Az evangélikus egyház püspöki tanácsa körlevelet adott ki virágvasárnapra

Az evangélikus egyház püspöki tanácsa körlevelet adott ki virágvasárnapra

Share this content.

Forrás: PÜT
Budapest – Győr – Virágvasárnap igéjével köszöntjük az olvasót: „Az Emberfiának is fel kell emeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen őbenne.” (Jn 3,14b–15)

Nikodémus éjszaka megy el Jézushoz, fél a világ szájától. Bár a Mesterrel beszél, a külső sötétség és a belső bizonytalanság a meghatározó viselkedésében. 

A helyzet most is sötét, a félelem tapintható bennünk és köröttünk. A vírus mostani mutációja rendkívül aktív, és az eddigieknél is veszélyesebb, a mutatószámok még mindig nem kedvezőek. Megköszönjük egyházunk tagjainak a komolyan vett, fegyelmezett önkorlátozást: négy hónapja nem éneklünk közösen istentiszteleteinken, nem éljük meg az úrvacsora minden értelmet meghaladó közösségét, nem gyakoroljuk a béke gesztusát.

Ezt a gyakorlatot – bármennyire is fáj valamennyiünknek – néhány hétig még fenn kell tartani. Az idei nagyhét ugyanúgy csendes lesz, mint a tavalyi, folytatódik a gyülekezet nélkül közvetített istentiszteletek, elmaradó húsvéthajnali keresztelések és konfirmációk sora.

Az eddigi gyakorlat – a nyomtatott igehirdetések, online alkalmak, házi áhítatok – kibővíthető az egyházzene csúcspontjaként emlegetett passiók hallgatásával. 

A közöny, a csüggedés ne vegyen erőt rajtunk. A nagypénteki eseménysor lezárásakor – amikor a tanítványoknak már nyoma sincs – ugyanez a Nikodémus jelenik meg Jézus temetésekor. Immár félelem és mérlegelés nélkül vallja meg tettével Krisztushoz tartozását.

Kedves Testvéreink!

E furcsa év sajátos lehetőséget ad arra, hogy bár most nem a megszokott gyülekezeti szinten, de szűk családi közösségben megvalljuk és megéljük Krisztushoz tartozásunkat. Isten ajándékának tartjuk, hogy van már vakcina, folyamatban vannak az oltások, ami reményt ad arra, hogy a vírus visszaszorítása belátható időn belül megtörténik.

A betegekért, az értük küzdőkért, a gyászolókért imádkozva feltámadott Urunk szeretetébe ajánljuk testvéreinket, gyülekezeteinket, intézményeinket.

Budapest–Győr, 2021. március 26.

Dr. Fabiny Tamás elnök-püspök, Kondor Péter püspök, Szemerei János püspök

 

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!