Bearanyozott évtizedek a tavak városában – Közelkép a tatai evangélikus gyülekezetről

Bearanyozott évtizedek a tavak városában – Közelkép a tatai evangélikus gyülekezetről

Share this content.

Forrás: Evangélikus Élet, szöveg: Stifner-Kőháti Dorottya, fotó: Magyari Márton, továbbá archív
Hívogató fény árad ki a tatai Bárány utcai evangélikus templom ablakain az alkonyatba forduló, hideg januári délutánon. Franko Mátyás, a gyülekezet lelkipásztora jön elénk, és invitál szívélyesen a Tatán és a környező településeken élő mintegy félezer evangélikus hívő lelki otthonába. A gyülekezet lapját, a Lutherrózsát magazinunk rendszeresen szemlézi a Tallózó rovatban, így olvasóink számára bizonyára nem ismeretlen az itteni közösség és lelkésze sem. Ez alkalommal egy személyes közelkép, egy gyülekezeti és családi portré felvételére érkeztünk Tatára.

Napjainkban is aktív, összetartó, befogadó közösség a tatai evangélikusoké, történetük egészen a reformáció koráig nyúlik vissza – rajzolódik ki a több mint három évtizede (!) itt szolgáló lelkész szavai nyomán.

A tavairól, váráról és Európa-szerte híres vadlúdjairól nevezetes város evangélikus gyülekezete 2026-ban lesz százéves. A reformációba gyökerezés azonban több évszázados: az első írásos emlék 1578-ból való, ebben a magyaróvári várkapitány a soproni tanácstól lelkészt kért Tatára, tábori papnak.

Belépve a templomkertbe, Franko Mátyás az impozáns harangtornyot és harangot mutatja, amelyet 2000-ben a Széles családtól adományként kaptak: „Itt minden tárgynak, minden bútornak története van!” – kezdi lelkesen. Az egykori imaházból 2000-re templommá bővített épületben és gyülekezeti házban vezet körbe először házigazdánk. A padok oldalán az előző napi esküvő virágdíszei hirdetik: az alig megkezdődött új évben is volt már itt esketés.

Áldást hozó keresztelőkút

„A millenniumot megelőző évekre a vasárnapról vasárnapra megjelenő hetvennyolcvan fő kinőtte az imaházat, ezért 1997-ben elkezdtünk álmodni, tervezni és adományt gyűjteni a bővítésre. Isten kegyelméből apránként minden megvalósult! Az oltárképet – a Gecsemánékertben imádkozó Jézus, ismeretlen festő műve – közelebbről megvizsgálva szembetűnik egy sok évtizeddel ezelőtti rongálás maradványa: a térdelő alak nyakától lefelé mintegy nyolcvan centiméter hos ­ szan késsel felszakították a vásznat. A sérülést Jakus Sándor, a gyülekezet akkori gondnoka eltüntette, ő a szabad idejében olajjal és akvarellel is igen szépen festett, így tényleg csak közel hajolva fedezhető fel a sérülés. A templom keresztelőkútját a reformáció indulásának ötszázadik évfordulója évében kaptuk adományként dr. Roszík Pétertől, Bánfi Brigittától és Roszík Dórától. Áldást hozott: az elmúlt évben is tizenhat keresztelőnk volt: pontosan kétszer annyi, mint a temetés. A padok Gerényesről, az egykori német gyülekezet templomából kerültek ide, az orgona sípjai Tatabányáról, némi kerülő úton, Tamásiból egy orgonaépítő révén. Most éppen fűtésrekonstrukción dolgozunk: végre lesz egy előre beprogramozható modern gázkazánunk is!” – sorolja. Látszik, hogy mennyire együtt dobban Franko Mátyás szíve a gyülekezettel és annak templomával. Így folytatja: „Még az egyházi textíliák is üzenetet hordoznak! Mindegyikről tudjuk, ki adományozta – Farkasházi, Csizmazia, Szajki, Sümegi család, csak a legutóbbiakat hadd említsem –, de nem egy közülük a tatai ökumené tárgyi bizonyítéka: az áldott emlékű Virág János tatai kapucinus szerzetes baráti felajánlása útján kerültek hozzánk Németországból. A kültéri eseményeken használt térdeplőnk terítője is ilyen. Az elmúlt évben mintegy nyolc hónapon át mi segítettük ki a tóvárosi reformátusokat »templomhasználattal«, mert az imaházuk teljes felújítás alatt állt; ádventben már harangot is szenteltek. Felső-Tatán pedig – hasonló okból – a reformátusok tették ugyanezt a katolikus testvérekkel.” Így is bizonyságot tesz tehát Tatán, a vizek városában az Élő Vízről, a Jézus Krisztusban való egységről az év ötvenkét hetén át a városban szolgáló papok, lelkészek és hívők közötti testvériség.

Messenger és nyomtatott lap

A gyülekezet története küzdelmes: összefonódik Komárom és Tatabánya evangélikusainak sorsával. 1926-tól él itt önálló gyülekezet, a Tatával majdnem ös ­ szenőtt kis falvak hívei is ide járnak. Nagy ünnepeken mintegy százan-száztízen töltik meg a templomot a számontartott mintegy százhatvan evangélikusból. Tata kedvelt turisztikai célpont, várral, két tóval, mindez sokakat vonz. Szép számú lutheránus is felkeresi a várost a szabadsága idején, s egyre többen választják esküvői helyszínül a templomot.

Franko Mátyás hivatalosan 1988 márciusa óta, de menyasszonya révén és későbbi apósát helyettesítve a szószéken 1984 óta szolgálattevője az Úristennek Tatán. (Egyébként Csabacsűdről származik, Zátonyi Pál volt a konfirmáló lelkésze – mondja.)

Mi változatlan, s mi újult meg több mint harminc év alatt? – kérdezem tőle. „Itt a földön semmi sincs az örökkévalóságra elkészítve! – válaszolja. – Nem éltem meg soha tragikusan, ha valami már nem működött – szórványban ez gyakori jelenség –, hiszen változik az emberek élettempója, a szokások is változnak, ilyenkor új formákat kell keresni.”

Ez a rugalmasság a konfirmációi felkészítésben is tetten érhető. A lelkész zseniális módon alkalmazza korunk technikáját a fiatalok megszólítására. A másfél-két éves konfirmációi előkészítést például kezdetben a Skype, majd a Hangouts nevű internetes alkalmazáson keresztül tartja, a tananyaga az interneten, a Tanseged.lutheran.hu nevű, saját szerkesztésű honlapján érhető el képek, fájlok formájában. A gyerekek nagyon értékelik modern papjukat.

Kreativitása kimeríthetetlen, a kommunikációs csatornákat – mint vérbeli sajtós – remekül használja a különböző generációk megszólításában. Franko Mátyás ugyanis 1985-től részt vesz az egyházi sajtómunkában: a hittudományi akadémián már a Lelkipásztor szakfolyóiratot tördelte, s vezette az ott működő nyomdát. Elbűvölte az „újságcsinálás” varázsa. Ennek a szenvedélynek, második elhívatásnak a gyümölcse a színes gyülekezeti újság, a Lutherrózsa is, amely idén már a huszonkilencedik évfolyamában jár, s amelynek egy személyben a kiadója, szerkesztője, tördelője, nem kis részben a szerzője is a lelkész.

A normalitás vonzereje

Átsétálunk a gyülekezeti házba, ahol a Nikodémus Akadémia órái, a bibliaórák, a gyermekfoglalkozások kapnak helyet. „Nekünk van a legszebb Luther-rózsánk” – mosolyog Franko Mátyás a falra mutatva. Számára az egyháztörténet és az egyházi liturgikus tárgyakhoz kötődő szimbolika kiemelten fontos. „Azért szép ez a nagy, faragott Luther-rózsa – Egri György szobrászművész alkotása –, mert igazán autentikus: nem szimmetrikusak a levelei.”

Tudását a lelkész élvezetes módon adja át, tanít, és kedvet csinál, hogy a dolgok, tárgyak mögötti misztériumok világát ki-ki felfedezze. A tizennyolc éve működő Nikodémus Akadémia ennek is tere: nyitott bibliaóra, ahol keresztény alternatívát mutat fel a lelkész. „Nem az igéhez keresünk problémát, hanem a problémához igét.” Témaválasztása korszerű, emberközeli, az évek során több száz témát vettek terítékre: génsebészet, távházasság, kényes témák biblikus szempontból. „Ez érdekli az embereket: jegyzetfüzettel jönnek, kérdéseket tesznek fel. Az a tapasztalatom, hogy a legnagyobb vonzása ma is a normalitásnak van.” A harminchatodik szemesztert kezdte idén.

Gyülekezetének túlnyomó többsége értelmiségi. „Engem ez is inspirál. Próbálok felnőni a gyülekezethez az utóbbi harminc esztendőben – mosolyodik el –, az igehirdetésnél pedig jó, hogy nyitva hagyhatok kérdéseket, átadva továbbgondolásra.”

Franko Mátyás évente hatvannál több istentiszteleti alkalmat tart, virtuális gyülekezetébe pedig több ezren tartoznak: kétezer rövid áhítata elérhető a gyülekezet honlapján. Adventi hangverseny, húsvétváró virágvasárnapi egyházzenei áhítat, szeretetvendégség készít fel az ünnepekre, amelyeknek a fő szervezője a lelkész okleveles kántor felesége, Betti. Rendszeresek a nyári táborok és az istentisztelettel párhuzamos gyermekfoglalkozás is. Finn (Pielisensuu-templom, Joensuu) és luxemburgi (Esch/Alzette) testvérkapcsolat teszi teljessé a gyülekezeti életet.

Egy heterogén gyülekezetet nehéz imádkozó közösséggé formálni. Van, ami csak ökumenikus alapon lehetséges: „Működik a városban egy vasárnap esti ökumenikus imakör alkalmanként tizennyolc-húsz fő részvételével. A mi embereink is odajárnak” – tudjuk meg Franko Mátyástól.

A konfirmáció utáni időszak – hogy ne „kikonfirmáljanak” a fiatalok – kihívás a lelkész számára. Tata ebből a szempontból szerencsés: a gyülekezet összetétele fiatalos, a szülők elhozzák a gyerekeket az istentiszteletre. Legutóbb hatvan-egynéhány főből huszonnyolc gyerek volt! „Középiskolás korig érhetők el a fiatalok, utána jellemzően elkerülnek innen, máshol tanulnak tovább” – említi a kisvárosi lét egyik hátrányát. Ezért igen fontosnak tartja a személyes beszélgetéseket.

Vonzó család

„Ami az egyik legfontosabb egy protestáns lelkész életében: a család! A gyülekezetnek nemcsak papra, papára – vezetőre –, hanem papcsaládra is szüksége van” – mondja. Ez a befogadó közeg, nyitottság náluk erőteljes. Hogy erről is képet kapjunk, a beszélgetést a család pár utcával távolabbi otthonában folytatjuk.

A lelkész háttere, saját szavaival élve, kiváltságos: felesége a néhai dr. Nagy István tatai, majd óbudai evangélikus lelkésznek, az Evangélikus Teológiai Akadémia Gyakorlati Teológiai Tanszékét vezető professzornak a lánya. Dr. Nagy Erzsébet belgyógyász, pszichoterapeuta szakorvos, és a hagyományos kínai orvoslásból is diplomát szerzett. Otthonuk – amely a szó hivatalos értelmében véve nem parókia, de nyitva áll a gyülekezet tagjai előtt – alagsorában szépen kialakított közösségi helyiség, benne Betti hangszere: itt töltekezik, gyakorol és készült fel minden vasárnapi istentiszteleten aktívan zenélő, mára már felnőtt gyermekeivel: Dórával, Bettával és Mátyás-Krisztiánnal.

„Betti fiatalkora óta az orgonamuzsika és Bach szerelmese. Fóton tizenöt évesen kántori oklevelet szerzett. Gyermekeink mindhárman hangszerrel, énekkel érzik teljesnek az életüket, noha soha nem gyakoroltunk rájuk nyomást e tekintetben. Az, hogy Betti »papleány«, olyan elmondhatatlan áldásokkal jár, hogy nem lehetek elég hálás az Úristennek érte” – szól őszinte büszkeséggel párjáról a lelkész.

Frankóék az ünnepi istentiszteleteken, adventi, húsvéti egyházzenei áhítatokon és a családi alkalmakon közös muzsikálással, énekkel dicsérik Istent. Ez a családi háttér ismert és vonzó a gyülekezet tagjai előtt. Hitelessé teszi a szószéken mondott szavakat, az esküvőkön, keresztelőkön adott áldást, a vasárnapi igehirdetések gondolatait: minta, hogy több generáció hogyan járhat más-más hivatásban együtt Isten útján. „A család közrefogja a gyülekezetet, ennek üzenete van a keresők felé, és ez sokakat bevonz.”

A növekedés csodája

Franko Mátyás tavaly augusztus 20-án Tatán a kiemelkedő gyülekezetépítő, szellemi, lelki, közösségformáló tevékenységének elismeréseképpen Mátyás király díjban részesült.

Mit kér a lelkész 2020-ra? – kérdezem. „Növekedést, a Jóisten kegyelmét, hogy megmaradjunk, s hogy a tatai evangélikusok – ugyan kisebbségi egyházként – továbbra is méltóképpen tudják képviselni a lutheránus értékeket a városban. A közösségi eseményeken jelen vagyunk, és missziói lehetőségként tekintünk a Lutherrózsa újságunk terjesztésére vagy a nyilvános alkalmakon való megszólalásokra. Napjaink egyik legfontosabb feladatának az emberekkel való kapcsolattartást látom. Elengedhetetlen a személyes kontaktus a lelkésszel. Szép lassan gyarapodtunk önerőből, az elmúlt években átéltük a növekedés csodáját, s ez bearanyozta az én elmúlt három évtizedemet.”

Franko Mátyás szeretettel így emlegeti híveit: „az enyémek”. A búcsúzáskor még elmondja, mintegy szolgálatát ös ­ szegezve: „Én is egy kis barika vagyok az Isten tatai nyájában. Azzal a különbséggel – ez kiváltság és persze teher is egyben –, hogy a Jóisten egy kis csengőt tett a nyakamba. Bármerre fordulok, mozdulok, az a csengő megszólal.”

A cikk az Evangélikus Élet magazin 85. évfolyam, 3–4. számában jelent meg 2020. február 2-án.

Az Evangélikus Élet magazin kapható az evangélikus templomok iratterjesztésében, megrendelhető a Luther Kiadónál a kiado@lutheran.hu címen, vagy digitális formában megvásárolható és letölthető a kiadó oldalán.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!