A békéscsabai jaminai templomból közvetít istentiszteletet a tévé

A békéscsabai jaminai templomból közvetít istentiszteletet a tévé

Share this content.

Forrás: Evangélikus Élet, szerző Nagy Zoltán
Május 2-án, a húsvét ünnepe utáni 4. vasárnapon 9 órától istentiszteletet közvetít a Duna Televízió a békéscsaba-erzsébethelyi (jaminai) evangélikus templomból. Igét hirdet Nagy Zoltán esperes.
Tágabb közösség részeként is családiasan – Bemutatkozik a békéscsaba-erzsébethelyi (jaminai) evangélikus gyülekezet
 
Békéscsabát felvidéki evangélikus telepesek alapították 1718-ban. Az ezt követő másfél században a város fejlődését nemcsak a népesség számának növekedésén, hanem a templomépítéseken is le lehet mérni.
 
A város központjában már korán rőzséből font, sárral tapasztott falú templomot építettek, amelynek helyén Tessedik Sámuel vezetésével megépült 1745-ben a Kistemplom. Ezt 1773-ban tovább bővítették, majd 1826-ra vele szemben felépítették a Nagytemplomot. A korábban városi szőlők területe is egyre sűrűbben lakottá vált a 19. század második felében. A város egyharmadát jelentő terület kettős elnevezésében a Jamina („gödrös”) a vályogvetés nyomán megmaradt gödrökre utal, míg az Erzsébethely a városrész Erzsébet királyné tiszteletére felvett neve.
 
A gyülekezetrész százötven éves történetében mindössze öt lelkész szolgált Jaminában. Linder Károly templomépítő, majd fia, Linder László után id. Deme Károly 1961–1972 között, majd Kutyej Pál Albert harmincöt éven át volt Jamina lelkésze. 2008-ban a gyülekezet Nagy Zoltánt választotta lelkipásztorául. A csabai gyülekezet gazdagsága a többlelkészes szolgálat, amely abban is megmutatkozik, hogy vasárnaponként két helyen van egy időben istentisztelet a békési megyeszékhelyen.
 
Az 1876-ban felszentelt templom Sztraka Ernő tervei alapján épült, ékköve a műemlék oltár, amely korábban a Kistemplom része volt. Az elmúlt években jelentős kormányzati támogatásból teljesen megújulhatott mind a templom, mind az 1985-ben épült gyülekezeti ház. 2018-ban a templom és gyülekezeti ház szentelését együtt ünnepelte a gyülekezet a Kelet-békési Egyházmegye elnökségének, Nagy Zoltán esperesnek és Liska András egyházmegyei felügyelőnek a beiktatásával.
 
A közösség hagyományainak része a szlovák nyelvű istentisztelet, amely a szlovákul tudó idős gyülekezeti tagok távozásával háttérbe szorult. A gyülekezeti munkában fontos helyet foglal el a két jaminai iskolában zajló hittanoktatás, valamint az ifjúsági munka. Nyaranta rendszeresen összegyűjtjük a kisebbeket napközis táborba, a nagyobbakkal tátrai túrán veszünk részt. Veled néven ifjúsági zenekart is alapítottunk.
 
Templomunk kerítésén öt éve – a városban elsőként – elhelyeztünk egy ételdobozt, amellyel összekapcsoljuk a segítő és a segítségre szoruló embereket. A régi hagyományra visszatekintő disznótoros és farsangifánk-szeretetvendégségeket mindig telt házzal tartjuk meg. Egy nagy gyülekezet részeként élnek, de családias légkörű közösség tagjainak érzik magukat a gyülekezethez kapcsolódó családok, az aktív gyülekezeti tagok.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!