Nagyszívű közösség a szekszárdi dombok tövében

Nagyszívű közösség a szekszárdi dombok tövében

Share this content.

Forrás: Evangélikus Élet
Különösen tarka csoport veszi körül a szekszárdi evangélikus templom oltárképén Jézus Urunkat, aki – meglepő módon – a szekszárdi dombok előtt állva hívogat magához mindenkit: itt egy fiatal nő gyermekével, mellette fejkendős asszony, amott egy középkorú értelmiségi és egy öreg szaki, aztán egy kamasz lány és mellette az évek terheitől meghajlott hátú idős parasztember.

Az 1940-ben készült festmény sokszor meglepi az idelátogatókat, de jól ábrázolja a helyi evangélikus közösséget a mai napig, még akkor is, ha a táj képe és az öltözetek azóta megváltoztak. „Jöjjetek hozzám mindnyájan...” – ez a mottója, s ahogy a festményen, úgy magában a templomban is izgalmasan vegyes közösség figyel Megváltójára 1928 óta, sőt a templom megépülése előtti időktől fogva.

A gyülekezet első tagjai a környékről idetelepült iparosok és tisztviselők voltak, akik a szomszédos, nagy múltú gyülekezetekből származtak el a megyeközpontba. Eleinte a reformátusokkal voltak, majd miután megérlelődött bennük a saját gyülekezet igénye, 1908-tól önálló egyházközségként folytatták hitéletüket.

Az egyházközség több mint száztíz éves története során hűséges felügyelők voltak a világi vezetők: többek között Hazslinszky Géza, dr. Levente István, Lugosi Béla, dr. Muth Lajos. A lelkipásztor elődök sorában pedig ott van Németh Gyula, Németh István, Szkrinyák Katalin, Hafenscher Károly, Johann Gyula, Smidéliusz András és Szabados Regina.

Most körülbelül hatszáz főt tart számon a gyülekezet a városban, a környéken további kétszázötvenet, merthogy Szekszárd gondozza Felsőnánát, Zombát, de hozzá tartozik a kétyi templom és a környéken élő családok is. Vasárnaponként kilencven-kilencvenöt fő vesz részt az istentiszteleteken, hét közben ifjúsági csoport, kirándulókör, bibliaórák működnek. A városban több mint száz hittanossal van kapcsolata a gyülekezetnek.

„Nagyon jó munkaközösségben szolgálhatok itt családommal együtt már lassan tizenkilenc éve: a gyülekezet történetébe és életébe szíve csücskéig belemerülő felügyelőnkkel, Németh Judittal és az elnökség munkáját segítő másodfelügyelőnkkel, dr. Wagner Gyulával, illetve az egytől egyig aktív presbiterekkel – mondja Sefcsik Zoltán helyi lelkész. – Isten iránti hálával figyelem, ahogyan az önálló munkakörök serénykednek: szeretetszolgálat, gazdasági bizottság, belmissziós kör, vasárnapi hitoktatók, lektori szolgálatot végzők, a sekrestyeszolgálatot vállalók köre, a filmklubot, a hangfelvételeket biztosítók, a gondnoki, pénzügyi feladatokat előrevivők és a kerti munkákban segítők.

A legkisebb megyeszékhely közepes méretű egyházközségének nagyszívű közössége ez itt, a szekszárdi dombok tövében, Megváltónk körül – s úgy remélem, hogy még az maradhat sokáig.” 

Evangélikus istentisztelet a rádióban

2020. május 31-én, pünkösd ünnepén 18.02-től istentiszteletet közvetít a Kossuth rádió felvételről a szekszárdi evangélikus templomból. Igét hirdet Sefcsik Zoltán lelkész.

A cikk az Evangélikus Élet magazin 85. évfolyam, 19–20. számában jelent meg 2020. május 24-én.

Az Evangélikus Élet magazin kapható az evangélikus templomok iratterjesztésében, megrendelhető a Luther Kiadónál a kiado@lutheran.hu címen, vagy digitális formában megvásárolható és letölthető a kiadó oldalán.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!