Vasárnapi ige: Krisztus bennem is él!

Vasárnapi ige: Krisztus bennem is él!

Share this content.

Szöveg: Pfeifer Ottó, kép: Borsos Miklós: Pál megtésére (1976), sorozatszerkesztő: Galambos Ádám
2020-ban minden héten honlapunkon is közzétesszük a Napi ige – lelki útravaló az év minden napjára című kötet vasárnapra írt elmélkedését. Adjon öt percet magának, hogy minden napja barátságosabb és teljesebb legyen!

Vigadjatok és örüljetek az Úrnak, a ti Isteneteknek!” (Jóel 2,23a)

[Krisztus Jézusban, a mi Urunkban] van bátorságunk és szabad utunk bizodalommal a benne való hit által.” (Ef 3,12)

Pál apostol mintegy csodálatos kegyelmi ajándékot lát, hogy ő, aki Jézus Krisztus üldözője volt, aki mindannak, amit most hirdet, elnyomója akart lenni, ő maga Krisztussal való találkozása után a maga elesett formájában is nem mást vall, csak ezt a csodát. Nem tud már mást hirdetni. Nem marad minden ugyanúgy a Krisztussal való találkozás során. Pál önmaga példájával erősíti meg mindezt. Mégpedig azt az örök üzenetet, azt az evangéliumot, amely nem változik, amely örök. Ő, az üldöző nem riadt vissza akkor sem, amikor ő maga is üldözötté vált, hanem megmaradt a Krisztus mellett, hiszen megtapasztalta az életet átformáló és életet megújító erejét, s mindennek hírül adójává, továbbvivőjévé válhatott, ahogyan azt írja is: „…többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem” (Gal 2,20). S teszi ezt most úgy, hogy valóban mindenkinek hirdeti ezt.

Mindez ugyanezzel az erővel hat ránk is Isten kegyelméből. Isten igéje, evangéliuma szól napról napra hozzánk, és így a mi életünket is ő formálja át. Ezzel válhat számunkra is egy új életnek az alapjává, és mint vezérfonál, ott van életünk minden egyes napján.
*
Mennyei Atyánk! Hálát adunk neked evangéliumod ajándékáért, hogy napról napra megszólít bennünket. Add, hogy mindig meríteni tudjunk belőle, és életünk formálójává váljon. Ámen.
 

A 2020-as lelki útravaló a Gyülekezeti és Missziói Osztály szerkesztésében készült. Szerkesztette: Galambos Ádám
A Napi ige – Lelki útravaló az év minden napjára című kötet a Luther Kiadónál megrendelhető: https://bolt.lutherkiado.hu/kategoriak/konyvek/napi-ige-663-detail(külső hivatkozás)
A Napi ige – Evangélikus Útmutató Facebook oldal itt érhető el: https://www.facebook.com/evangelikus.utmutato(külső hivatkozás)
E-mailben minden nap elküldjük ezeket az igéket és a lelki útravalókat. Amennyiben igényli, feliratkozhat napi igeküldő szolgáltatásunkra a következő címre küldött e-maillel: fraternet-napiige-subscribe@lutheran.hu(link sends e-mail)

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!