A nagy titok tudománya – 17. századi, de a mának is szóló kötet az úrvacsoráról

A nagy titok tudománya – 17. századi, de a mának is szóló kötet az úrvacsoráról

Share this content.

Forrás: Evangélikus Élet, szöveg: Hafenscher Károly
Karácsonyi ajándékként került asztalunkra az Evangélikus Gyűjteményi Kiadványok új sorozatának friss kötete. Zvonarics Mihály dunántúli evangélikus püspök munkája Az Úr Vacsorája üdvösséges tudományának útába való rövid bemutatás címmel eredetileg „Csepregben nyomtattatott Farkas Imre által, maga költségén, 1643. esztendőben”. A modern kiadásban a szöveget igényes kísérőtanulmánnyal, tudományos apparátussal együtt vehetjük kézbe, a mai helyesírás szerint átírva is.

Az úrvacsora évében izgalmas látni, hogy az egy nagy titkot, az úrvacsora szentségét hányféle módon ünnepeljük. Az alap ugyanaz, de a nagyjából egységes liturgiát területektől, gyülekezetektől függően más-más gazdagsággal ünneplik; bizonyára számos olyan helyi szokás is kíséri, amely évtizedek vagy akár évszázadok során alakult ki a helyi egyházban. A kötet által a 17. század nemegyszer puskaporos levegőjébe szippanthatunk bele: a szöveg bemutatja a belső protestáns feszültségeket, s a vitás kérdésekben megfogalmazza az evangélikus tanítást.

A reformáció kezdetének ötszázadik jubileumán a két nagy protestáns egyház adós maradt egy olyan teológiai munkával, amely testvéri közösségben, tudományos ihletéssel, mai módon megfogalmazta volna egyházaink úrvacsora-tanításának közös pontjait, de jelentősen eltérő gyökereit, s szólt volna arról, hogy a nagy tanításbeli különbség ellenére miért volt Nagygeresd (1833) óta természetes az úrasztali közösség, s miért az ma is az Európai Protestáns Egyházak Közösségében. [A nagygeresdi egyezményt a filiákban és szórványban élők lelkigondozása ügyében írta alá két dunántúli szuperintendens is, az evangélikus Kis János és a református Tóth Ferenc. – A szerk.] A szóban forgó kötet nagyszerű motiváció arra, hogy ezt a mulasztásunkat az úrvacsora évében pótoljuk.

Zvonarics Mihály (1570 körül – 1625) a 17. századi magyar evangélikusság meghatározó személyisége volt lelkészként, majd esperesként, végül 1620-tól püspökként. Iskoláinak befejeztével több helyen működött, 1605-től haláláig Sárváron szolgált, egyre emelkedve az egyházi ranglétrán. Szoros kapcsolatban állt a Nádasdy családdal, az ő támogatásukra egész életében, különösen a hitviták tüzében is számíthatott. 1610-ben a reformátusokkal folytatott többfordulós vitát az úrvacsoráról. E disputa nyomán írta meg a most újra – modern kiadásban először – megjelent könyvét.

A friss kiadvány Csepregi Zoltán professzornak, az Evangélikus Hittudományi Egyetem Egyháztörténeti Tanszéke vezetőjének alapos kísérőtanulmányával adja közre Zvonarics munkáját. A 17. századi szöveget a mai helyesírás szerint átírva kapjuk kézbe – sajtó alá rendezője H. Hubert Gabriella irodalomtörténész, az Evangélikus Országos Gyűjtemény igazgatója –, de aki inkább eredetiben olvasná, megteheti, mert az 1643-ban kinyomtatott könyv összes oldalának hasonmását is közli a kötet.

Akár káténak is nevezhetnénk Zvonarics iratát; valójában fiktív beszélgetésről van szó, amelyet az elképzelt kérdező úgy irányít, hogy a szerző kifejthesse az evangélikus úrvacsorai tanítást éppúgy, mint a lutheránus krisztológiát – többnyire szemben a református állásponttal.

Az ötvenhét pontba szedett szöveg első része az úrvacsora teológiai kérdéseiről szól, a második szakasz Jézus Krisztus jelenvalóságáról – általában, majd az úrvacsorában. A harmadik részben ismét az úrvacsora van a középpontban, s itt előkerül a református–evangélikus hitviták egyik központi kérdése: mit jelent méltatlanul venni az úrvacsorát. Tartalmilag Zvonarics nem hozott újat, de nagyszerűen összefoglalta a lutheránusság német hitvallási irataiban és magyar egyházi megnyilvánulásaiban addig megszólaló tanítást. Ezzel harmonizál az irathoz kapcsolódó korabeli német „írásmagyarázó doktorok” praktikus kérdéseket is körüljáró függeléke.

Az úrvacsora 2021-re meghosszabbított évében tehát a múltba tekintve s a jelen gyakorlatát ismerve a magunk és közösségünk számára kell újrafogalmazni a nagy szent titok aktuális mondanivalóját, a titok előtt mai módon térdet hajtani s a „tudományában” elmélyedni. Ebben segít Zvonarics záróimádsága, amely az emmausi tanítványok mintájára beszélget el az úrvacsorát szerző Jézussal: „Már tereád fordítom az én lelki szemeimet, édes Uram, Jézus Krisztusom…”

A kötethez Szemerei János írt személyes ajánlást. Személyeset, hiszen Zvonarics Mihály nemcsak a hivatali elődje, hanem tizenkettedik generációs ősapja is volt a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület mai püspökének.

Köszönet mindazoknak, akik szorgosan munkálkodtak azért, hogy e nagy értékű irat kézközelben lehessen nekünk, mai evangélikusoknak!

A cikk az Evangélikus Élet magazin 86. évfolyam, 3–4. számában jelent meg 2021. január 24-én.

Az Evangélikus Élet magazin kapható az evangélikus templomok iratterjesztésében, megrendelhető a Luther Kiadónál a kiado@lutheran.hu címen, vagy digitális formában megvásárolható és letölthető a kiadó oldalán.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!