Hölvényi: Az értékalapú közösséghez tartozni egy teljesebb élet alapja

Hölvényi: Az értékalapú közösséghez tartozni egy teljesebb élet alapja

Share this content.

Budapest – Hölvényi György az Emberi Erőforrások Minisztériumának egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára előadást tartott az „Egyház és állam társadalmi feladatvállalási felelőssége a 21. században” címmel a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) 2013. évi őszi taggyűlésén. Az ülésen a MEÖT Tanácsadó Testületének és a Bizottságainak tagjai, valamint a Megfigyelő egyházak, szervezetek képviselői vettek részt. Forrás: kormany.hu, EMMI, Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság, fotó: Fischl Vilmos

Az államtitkár előadásában hangsúlyozta, hogy „Magyarország Kormánya vallja, hogy egy értékalapú közösséghez tartozás hozzá segíti az embert egy teljesebb élet megéléséhez, különleges módon gazdagítja a személyiséget. Éppen ezért az államnak az igazi értékközösségek megerősítésén kell munkálkodnia úgy, hogy azok autonómiáját a legmesszebbmenőkig tiszteletben tartja.”

Az ülésen Steinbach József püspök, a MEÖT elnöke beszámolt a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának 2013. évi munkájáról, kiemelte többek között az Egyházak Világtanácsa főtitkárának áprilisi fogadásának jelentőségét, valamint a július eleji Európai Egyházak Konferenciája 2013. évi nagygyűlésének sikeres megszervezését.

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának és az Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság hatékony partneri kapcsolatát fémjelzi, hogy a MEÖT-tel közös szervezésben valósult meg a Milánói Ediktum 1700. évfordulója alkalmából rendezett tudományos konferencia.

Frissítés:

MEÖT beszámoló az alkalomról

Taggyűlés a MEÖT-ben

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) 2013. december 3-án, kedden délután tartotta nyílt Taggyűlését, melyre a MEÖT székhelyén (Budapest, Magyar tudósok körútja 3.) került sor. Szöveg: Fischl Vilmos

Az eseményen részt vettek a MEÖT tagegyházainak vezetői, a 2012-ben újonnan létrejött Tanácsadó Testület tagjai, a MEÖT Bizottságok elnökei és tagjai, valamint az együttműködő, megfigyelő státusszal bíró egyházak és egyházakhoz kötődő szervezetek tagjai, képviselői.

A Taggyűlés áhítattal kezdődött, melyen Steinbach József református püspök, a MEÖT elnöke szolgált, aki a 130. zsoltár üzenetéről szólt. 

Az elnöki megnyitót követően dr. Fischl Vilmos, a MEÖT főtitkára röviden tájékoztatta a jelenlévőket a MEÖT 2013-ban történt eseményeikről. Kimelete az Egyházak Világtanácsa Dél-Koreában történt  busani nagygyűlését, amelyen a református és az evangélikus egyház képviselőivel együtt vehetett részt.

Az ülésen Steinbach József püspök, a MEÖT elnöke beszámolt a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának 2013. évi munkájáról, kiemelte az Egyházak Világtanácsa főtitkárának áprilisi fogadásának jelentősségét, valamint a július eleji Európai Egyházak Konferenciája 2013. évi nagygyűlésének sikeres megszervezését.

A főtitkár beszámolt a MEÖT bizottságaiban (Teológiai és Keresztény Egység Bizottság, Szociáletikai Bizottság, Női Bizottság, Missziói Bizottság, Theológiai Szemle Bizottság, Október a Reformáció Hónapja Bizottság, Vallásközi Dialógus Bizottság, Ifjúsági Bizottság, Európai Egyházak Konferenciája (EEK) Bizottság, Felügyelő Bizottság) 2013-ban folytatott munkáról, s röviden szólt a bizottságok 2014-es terveiről.

A főtitkár beterjesztette a 2014-es MEÖT programokat, s az azokra vonatkozó költségvetési előirányzatot is, melyet a Taggyűlés egyhangú szavazással elfogadott. Ezt követően a bizottsági elnökök röviden beszámoltak az általuk vezetett bizottság 2013. évi tevékenységéről.

2014-ban az Ökumenikus Imahét január 19. és 26. között lesz, országszerte. Az ünnepi nyitó istentiszteletre a Kálvin téri református templomban kerül sor 2014. január 19-én vasárnap 18 órakor. Ez az országos nyitó istentisztelet egyben a Kálvin téri református templom felújítás utáni megáldása is lesz egyben. A főtitkár szólt a jeles alkalomra már elkészült Imaheti füzetekről is, amelyeket a tagegyházakban ki is osztanak. A Világimanap időpontja is kihirdetésre került, amely 2014. március 7-én lesz.

Dr. Bölcskei Gusztáv református püspök a Zsinat lelkészi elnöke kiemelte az ökumené fontosságát és felhívta a figyelmet az egyházak együttgondolkodására.

Hölvényi György az Emberi Erőforrások Minisztériumának egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára előadást tartott, "Egyház és állam társadalmi feladatvállalási felelőssége a 21. században" címmel. Az államtitkár előadásában hangsúlyozta, hogy „Magyarország Kormánya vallja, hogy egy értékalapú közösséghez tartozás hozzá segíti az embert egy teljesebb élet megéléséhez, különleges módon gazdagítja a személyiséget. Éppen ezért az államnak az igazi értékközösségek megerősítésén kell munkálkodnia úgy, hogy azok autonómiáját a legmesszebbmenőkig tiszteletben tartja.” 

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának és az Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság hatékony partneri kapcsolatát fémjelzi, hogy a MEÖT-tel közös szervezésben valósult meg a Milánói Ediktum 1700. évfordulója alkalmából rendezett tudományos konferencia

Az elnöki zárszót követően a záró imádságot Kalota József érseki vikárius, a MEÖT alelnöke tartotta.

Csatolt állományok: 20131203_170352.jpg -

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!