Közös cél az igazságért és a békéért való harc – A Lutheránus Világszövetség gondolatai az Egyházak Világtanácsa nagygyűléséről

Közös cél az igazságért és a békéért való harc – A Lutheránus Világszövetség gondolatai az Egyházak Világtanácsa nagygyűléséről

Share this content.

Busan – Genf – A Lutheránus Világszövetség (LWB) tagegyházainak képviselői is részt vesznek az Egyházak Világtanácsának 10. nagygyűlésén, 2013. október 30. és november 8. között a koreai Busanban. Forrás: LWI, fordítás: Horváth-Bolla Zsuzsanna, fotó: Joanna Lindén-Montes/ÖRK/EVT

Élet Istene, vezess minket igazságra és békére” a mottója a nagygyűlésnek, amely az Egyházak Világtanácsa legfőbb döntéshozó szerve és hétévente minden tagegyház képviseletében megrendezésre kerül.

A nagygyűlés keretében azonban felekezeti találkozókra is lehetőség nyílik. Ezekközéppontjában mindig az áll, hogy az illető keresztény közösség hogyan tud hozzájárulni az EVT életéhez és munkájához. November elseje és hetedike között az evangélikus résztvevők számára is lehetőségnyílt erre. Martin Junge, a Lutheránus Világszövetség főtitkára Az LVSZ, az EVTés az ökumenikus mozgalom Busanban témájában referált a résztvevőknek. A további hozzászólások a biztonság, a béke és az emberi jogok, valamint a 2017-es reformációi jubileum, és a 12. LVSZ nagygyűlés (Namíbia, Windhuk) témaköreiről szóltak.

November 4-én a világszövetség elnöke, dr. Munib A. Younannak is lehetősége nyíltaz EVT nagygyűlés résztvevőinek köszöntésére.

A Lutheránus Világszövetség fényképes kiállításával is hozzájárult a nagygyűlés mondanivalójához, hiszen a képeken egy igazságos, békés és kiengesztelődött / megbékélt világ áll a középpontban. A fotók az LVSZ világszerte vézgett aktivitásait reprezentálják, a közösségi aktivitásokról, a teológiai replexiókról, a diakóniai programokról, a humanitárius elkötelezettségről és szeretetszolgálati munkáról szólnak.

A rendezvények keretében, a nők és férfiak viszonyának kérdéséről beszélt az LVSZ nők az egyházban és a társadalomban referense, dr. Elaine Neuenfeldt. A lelkésznő a partiarchális és más, a nőket elnyomó társadalmi rendszerekről beszélt és arról, hogy ezeket a negatívumokat felismerve hogyan lehet a kérdést megfelelően rendezni. Megállapította, hogy az elnyomó rendszerek megváltozása és a nemi jogok helyreállítása a folyamat módjának, stratégiájának és alapjának követelménye. Csak ez segíti elő és támogatja a nők egyenjogú részesedését. 

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!