Keresztyén-zsidó közös imaórával zárult az ökumenikus imahét

Keresztyén-zsidó közös imaórával zárult az ökumenikus imahét

Share this content.

Budapest – 2014. január 26-án a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának (MEÖT) szervezésében az ökumenikus imahét immáron harmadik alkalommal zárult közös imaórával. Egyházunkat Gáncs Péter, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke képviselte. Szöveg és fotó: Galambos Ádám

A terézvárosi Avilai Nagy Szent Teréz templomban gyűltek össze különböző felekezetek hívei és vezetői azon az imaórán, melynek jelmondata „Egy keresztény nem lehet antiszemita!” volt. Immáron harmadik alkalommal zárta a MEÖT úgy az ökumenikus imahetet, hogy zsidó testvéreinket is felszólították a közös imádságra.

Gáncs Péter evangélikus elnök-püspök a „de nekem olyan jó Isten közelsége” (Zsoltár 73, 28) zsoltárverset idézte. A püspök elmondta, hogy „nem tudjuk, hogy mit hoz a 2014-es év, abban viszont biztosak lehetünk, hogy Isten közelségében élhetünk.” A püspök kitért arra, hogy „újra és újra fel kell ismernünk azt a mennyei asztalközösséget, melyben keresztény és zsidó egymás mellett ül.”

Domán István főrabbi, az Országos Rabbiképző Zsidó Egyetem emeritus professzora a Shalom, békesség köszöntésével kezdte imádságát. Az emeritus professzor a szeret-parancs hármas üzenetét fogalmazta meg, miszerint „szeresd az Örökkévalót, a te Istenedet, szeresd felebarátodat, mint magadat és szeresd az idegent, mert jövevények voltatok Egyiptom országában.” A holokauszt emlékévvel kapcsolatban a főrabbi kifejtette: „nem felejtünk, de nem a gyűlölet él a szívünkben, hanem az a vágy, hogy az emlékezés bibliai parancsát Magyarország egész népe, minden felekezete magáénak érezze.”

Erdő Péter bíboros, a Magyar Katolikus Püspöki Kar elnöke kifejtette, hogy „egész lelkünkkel, értelmünkkel és érzelmünkkel Istenhez kell kötődnünk ahhoz, hogy felismerjük Jézus útmutatást, miszerint a legfontosabb az istenszeretet, a második pedig az embertársak szeretete.”

Fischl Vilmos, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának főtitkára Zsoltárt olvasott, majd a zsoltáros Dávid szavai alapján emlékeztetett rá, hogy „minden embernek észre kell vennie, hogy az Úr uralkodik a világban és az Ő akarata jó.”

Szécsi József, a Keresztény-Zsidó Társaság főtitkára a társaság tevékenységét ismertette. A párbeszéd fontossága, a felekezetek közötti együttműködés meglátása szerint az ellentétek és előítéletek elleni küzdelem része. „Keresztény ember nem lehet antiszemita, hiszen az ellentmond tanításának. Egymás megértésére és elfogadására kell törekednie minden jóakaratú embernek” – fogalmazott.

Az egymás kölcsönös megbecsülésére épülő imaórán felszólalt még Balla Péter a Károli Gáspár Református Egyetem rektora, Kalota József a Konstantinápolyi Patriarchátus érseki vikáriusa, Papp János a Magyarországi Baptista Egyház elnöke, Csernák István metodista szuperintendens, Ócsai Tamás a Hetednapi Adventista Egyház unióelnöke és Pataky Albert az Evangéliumi Pünkösdi Közösség elnöke is.

Az Avilai Nagy Szent Teréz templomban közösen imádkozó hívők között jelen volt többek között Szebik Imre nyugalmazott evangélikus püspök és Szentpétery Péter, az Evangélikus Hittudományi Egyetem Vallás- és Társadalomtudományi Tanszék tanszékvezető egyetemi docense is.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!