Húsvéti látomás: Isten ránk tekint, ismer és megszólít – Az LVSZ húsvéti üzenete

Húsvéti látomás: Isten ránk tekint, ismer és megszólít – Az LVSZ húsvéti üzenete

Share this content.

Forrás: LWI, szöveg: Elizabeth A. Eaton, fordítás: Balicza Klára
Genf – „Mária pedig a sírbolton kívül állt és sírt. Amint ott sírt, behajolt a sírboltba, és látta, hogy két angyal ül ott fehér ruhában, ahol előbb Jézus holtteste feküdt; az egyik fejtől, a másik pedig lábtól. Azok így szóltak hozzá: Asszony, miért sírsz? Ő ezt felelte nekik: Mert elvitték az én Uramat, és nem tudom, hova tették. Amikor ezt mondta, hátrafordult, és látta, hogy Jézus ott áll, de nem ismerte fel, hogy Jézus az. Jézus így szólt hozzá: Asszony, miért sírsz? Kit keresel? Ő azt gondolta, hogy a kertész az, ezért így szólt hozzá: Uram, ha te vitted el őt, mondd meg nekem, hova tetted, és én elhozom. Jézus nevén szólította: Mária! Az megfordult, és így szólt hozzá héberül: Rabbuni! – ami azt jelenti: Mester. Jézus ezt mondta neki: Ne érints engem, mert még nem mentem fel az Atyához, hanem menj az én testvéreimhez, és mondd meg nekik: Felmegyek az én Atyámhoz és a ti Atyátokhoz, az én Istenemhez és a ti Istenetekhez. Elment a magdalai Mária, és hírül adta a tanítványoknak, hogy látta az Urat, és hogy ezeket mondta neki.” (Jn 20,11–18)

Kedves Testvéreim a Krisztus Jézusban!

Nagyon szeretem a Szentírásnak ezt a történetét, amelyben János evangélista beszámol Magdalai Mária sírnál történő látogatásáról. Ez volt az első húsvét, ám Mária ezt nem tudhatta. Ő a halálra volt felkészülve. Minden remény, minden álom, az új Jézus-mozgalomban rejlő minden izgalom és ígéret szertefoszlott. És ezzel együtt odaveszett az ígéret Isten igazságos és kegyelmes uralmának eljöveteléről, az utolsókat első helyre soroló új gazdaságpolitikai rendszerről, az éhezők megelégítéséről, a hatalmasok megdöntéséről, az elesettek felemeléséről is. Mindennek vége. Mindaz semmi több, mint a való világtól reménytelenül elszakadt emberek naiv illúziója. Volt itt egy csapat, már-már a krisztusi új életből fakadó szabadulás szélén, aztán minden elveszett, elsöpörte a hatalom. Ilyen a világ.

Mély gyászában Mária nem vette észre Jézust. Csak amikor Jézus néven szólította ők, akkor látta meg a feltámadott Urat. Jézus azonban látta Máriát. Ő ismerte Máriát. Kimondta a nevét: „Mária”. Jézusnak ez a rátekintő, mélyen ismerő, szeretve megszólító odafordulása nyitotta meg Magdalai Mária szemét a feltámadás reménységére és a Krisztussal való még szorosabb kapcsolatra. Mária azért látott, mert őt is meglátták.

Ezt hívom én húsvéti látomásnak. Isten meglátott, megismert és néven szólított bennünket a megfeszített és feltámadott Megváltó által, és mivel a keresztségben a Lelket is megkaptuk, mi is látókká válhatunk. Megláthatjuk Krisztust és megláthatjuk Krisztust a felebarátunkban. Isten számára senki sem láthatatlan, és előttünk sem lehet senki láthatatlan. Ez a szemlélet alapos változással jár. Tulajdonképpen több is, mint puszta szemléletváltás; ez annak a valósága, hogy Krisztusban új teremtéssé lettünk.

Képzeljük csak el, hogy mit jelent megélni azt a valóságot, amely Jézus halála és feltámadása és a Szentlélek minden emberre történő kiáradása révén már meg is valósult. Képzeljük el, hogy szabadok lehetünk a teljes életre, mert valaki pontosan annak lát és annak ismer bennünket, amik vagyunk, és néven szólítva hív el erre az új életre. Képzeljük el azt a világot, amelyben minden egyén Isten képmására teremtettségének méltóságát öltheti magára, hogy aztán ezek az egyéni szálak egy élettől vibráló szövetté fonódjanak össze. 

Persze most még olyan világban élünk, amelyben ez a látomás nem érvényesül mindenhol. Igen, még mindig „tükör által homályosan” látunk. De Isten előretekintő látással ajándékozta meg az ő népét. Ebben a szeretetben élve, frissen felnyílt szemekkel, bátran mondhatjuk: „Krisztus feltámadt! Krisztus valóban feltámadt! Halleluja!”

A szerző az Amerikai Evangélikus Egyház elnök-püspöke, az LVSZ észak-amerikai régióért felelős alelnöke.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!