Vasárnapi ige: Gondolatok az engedelmességről

Vasárnapi ige: Gondolatok az engedelmességről

Share this content.

Szöveg: Bartha István, kép: Fehér László: Hajléktalan vacsorája II, (2011.), sorozatszerkesztő: Galambos Ádám
2020-ban minden héten honlapunkon is közzétesszük a Napi ige – lelki útravaló az év minden napjára című kötet vasárnapra írt elmélkedését. Adjon öt percet magának, hogy minden napja barátságosabb és teljesebb legyen!

„Bizony, többet ér az engedelmesség az áldozatnál…” (1Sám 15,22b)

Pál írja: Hiszen a ti engedelmességetek híre eljutott mindenkihez, nektek tehát örülök.” (Róm 16,19a)

Az Úr azt parancsolta Sámuelen keresztül Saulnak, hogy az amálekiták elleni háborúból ne hozzanak el zsákmányt, hanem mindenkit irtsanak ki az állatokkal együtt. Civilizált európai keresztényekként meg tudjuk érteni a népet, hogy a legszebb állatokat mégis elhozták, és Sault is, mert az ellenség fogságba esett királyát testvérének nevezte, és ahelyett, hogy megölte volna, megvendégelte. Saul nem engedelmeskedett, hanem okosabb akart lenni az Úrnál. Magyarázata kegyes is, hiszen azt mondta, hogy az állatokat az Úrnak szánták áldozatul. Akárcsak a Jézus korabeli farizeusok, akik azzal bújtak ki a szüleikről való gondoskodás kötelezettsége alól, hogy azt mondták, a vagyonuk azon része áldozati ajándék. A konfirmandus is mindig azt a pénzérmét veszíti el, amelyiket a perselybe kellett volna tenni, de a fagyira való megmaradt.
A mai, 21. századi európai keresztények számára egyetlen parancs az Isten és felebarát iránti szeretet. Ezért vannak utcán élő emberek, sőt, még ott is zaklatják őket. Ezért vesznek oda menekültek a Földközi-tengeren. Ezért éheznek százezrek a pazarlás mellett. Megint okosabbak vagyunk az Úrnál. Pedig többet érne az engedelmesség ennél a sok áldozatnál.
*
Urunk, Istenünk! Kérünk, taníts minket igaz engedelmességre.
Tartsd elénk igéd tükrét, hogy felismerjük a bűneinkre és mulasztásainkra adott álságos kifogásokat, és lelepleződjék képmutatásunk és szeretetlenségünk.
Szentlelked által indíts minket arra, hogy őszintén és tiszta szívvel tudjuk követni Urunkat és Megváltónkat, Jézus Krisztust. Ámen.

A 2020-as lelki útravaló a Gyülekezeti és Missziói Osztály szerkesztésében készült. Szerkesztette: Galambos Ádám
A Napi ige – Lelki útravaló az év minden napjára című kötet a Luther Kiadónál megrendelhető: https://bolt.lutherkiado.hu/kategoriak/konyvek/napi-ige-663-detail
A Napi ige – Evangélikus Útmutató Facebook oldal itt érhető el: https://www.facebook.com/evangelikus.utmutato
E-mailben minden nap elküldjük ezeket az igéket és a lelki útravalókat. Amennyiben igényli, feliratkozhat napi igeküldő szolgáltatásunkra a következő címre küldött e-maillel: fraternet-napiige-subscribe@lutheran.hu

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!