Négyfalusi imahét a keresztyén egységért

Négyfalusi imahét a keresztyén egységért

Share this content.

Négyfalu – Minden év januárjában a világon számos keresztyén bekapcsolódik a keresztyén egységért való imaláncba. Forrás: evangelikus.net, szöveg: Barcsa István

A négyfalusi történelmi egyházak harmadik alkalommal szervezték meg közösen a keresztyénség egységéért való ima -nyolcadot.

Erre az alkalomra külön imaheti füzetet állítottunk össze, amelyben nem csak az előre megszerkesztett liturgiát és imádságokat, hanem az énekeket is meglehetett találni.

A 2014-es ökumenikus imahét programját a kanadai ökumenikus tanács állította össze.

A imaórák központi gondolatát az 1 Kor. 1,13 képezte: „Hát részekre szakítható-e a Krisztus?”

Krisztus testének részekre szakítása, a keresztyén egyház kis csoportokra való osztása a kanadai keresztyénséget is jellemzi.

Jacques Cartier, az első francia felfedező, aki a Szent Lőrinc folyón hajózott – volt az első európai, aki a bennszülöttektől hallotta a „kanada” nevet, ami azt jelenti, hogy falu. Kanada a világ második legnagyobb országa, 42 – szer nagyobb mint Románia.

Az első telepesek többnyire katolikusok voltak, de számos protestáns is volt közöttük, főleg francia hugenotta kereskedő. Kezdetben a diszkrimináció nem volt érezhető az „Új Franciaországban” (Kanadában) de később csak franciákat fogadtak be hivatalosan az országba.

A 18-században angol, ír, skót bevándorlók is érkeztek Kanadába. A 19-század bevándorlási hullámai által számos európai, afrikai, dél-amerikai és ázsiai ember talált új otthonra Kanadában.

Az 1989-es változások után számos magyarnak és ezen belül evangélikusnak új otthont nyújtott ez az ország.

Manapság Kanadában számos vallás és felekezet él egymás mellett. Ez nem idegen tőlünk, erdélyi magyaroktól sem, mert az utóbbi évtizedben itthon is számos keresztyén közösség jelent meg.

Az imahétnek egyik feladata az, hogy tanuljuk meg egymást elfogadni, a másiknak hagyományait, másságát tisztelni, és mindazt megtanulni a másiktól, ami előbbre visz a Krisztus követésben.

Estéről – estére a négyfalusi evangélikus, református, katolikus és unitárius gyülekezeti tagok más – más templomba gyűltek össze igét hallgatni, imádkozni a keresztyén egységért.

Minden estének volt egy fő liturgusa, aki igét hirdetett és imádkozott, a kijelölt Bibliai olvasmányokat, pedig felváltva a beosztott lelkészek olvasták. Ez alkalommal az imahét napjait követően igét hirdetett Daragus Endre alszegi evangélikus lelkész, András József plébános, Kajcsa Lászlófelszegi evangélikus lelkész, Barcsa István bácsfalusi evangélikus lekész, Szász Ferenc unitárius lelkész, Török László csernátfalusi evangélikus lelkész, Domokos Jenő türkösi evangélikus lelkész és Márk László Gyula református lelkész.

A kezdő istentiszteletet a türkösi evangélikus templomban tartottuk. Az első alkalomon megtanultuk az ismeretlen énekeket, hogy majd azokat felváltva, estéről estére énekeljük.

Jó volt tapasztalni, hogy nagyon sokan estéről estére követték az „imakaravánt”.

Örömüket fejezték ki, hogy a négyfalusi magyar keresztyén egyházak összefogtak, és közösen szerveznek ilyen áldott alkalmakat, ahol az ének és az ima erejét meg lehet tapasztalni.

Az imahét záró istentiszteletét a türkösi romai katolikus templomban tartottuk. A kis családias templom, zsúfolásig telt meg. Nt. András József római katolikus plébános köszöntő szavaiban összefoglalta Ferenc pápa szentbeszédét, amelyet a keresztyén egységének hetében mondott el:

„A rendkívül értékes spirituális kezdeményezés az egész keresztény közösséget mozgósítja….

Minden évben a világ egy-egy térségén működő ökumenikus csoport – az Egyházak Ökumenikus Tanácsa és a Keresztény Egységtörekvés Pápai Tanácsa vezetésével – javasol egy témát, és elkészíti az imahét segédkönyvét. Idén ezt a feladatot a kanadai egyházak és egyházi közösségek végezték el. Utalnak arra a kérdésre, amelyet Szent Pál tett fel a korinthusi keresztényeknek: „Hát részekre szakítható-e Krisztus?” (1Kor 1,13)….

Természetesen Krisztus nem osztható részekre. Azonban őszintén és fájdalommal el kell ismernünk, hogy közösségeink továbbra is megosztottan élnek, ami botrányt jelent.” ….

Krisztus azért jött el, hogy szeretetközösséget hozzon létre közöttünk.

Haladjunk előre ezen az úton, imádkozzunk a keresztények egységéért.” – hangsúlyozta a pápa.

A házigazda, záró gondolatként elmondta: a 2014-es év imahete befejeződött, de folytatódnia kell a mindennapokban, a családokban, baráti közösségekben.

Hivatkozások: További képek. -
Címkék: Négyfalu - imahét - ökumené -

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!