Elhunyt Hans Küng teológus

Elhunyt Hans Küng teológus

Share this content.

Szerkesztette: Galambos Ádám
Életének 93. évében elhunyt Hans Küng svájci teológus – írja a National Catholic Register. A teológus 1928. március 19-én született Sursee-ben, Lucerne Katonban. A római Gergoriana Pápai Egyetemen végzett filozófiai és teológiai tanulmányainak befejezése után 1954-ben szentelték pappá. A II. vatikáni zsinat meghatározó teológusa, a római katolikus egyház tradicionalista köreinek éles kritikusa. Noha eltiltották a katolikus teológia tanításától, papi működését nem vonták vissza. 1960–1996 között a Tübingeni Egyetemen dolgozott az ökumenikus teológia professzoraként, és egyetemi tanárként szolgált. 1996 óta emeritus professzor. Alábbiakban néhány Hans Küngtől származó idézettel emlékezünk a teológiai professzorra.

„Nincs esélyünk a fennmaradásra világethosz nélkül! Nincs világbéke vallásbéke nélkül! Nincs vallásbéke a vallások dialógusa nélkül!”

„Isten egész népe Istentől kapott elhívást. Az egyház privatizálása lehetetlen.”

„Az »egyházról« ma csak akkor lehet értelmesen beszélni, ha mindenekelőtt azonnal világossá tesszük: az egyház semmiképpen nem azonosítható a hierarchiával. Hiszen a hierarchia »szent uralmat« jelent! Éppen ennek nem lehetne helye az egyházban, ezért az Újszövetségben ez a szó nem is fordul elő. Az Újszövetségben alapvetően egy másik szó jelenik meg: »diakónia«. És a diakónia »szolgálatot« jelent. Más szóval: hatalom mindenütt van, az egyházban is, ez ellen elvileg nem lehet kifogást emelni. Csakhogy a hatalmat Jézus szellemében alapvetően a szolgálatra kell használni és sohasem uralkodásra.”

„Az olyan egyházakkal vagy közösségekkel kapcsolatban, ahol csak a gyülekezet tisztségviselői tevékenykednek, és nem a tagok összessége, komolyan fel kell tennünk a kérdést, hogy a lelki ajándékokkal együtt vajon nem mondtunk-e le a Lélekről is.”

„Az bizonyos, hogy Isten szabad Lelke az igazi szabadság Lelke. Nem az önkényé és nem a látszatszabadságé, a rend Lelke és nem a zűrzavaré, a békesség Lelke és nem az ellentmondásoké: nemcsak a világban, hanem az egyházban is!”

„Megpróbálunk néhány teológiai vezérfonalat röviden megfogalmazni valamennyi egyház ökumenikus útja számára: 1. El kell ismernünk a fennálló tényleges, közös egyházi helyzetet. 2. Keresnünk kell a kívánatos tényleges közös egyházi helyzetet. 3. Saját egyházunkban meg kell valósítanunk a közöset, a többiek figyelembevételével. 4. Az igazságot nem feláldoznunk kell, hanem újra meg kell találnunk. 5. A megegyezés zsinórmértéke kizárólag Jézus Krisztus evangéliuma, a teljes evangélium lehet.”

„A teológia és a pszichológia nem kizárják, hanem kölcsönösen kiegészítik egymást"

„A keresztények nem kevésbé humanisták a humanistáknál”

„Az egyház tehát a többséget szolgáló kisebbség. Mint a hívők közössége és Krisztus szóban-tettben hitvalló tanúja időnként láthatatlan, de mindig újra láthatóvá váló jel az egyház a népek között. A világnak címzett élő meghívó: szövetkezzék az egyházzal hitben és szeretetheti és tanúskodjék azzal együtt, milyen nagy dolgokat cselekedett az Úr nemcsak az egyházért, hanem az egész világért. így az egész emberiség kapott felszólítást a közös hálaadásra és a közös »istendicséretre«, a kegyelem igéjének mindig új hallgatására, a szeretet asztalának ünneplésére, Krisztusról való tanúskodásra a hétköznapokban, mint akik nem csak egymást szeretik, hanem a többieket is.
Így hát az egyház nem akar magára maradni. Előőrs akar lenni. Az egész emberiség előőrseként vándorol Isten népe.”

Fabiny Tamás evangélikus elnök-püspök gondolatai:

Címkék: Hans Küng - gyász -

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!