Életét adta, hogy élhessenek – Az LVSZ nagypénteki üzenete

Életét adta, hogy élhessenek – Az LVSZ nagypénteki üzenete

Share this content.

Forrás: LVSZ, fordítás: Balicza Klára. Szöveg: Dr. Jeannette Ada Epse Maina
Genf – „Jézus így szólt: Megmondtam nektek, hogy én vagyok: ha tehát engem kerestek, engedjétek ezeket elmenni! Így kellett beteljesednie annak az igének, amelyet mondott: Azok közül, akiket nekem adtál, nem hagytam elveszni senkit.” (Jn 18,8–9)

Hallottunk valaha is olyat, hogy egy üldözött elfogói vagy kivégzői elé lép, és azt mondja: „Itt vagyok”? A Kidron-patak völgyében fekvő kertben Júdás, valamint a főpapok és farizeusok által küldött, katonákból és felfegyverzett őrökből álló csapat Jézus foglyul ejtésére készül. Ám Jézus az előzetes várakozások ellenére eléjük áll, és feladja magát. Mit tanít nekünk Jézusnak ez a tette az idei böjtben, amelynek célja, hogy Jézus kereszten bűneinkért hozott áldozatára emlékeztessen bennünket?

Jézus pontosan tudja, mi fog történni vele

Jézus tudta, hogy miért keresik, de azt is, hogy milyen hatalommal rendelkezik. Bár képes lett volna szembeszállni az ellenséges erőkkel, nem a harcösztön vezérelte, hanem az a szándék, hogy Atyja tervét beteljesítse. Már az utolsó vacsorán kijelentette tanítványainak: „Bizony, bizony, mondom nektek, közületek egy elárul engem.” (Jn 13,21) Amikor pedig eljött az idő, ellenállás nélkül tette fel a kérdést elfogóinak: „Kit kerestek? Azok így feleltek: A názáreti Jézust.” A háborús lélekre Jézus a béke lelkével válaszol. Határozott hangon mondja: „Megmondtam nektek, hogy én vagyok”, ezzel pedig lefegyverzi és zavarba ejti az őröket. „Én vagyok” kijelentésében megmutatkozik az Istenfiú hatalma és méltósága. Nem adja fel küldetését, hanem minden nehézség ellenére eltökélten végig kívánja vinni.

A koronavírus-járvány, valamint a többi gonosz, az életet megtépázó történés miatt most nekünk is egyre nehezebb betölteni küldetésünket. A korlátozó intézkedések szinte lehetetlenné teszik a szabad mozgást, és megbénítják tevékenységeinket. Ám az egyház nem adhatja fel küldetését, hanem át kell gondolnia, milyen stratégiákkal folytathatja munkáját ezekben a kritikus időkben.

Ha engem kerestek, engedjétek ezeket elmenni

„Én vagyok a jó pásztor.” (Jn 10,11) A jó pásztor biztonságos helyre vezeti a juhait. Jézus azért jött a világba, hogy megmentse a bűnösöket. Ezt a küldetést bízta rá az Atya, ezért aztán Jézus engedi, hogy a szavára földre zuhanó elfogói felkeljenek, és kivegyék részüket a megváltó tervből. Nem akarta, hogy bárki is miatta essen el.

Isten Fia feladja magát. Azért jött el a világba, hogy életét adja. Ezt a parancsot kapta Atyjától, ezért hagyta ott a mennyei dicsőséget. Szavára ellenségei fegyverrel a kezükben földre hullanak. Hangja ma is hangosabb, mint ellenségeink hangja, megzavarja és ledönti őket, minket pedig szabaddá tesz. „Én vagyok” szavával Jézus kifejezésre juttatja isteni tekintélyét és bizonyítja, hogy azért jött, hogy életét adja az övéiért. 

Azok közül, akiket nekem adtál, nem hagytam elveszni senkit 

Jézus jövetelének célja az volt, hogy betöltse Atyja akaratát azáltal, hogy Isten gyermekeit dicsőségre juttatja. Ő nem megteremti őket, hanem megváltja, ahogy az Írás is mondja róla: „…ha fel is áldozta magát jóvátételül, mégis meglátja utódait…” (Ézs 53,10) Ezért engedi tehát, hogy ezek az isteni szótól földre zuhant férfiak felkeljenek, és elfogják őt. Nem menekül – sem ellenségei kezéből, sem a helyettük, helyettünk elviselt ítélet elől. Micsoda szeretet tanúbizonysága ez!

A jó pásztor vigyáz az ő juhaira, életét adja, hogy ők élhessenek. Krisztus bennünk rejtőző élete a mi reménységünk. Ehhez ragaszkodhatunk, mert akármilyen helyzetben vagyunk is, Krisztusba vetett reményünk megmarad. Legyünk tehát hűségesek, cselekedjük azt, ami helyes, tiszteljük egymást és a döntéshozókat a korlátozások idején is. Folytassuk a biztonságos kapcsolattartás gyakorlatát, hogy egészségben és áldásban élhessünk.

A szerző az LVSZ afrikai régióért felelős alelnöke.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!