazgatója.

Búcsúztak a Magyarországi Evangélikus Egyház Reformációi Emlékbizottsága és a Luther-rajzfilm gyártását felügyelő Luther Kiadó munkatársai, a Luther Animációs Műhely népes csapata, az egykori Pannónia Filmstúdió, illetve a Kecskemétfilm Kft. munkatársai, a Magyar Művészeti Akadémia vezetése és sokan mások.

Az igehirdetés hangfelvétele és a búcsúbeszédek szövege alább elérhető.

Richly Zsolt temetésére 2020. február 10-én, családi körben került sor Nagykovácsiban, Bence Imre budavári lelkész szolgálatával.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!