Hálaadó istentiszteletet tartottak az elkészült budakeszi templomban

Hálaadó istentiszteletet tartottak az elkészült budakeszi templomban

Share this content.

Szöveg: Lacknerné Puskás Sára
Budakeszi – Korlátozott létszámmal lehetett csak jelen a gyülekezet 2020. november 22-én azon az alkalmon, melyen a korábban erre a napra tervezett templomszentelés helyett, hálaadó istentiszteletet tartottunk az elkészült új épületben.

Fél 9-kor a Fő utcai gyülekezeti teremtől vettünk búcsút, megköszönve Istennek, hogy annyi áldásban részesítette már eddig is az evangélikus közösséget. Sok ünnep, meghitt és vidám alkalom kötődik az épülethez, melyet 2008-ban kapott a gyülekezet. Korábban istentiszteleteinket a helyi református templomban tartottuk havonta kétszer. A lakásból kialakított gyülekezeti terem hamar megtelt élettel. Az istentiszteleteken már nem „vendégségben” voltunk, hanem közös lelki otthonul szolgált a hely, ahová egyre többféle alkalom hívta a közösségre vágyókat. Attól kezdve minden vasárnap volt istentisztelet, voltak bibliaórák két korosztály részére, gyermek- és ifjúsági alkalmak, családi napok, szeretetvendégségek. A kis szórvány létszám hamar nőni kezdett. Hálás szívvel csodálkoztunk rá, hogy egyre szűkebb a tér, egyre többször látjuk, hogy kevés a hely. A gyerekek sokszor már a szőnyegen, párnákon ültek az istentiszteleten.

Megérett a gondolat, hogy nagyobb épületre, templomra van szükség. Az épület tervei Benczúr László Ybl-díjas építész – egyben a gyülekezet felügyelője  fejében és szívében formálódtak már akkor, amikor nem sok kilátásunk volt rá, hogy anyagi fedezete legyen egy ekkora beruházásnak. Végül hosszas folyamat eredményeképpen, komoly állami támogatás tette lehetővé, hogy a tervek megvalósuljanak. Sokak imádsága, a gyülekezet, és sok gyülekezeten kívüli testvérünk anyagi áldozatvállalása kapcsolódott ehhez. Aki tehette, tevőlegesen is hozzájárult, hogy minden jó rendben történjen. Isten áldása, hogy a kivitelező csapat is lelkesedéssel élte meg, hogy templomot építhet. A terület munkára történt átadása és a befejezés között pontosan egy év telt el.

Az ünnep napján pedig imádság és áldás után gyalog mentünk át a régi gyülekezeti teremből az új templomba. Az oltárról a kegytárgyakat az ifjúság képviselői hozták el, s helyezték el új helyükre. A templomi istentisztelet kezdetét harangszó jelezte. Az elektromos meghajtó szerkezet hiányában egyelőre kötéllel kellett meghúzni a harangot, amit többen is lelkesen kipróbáltak. A hálaadó istentiszteleten dr. Fabiny Tamás, az Északi Evangélikus Egyházkerület püspöke végezte az igehirdetés szolgálatát. Az igehirdetés a Jelenések könyvéből való alapige mentén vigasztaló, és reményt adó üzenetet hordozott akár a világjárvánnyal terhelt napjainkra, akár azokra a mártírokra tekintettel, akiknek nevét a templom pillérei őrzik. A liturgia szolgálatát a helyi evangélikus lelkészek és presbiterek végezték. Nehéz volt megélni, hogy a jelen helyzetben az éneklés örömét is meg kellett vonni magunktól, de az orgonát helyettesítő szintetizátor hangja így is alkalmat adott az elcsendesedésre.

Vezesse a gyülekezetet továbbra is Ézs 43,19 üzenete, ami a régi gyülekezeti terem felszentelésekor volt az év igéje: „Én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, majd meglátjátok.”

Címkék: Budakeszi - templom -

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!