November 8-án világimanap az üldözött keresztényekért – Fókuszban Algéria

November 8-án világimanap az üldözött keresztényekért – Fókuszban Algéria

Share this content.

Forrás: Open Doors imalevél, szöveg: Lupták György
Jézus mondja: „Ha gyűlöl titeket a világ, tudjátok meg, hogy engem előbb gyűlölt, mint titeket.... Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak...” (Jn 15,18-20)

A helyzet

Ahogy a régió legtöbb országában, Algériában is a legfőbb üldözők az elsősorban a szélsőséges iszlám hitszónokok által befolyásolt társadalom és kormányzati tisztviselők. Az algériai keresztyének, akiknek többsége muszlim háttérrel rendelkezik, elsősorban családtagjaik és a szélesebb rokonság részéről szenvednek el üldöztetést. Emellett a különböző hatóságok folyamatosan nyomást gyakorolnak a keresztyénekre, hogy hagyják fel hitüket. Tilos a nyilvánosság előtti hitgyakorlás és véleménynyilvánítás.

Algériában külön törvények vonatkoznak a nem muszlimokra. Ezek a törvények tiltják a „muzulmánok hitének megingatását”, ahogyan tiltják a hittérítés minden módját is. A keresztyének a mindennapi életben is zaklatás és diszkrimináció miatt sokat szenvednek. A rokonok és szomszédok megpróbálják rákényszeríteni a muszlim származású keresztyéneket az iszlám normák és rítusok gyakorlására, betartására. Különösen nagy nyomás nehezedik a keresztyénekre az ország vidéki, konzervatív régióiban. Az 1990-es évek óta ezek a régiók egyébként a kormány ellen harcoló iszlámista felkelők fellegvárai.

A keresztyének

Külföldiek és migráns munkavállalók

Ebbe a kategóriába elsősorban a Szaharától délre fekvő Afrikából érkező keresztyén migránsok tartoznak. Kevesen vannak, elsősorban diákok és munkavállalók, akik a különböző egyetemeken vagy a munkahelyükön tapasztalják meg a mindennapi diszkriminációt.

Hagyományos egyházak

Az egyetlen egyház, amely ebbe a kategóriába tartozik, a római katolikus egyház. A katolikus közösségek a templomokon kívüli hitgyakorlásban korlátozásokkal számolhatnak, de engedélyezettek, amennyiben bejegyeztették magukat. A katolikus templomokban, - így a főváros, Algír székesegyházában is, korlátozás nélkül lehet miséket tartani.

Más keresztyén gyülekezetek

Az algériai keresztyének túlnyomó többsége muszlim háttérrel rendelkezik. Állandó nyomás alatt állnak. Törvények tiltják számukra az összes nyilvános összejövetelt. Nyilvántartásba vételüket majd minden esetben a hatóságok megtagadják. A berber népesség között nagyszámú illegális gyülekezet működik. Általában magánházakban jönnek össze imádkozni, hitüket közösségben megélni. Ezek nagyon fiatal gyülekezetek, tagjaik többnyire első generációs keresztyének. Őket az állami szervek és muszlim rokonaik változatos módon diszkriminálják. Bár a gyarmati időszakban néhány protestáns egyházat az Algériai Protestáns Egyház (EPA) ernyőszervezete alatt hoztak létre, mára ezeknek a tagjai is főként muszlim származású keresztyének.

Néhány példa

• A legfrissebb információk alapján az algériai kormány nem szűnt meg zaklatni a különböző protestáns közösségeket. Bezártak további tizenöt templomot – ezzel folytatták a már korábbi időszakban megkezdett bezárásokat. Kettőt ezek közül a tiltakozások hatására pár hónap múlva újból megnyitottak.

• Az újra fellángolt üldöztetések során legalább 90 keresztyént kegyetlenül bántalmaztak és letartóztattak. Ezek a tragikus események a Tizi Ouzou-i Teljes Evangéliumi Gyülekezet bezárása elleni tiltakozó megmozdulások során történtek.

• Tudomásunk van arról is, hogy a helyi faluközösség tagjai több keresztyén családot folyamatosan zaklatnak.

Imádkozzunk Algériáért!

 

• Adjunk hálát azért, hogy Algériában is élő egyháza van Jézus Krisztusnak! Adjunk hálát, hogy az elnyomás ellenére is ezek a gyülekezetek sok embernek lelki otthont nyújtanak!

• Imádkozzunk az egyházi, gyülekezeti vezetőkért, hogy Isten bölcsességet, erőt és állhatatosságot adjon nekik!

• Imádkozzunk azokért a keresztyén testvéreinkért, akiket hitük miatt bántalmaznak, üldöznek családtagjaik vagy szomszédaik!

• Imádkozzunk, hogy az egyre növekvő elnyomás inkább segítse az evangélium terjedését, mintsem, hogy megakadályozza azt!

• Imádkozzunk azért is, hogy Algéria belső stabilitást szerezzen, és hogy egyre több algériai találjon hitet Jézus Krisztusban!

• És végül, könyörögjünk a Földön élő, mintegy 260 millió keresztyén testvérünkért is, akik talán éppen ebben a pillanatban is valamilyen fokú üldöztetést szenvednek!

Csatolt állományok: imalevél_20201108.pdf -

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!