Lupták György evangélikus esperes búcsúzott vasárnap a hívőktől

Lupták György evangélikus esperes búcsúzott vasárnap a hívőktől

Share this content.

Forrás: baon.hu, szöveg: Barta Zsolt, továbbá: Kiskőrösi Hírek, szöveg: Boda Zsuzsa
Kiskőrös – Harminchét évnyi szolgálat fejeződött be vasárnap a kiskőrösi evangélikus templomban. Lupták György esperest Kondor Péter, a Déli Evangélikus Egyházkerület püspöke búcsúztatta a hívőkkel együtt tegnap délelőtt. Majd a gyülekezet megválasztotta Arató János Lóránd új lelkészt.

A vasárnapi istentiszteleten búcsúztatták el Lupták György evangélikus esperest. Kecskeméti Pál igazgató-lelkész prédikációja után Kondor Péter, a Déli Evangélikus Egyházkerület bocsátotta el a kőrösi evangélikusok lelki vezetőjét, aki 37 évet szolgált Petőfi Sándor szülővárosában. Az esperes az istentisztelet keretében felidézte a hívők előtt életének elmúlt negyven évét.

Feleségével érkezett Tolna megyéből, ahol hét, többnyire németek által lakott falu lelkésze volt. Az akkori püspöke Kiskőrösre helyezte át, s azt mondta neki: ha ott megszeretnek, akkor támogatom, hogy ott lelkész legyél. Megszerették és elfogadták a fiatal lelkészt, aki a csaknem négy évtized alatt 906 keresztelőt tartott, 298 esketést és 784 konfirmációt végzett. Az eltelt csaknem másfél emberöltő az egyházépítkezés szellemében telt el. Felépült a Jó Pásztor Evangélikus Szeretet Otthon 1998-ban a városban.

Éppen hat éve, hogy felújították egy nagyszabású renoválás keretében az evangélikus templomot, és az orgonát is. Néhány éve megalakult egy hatalmas oktatási egység, amely magában foglalja az óvodát, az általános iskolát és a gimnáziumot, ahol 1200 diákot nevelnek, tanítanak. Rendbe tették a temetőt, megalapították a Gospel Sasok Énekegyüttest és ökumenikus napokat rendez a város öt gyülekezete minden évben.

A lelkész hosszan sorolta, hogy mi minden erősítette, erősíti ma is kiskőrösi evangélikus hívők XXI. századi közösségét, majd megjegyezte: hálás a gyülekezetnek azért, mert nyitott az újra, a jó változások befogadására. Köszönetet mondott a város vezetésének az évek során nyújtott támogatásért. Majd hozzátette végül: a pályafutása kezdetén félezres tömeg volt minden vasárnap a templomban, ma ennél kevesebben járnak istentiszteletre, pedig a templom isten háza, amely a gyülekezet találkozóhelye is. Az istentisztelet végén megválasztották az új lelkészt Arató János Lóránd személyében.

Információink szerint Lupták György még három évig Kiskőrösön marad a feleségével, aki 3 év múlva megy nyugdíjba, majd Váraljára költöznek, ahol építkeztek.

Az egyik legnagyobb evangélikus gyülekezet élén
Lupták György 1953. április 23 -án született Budapesten. Szülőfalujának azonban mindig is Nyáregyházát tekintette, itt élte le élete első 18 évét. A Ceglédi Kossuth Lajos Gimnáziumban érettségizett. Ezt követően a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskola magyar–ének-zene szakán szerzett diplomát, majd az Evangélikus Teológiai Akadémián tanult tovább 1976-tól 1980-ig, ekkor avatták lelkésszé. Segédlelkészi éveit 1980 és 1983 között Tolna megyében töltötte. Gyülekezetéhez hét kis falu tartozott. 1982-ben kötött házasságot Hanvay Máriával, öt gyermekük született. 1983 óta feleségével együtt Kiskőrösön szolgál. 2006 óta a Bács-Kiskun Evangélikus Egyházmegye esperese. 2012 és 2017 között a Magyarországi Evangélikus Egyház Evangelizációs és Missziói Bizottságának elnöke. 2016 óta a Déli Evangélikus Egyházkerület püspök-helyettessé nevezték ki. 1997-ben fő szervezője volt a 3. európai Ten Sing fesztiválnak, amikor öt napon át 21 országból 1800 fiatal volt Kiskőrös vendége. 2000 és 2017 között a ProChrist műholdas evangelizáció Magyarországi Szervező Bizottságának elnöke, valamint tagja a német ProChrist Egyesület választmányának és Európai Tanácsadó Testületének. A rendszerváltás után tábori lelkészként szolgált a 93. Petőfi Sándor Vegyivédelmi Ezred kiskőrösi laktanyájában és a kiskunhalasi Gábor Áron Laktanyában azok 2001-es bezárásáig.

Képgaléria.

Legyél továbbra is magvető!

Felmentették az aktív szolgálat alól Lupták György esperes lelkészt

Lupták György, evangélikus esperes, a Kiskőrösi Evangélikus Egyházközség nyugalmazott lelkésze július 19-én, a vasárnapi istentiszteleten búcsúzott el gyülekezetétől. Az ünnepi istentisztelet kezdetén Kecskeméti Pál igazgató lelkész két bibliai igével köszöntötte a híveket. Utolsó alkalommal hirdetett igét Lupták György esperes, akit ezen alkalommal bocsátott nyugdíjba Kondor Péter, a Déli Evangélikus Egyházkerület püspöke. 

Lupták György esperes az igehirdetés után elköszönt a gyülekezettől, felsorolta a 37 évnyi kiskőrösi szolgálat szép emlékeit. 1983. szeptember 1-jén iktatták be hivatalába Kiskőrösön feleségével, Luptákné Hanvay Mária lelkésznővel együtt.

Ezt követően Kondor Péter püspök Lupták Györgyöt felmentette a kiskőrösi gyülekezet aktív lelkészi, valamint a Bács-Kiskun Evangélikus Egyházmegye esperesi szolgálatából. Megköszönte a Déli Evangélikus Egyházkerület vezetése és közössége nevében a már nyugalmazott esperes 40 évnyi szolgálatát.

A püspök kihirdette, hogy Lupták György nyugalmazott esperes – lelkész négy évtizedes szolgálatát a legmagasabb rangú egyházkerületi, Ordass Lajos-díjjal ismerték el, melyet azok kaphatnak meg, akik különösen sokat tettek a magyar evengélikusságért. 

Megköszönte az esperes szolgálatát Font Sándor, a Déli Evangélikus Egyházkerület felügyelője, országgyűlési képviselő is, aki mint kiemelte, a kezdetektől nagyra becsülte Lupták György lelkészi, majd egyházvezetői szolgálatát. 

Dudla Erzsébet, a Bács-Kiskun Evangélikus Egyházmegye felügyelője, valamint Szabó Istvánné a gyülekezet, Szentgyörgyiné Szlovák Mária igazgató a KEVI oktatási intézményeinek nevében, a Jó Pásztor Szeretetotthon részéről Moravcsik Ferencné, Kissné Volák Ildikó és Judákné Kothencz Erika, a lelkésztársakat képviselve pedig Kecskeméti Pál igazgató lelkész búcsúzott. Domonyi László polgármester búcsúbeszédében hangsúlyozta: az esperes nem csak az evangélikus gyülekezetnek, hanem minden kiskőrösi lakosnak példát mutatott szolgálata alatt.

A köszöntők sorában szót kért Harangozóné Balogh Zsóka a Tarkabarka Családi Napközi tulajdonosa, Hachbold Éva, a soltvadkerti evangélikus óvoda vezetője, Kissné Sinkovicz Marianna, a tabdi szórványgyülekezet nevében. A finnországi Lapua testvérvárosunk evangélikus gyülekezete levélben fejezte ki jókívánságait.  

Az istentiszteletet követően a gyülekezet lelkészválasztó ünnepi közgyűlést tartott. A szavazás eredményét Soltiné Samu Zsuzsanna felügyelő hirdette ki. A hívek Arató János Lórántot megválasztották lelkészüknek.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!