Az evangélikus teológia professzorára emlékeztek Pápán

Az evangélikus teológia professzorára emlékeztek Pápán

Share this content.

Forrás: veol.hu, szöveg és fotó: Laskovics Márió
Pápa – A helyi református gimnáziumból indulva a lutheránusok legtöbbet publikáló egyházi írója lett Payr Sándor, akit még a püspöki szék sem tudott elcsábítani a tanári és kutatói hivatásától.

Payr Sándor evangélikus lelkész, egyháztörténész, teológiai tanár és kutató emléke előtt tisztelgett születésének 160. évfordulója alkalmából a Pápai Evangélikus Egyházközség 2021. február 25-én a Gyurátz Ferenc utcai esperesi hivatal épületénél. Polgárdi Sándor esperes, a gyülekezet lelkésze, valamint Erdős István, a református gimnázium 11.B osztályos diákja emlékbeszédeit követően Antalné Ihász Mária presbiter és Végh Gyula gondnok helyezett el koszorút a 2011-ben állított emléktábla alá.

Mint megtudtuk, Payr Sándor Pápán született 1861. február 25-én. A Pápai Református Kollégium után tanulmányait a Soproni Hittudományi Főiskolán és Baselben végezte. 1886-ban szentelték lelkésszé. Sárvári, győri segédlelkészként kezdte, majd Ondódon lett lelkész. 1896 és 1899 között Pápán Gyurátz Ferenc püspök titkára volt. 1899 és 1923 között a soproni Evangélikus Teológiai Akadémián tanított. 1923-ban a teológiai kar beolvadt a Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetembe, így Payr Sándor az egyetemes keresztény egyháztörténet első rendes tanárának mondható. A dunántúli evangélikus egyházkerület története című munkáját a debreceni Magyar Királyi Tisza István Tudományegyetem református hittudományi kara díszdoktori címmel jutalmazta 1929-ben. A professzor 1938-ban halt meg Sopronban.

„Már a 19. század végén kiemelkedő kutatónak számított. A pietistákról (az egyéni jámborságot és a protestáns egyház egészét megújítani akaró mozgalomról) írt munkáival hívta fel magára a figyelmet. Gazdag tudományos tevékenységét a források, személyek, külföldi kapcsolatok, nem kevésbé az egyházi ének és a magyarországi egyháztörténet kutatásának szentelte, valamint a teológus ifjúság nevelése és oktatása terén kiváló munkát végzett. Semmi nem tudta őt a teológiai katedrától eltántorítani és a levéltárakból elcsábítani. Még az sem, hogy 1916-ban Gyurátz Ferenc püspöki utódjának szemelték ki. Nem fogadta el ezt a megtisztelő felkérést. Nagyszerű szónok volt. Egyházunkban ő publikált a legtöbbet, s ennek nyomait a 2011-ben megjelent emlékkönyve is tartalmazza” – emelte ki az esperes.

Hivatkozások: Cikk a Veol.hu oldalán. -

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!