ZSINAT: A stratégia részletes vitájával folytatódott a délutáni ülés

ZSINAT: A stratégia részletes vitájával folytatódott a délutáni ülés

Share this content.

Budapest – 2013. november 29-én és 30-án ismét zsinati ülésnek ad otthont a Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium, ahol a díszteremben zajló tanácskozásról – eddigi szokásunkhoz híven – percről percre fogunk tudósítani. A délutáni ülésekről itt számolunk be. Szöveg: Galambos Ádám

14.51

Folytatódik a stratégia részletes vitája. Isó Zoltán felvetette, hogy a stratégia szövegezésének pontosítására szükség lenne. Fábri György a zsinat elnökségét kérdezte, hogy a teológiai szövegpontosítás egy, a teológiai bizottság által végzett szöveggondozással történhessen. Ezt a zsinati elnökség elfogadta.

15.07

László Virgil a gazdaság és egyház viszonyának pontosítását kérte. Roncz Béla a gyermekek karitatív tevékenységéről számolt be. Ezen túlmenően kitért arra, hogy a fenntartható világ fejezetnél legyenek az intézmények is feltűntetve.

15.16

Laborczi Géza az Evangélikus Hittudományi Egyetemre vonatkozó stratégiai megállapítások bővítését kérte. 
Smidéliusz Zoltán szövegkorrekciót kért. 
Solt Száraz Csenge László Virgillel egyetértve az egyház és gazdaság viszonyának meghatározását kérte, mert a jelen szöveg értelmezése lehetőséget ad arra, hogy azt gondoljuk, a szabad verseny és a kapitalizmus mellett teszi le a voksát.

15.20

Kalincsák Balázs az önkéntesség pontos definiálását kérte. Meglátása szerint a kis gyülekezet megerősítésének lehetőségeit kéne kiépíteni, nem pedig a kisebb gyülekezet funkcióinak átadását kéne megfogalmaznunk. 

Fábri György meglátása szerint a lelkészi karban jelenleg kevés lelki erő van a lelkigondozásra. 
Minden evangélikus templomot meg tudunk őrizni úgy, hogy közben elfogynak gyülekezeteink? Ezzel szembe kell néznünk, készülnünk kell rá. Nem az a jó cselekvés, ha a felmérés eredményeit eltakarjuk, hanem szembenézünk vele és erre építjük stratégiánkat– fogalmazott a felügyelő.

15.30

Gregersen-Labossa György a lelki vezetés pontosítását kérte. Az önkéntesség kapcsán megfogalmazta, hogy „ez nemcsak az odafordulásról szól, hanem adás és kapás viszonyáról. Ez az a mozgás, ami ha gyülekezeteinkben megvalósul, az építkezést és megújulást jelent”.

Solt Száraz Csenge szerint a stratégiának állapotfelmérésből kell kiindulnia. Megfogalmazása szerint „az egyháznak, így a Magyarországi Evangélikus Egyháznak is örök stratégiája van. Ez pedig nem más, mint hogy Jézus Krisztusról hírt adjon. Mi más lehetne ennek értelmében az egyházunk stratégiája, mint hogy azokon a területeken ahol tért vesztett, ott a misszió útján próbálja Krisztust hirdetni.”

Sztrókai Attila szerint a templomaink egyben jelek is, így azok megőrzése kötelességünk.

15.35

Szabó Szilárd az önkéntesség szövegezésének egyoldalúságával nem értett egyet. Ez meglátása szerint az aktív önkéntesek identitását nem erősíti. A felelősség tekintetében nem jó, ha csak a lelkészi kart emlegetjük. Egyházunk összes tagjára kiterjed ez a felelősség.

15.40

Gáncs Péter szerint a stratégiának a realitásokkal számolva lendítenie kell. „Vannak alapjaink. Az a kérdés, hogy elhisszük-e, hogy erre fel lehet építeni stratégiánkat” – fogalmazott.

15.45

Prőhle Gergely szerint műfaji probléma érződik. Emlékeztetett rá, hogy a kimutatásokkal, népszámlálási adatokkal szembe kell néznünk.
„Nem szabad mindehhez ideologizálva, vagy a felelősök elhagyásával közelíteni. A stratégiának szükséges sarkalatos mondatokat is tartalmaznia, hogy ne megkerülje, hanem szembenézzen a tényekkel és így erősítsen minket.”

15.50

Fábri György elmondta, hogy egy keresztény közösségben az alapokat nem kell egymástól számon kérnünk. A lelkészek leminősítésével kapcsolatban Fábri idézte a stratégia adott részletét: „Ez az anyag megpróbál leszögezni néhány tanulságot, ami felmérésekből származik. Tartalmaz sarkos megfogalmazásokat, melyek egyrészt erősítenek, másrészt felráznak.”

15.55

Korányi András az egyház mint Krisztus teste szövegezéssel kapcsolatban kérte, hogy az egészüljön ki a Krisztusnak való engedelmességben mondattal. 

Gáncs Péter szerint stratégiát építünk, de az a kérdés, hogy ott van-e az, ami éltet minket. Ezzel kell szembenéznünk és ezt szükséges megválaszolnunk.”

16.00

A hozzászólásokat követően Hafenscher Károly ismertette a hosszabb szövegpontosítási kérelmeket.

Fábri György örömét fejezte ki a szövegezés teológiai áttekintési igénye miatt és elfogadta a szavazási kérelmet. 

Hafenscher Károly ismertette a határozati javaslat szövegét, majd Ittzés András ügyrendi kérdésére válaszolva ismertette az egyes szövegváltoztatási részeket.

Solt Száraz Csenge a címben történő meghatározással kapcsolatban kérte, hogy 2014-2017 legyen feltüntetve.

16.05

Kertész Géza bejelenti, hogy szavazatképes a zsinat.

A zsinat ellenszavazat nélkül, 8 tartózkodással elfogadta a stratégiai szövegben eszközölt változtatásokat.

16.30

A hetedik ülés Abaffy Zoltán elnökletével elkezdődött. Hafenscher Károly a Leuenbergi Konkordia negyven éves évfordulója kapcsán ismertette a protestáns összetartozás dokumentumát. Előkerült egy közös, ünnepi protestáns zsinat megtartása is.
„Ahhoz, hogy közösen ünnepelni tudjunk először arra van szükségünk, hogy pontosan tudjuk meghatározni saját identitásunkat” – mondta. Kitért arra, hogy az oktatási intézményeknél is előkerül a szorosabb protestáns ökumenikus összefogás szükséglete.

A zsinat a tervezetet egyhangúlag részletes vitára bocsátotta.

16.35

Smidéliusz Zoltán és Korányi András szövegmódosításokat javasoltak. A teológiai professzor örömét fejezte ki, hogy a szöveg teológiai ihletettségű szöveg. 

16.44

Smidéliusz Zoltán javaslatát 22 igen, 15 nem és 12 tartózkodás mellett nem fogadták el. 

16.46

Korányi András szövegtörlési javaslatát 19 igen, 15 nem és 15 tartózkodás mellett nem fogadták el. 

16.48

Abaffy Zoltán előterjesztette a zsinati állásfoglalás szövegezésének szavazását.

Ezt a zsinat nagy többséggel, 2 nem és 3 tartózkodás mellett elfogadta.

16.50

Elkezdődik a nyolcadik ülés. Gregersen-Labossa György ismerteti a SAREPTA beruházási tervezetét. A beruházás célja, hogy az intézmény európai színvonalú ellátást tudjon nyújtani ellátottainak.

16.54

Ittzés András a költségvetési maradványok helyzetéről érdeklődött. Csorba Gábor elmondta, hogy a beruházásra jelölt összeg nem maradvány, hanem a győri gyülekezettől visszakapott pénz. 

16.55

Gregersen-Labossa György a pályázati lehetőségről elmondta, hogy Budapestre nem volt olyan pályázati kiírás, mely lehetőséget teremtett volna a lakóotthon pályázati felépítésére.

17.00

Buda Annamária elmondta, hogy a Közép-Magyarországi Régió kizáródik minden pályázati lehetőségből.
A hozzászólások között felmerült, hogy érdemes lenne további pályázatokra várni. Ám Gregersen-Labossa György elmondta, hogy az intézmény felújítását nem szabad halogatni, mert szükséges a felújítás ahhoz, hogy működőképes legyen az otthon. 

17.05

Benczúr László beszámolt arról, hogy a tervezett beruházás első üteméről dönt most a zsinat. A második ütem félmilliárd forintos beruházást fog jelenteni, melyet pályázati úton szeretnék finanszírozni.

Szabó Szilárd meglátása szerint a felvetett beruházás kényszerpályára helyezi a zsinatot, hiszen nem tehet mást, mint igennel szavazni. Meglátása szerint érdemes lett volna a szakmai kérdéseket előrevenni.

Gregersen-Labossa György beszámolt arról, hogy évek óta különböző fórumokon előkerül a kérdés.

17.08

A határozati javaslatok vitáját követően a zsinat 49 fő részvételével nagy többséggel megszavazta az előterjesztést. 

17.10

Elkezdődik a kilencedik ülés. Fabiny Tamás távolléte miatt a javaslatot Fábri György ismerteti. Az előterjesztés lényege az egyház médiamunkájának jelentős átalakítását és fejlesztését tartalmazza. Az egyházi média a tervezet szerint a Luther Kiadónál lenne szervezetileg. Fontos, hogy az információgyűjtés ne esetleges legyen. A sajtómunka mellett egyre tudatosabb PR kommunikációs tevékenység szükséges. Fábri György ehhez példaként az 1 százalékos kampányt említette. Ez nemcsak többletbevételt jelentett, hanem az országban való jelenlétünket is mutatta” – fogalmazott.

17.20

A hozzászólások között felmerült kérdésként, hogy a tervezet költséghatékonyabbá teszi-e majd az egyházi médiamunkát? 
Korányi András jelezte, hogy a Luther Kiadó igazgatótanácsának elnökeként még nem kapott értesítést. 

17.25

Fábri György meglátása szerint a zsinat döntése megelőzheti az igazgatótanács döntését. „A cél az, hogy egyházi médiánk egyes részei kötelesek legyenek együttműködni egymással. Amennyiben ez centralizációnak számít, akkor én ezt vállalom. Ami eddig történt, az az volt, hogy egyes csatornák egymástól elzártan, saját működési egységben dolgoztak. Teremtsük meg a lehetőséget a valódi együttműködéshez” – szorgalmazta.

17.28

Ismertetik a pontos paragrafust, majd megkezdődik a részletes vita.

17.35

Isó Zoltán megkérdezte, hogy csak az számít-e evangélikus kiadványnak, ami ezentúl a Luther Kiadóhoz tartozik?
Fábri György és Ittzés András jelezték, hogy ez a tervezet nem azt jelenti, hogy csak az számít evangélikus kiadványnak, ami a Luther Kiadóhoz tartozik, hanem ebben a tervezetben a kiadó tevékenységi körének bővítését határozzák meg.
Tölli Balázs és László Virgil a szövegezés nyelvtani pontosságát kéri. 

17.45

A nyelvtani helyreigazítás megtörtént. A zsinat 47 fővel írásban szavaz.

17.55

A 2/3-os törvényjavaslatot 28 igen 3 nem és 13 tartózkodás mellett a zsinat nem szavazta meg.

18.00

A zsinat imádsággal zárta mai ülésszakát.

Az evangelikus.hu holnap délelőtt folytatja a közvetítést. Addig is jó pihenést kívánunk mindenkinek!

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!